Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
AHMED AVNİ KONUK
Ahmed Avni Bey 1868 yılında İstanbul’da doğdu. Balmumcu tüccarlarından Musa Kâzım Bey’in oğludur. İlk öğrenimini bulunduğu mahalle okulunda tamamladı ve bu yıllarda hıfzını bitirerek “hâfız” oldu. Bundan sonra Galata Rüştiyesi’ne devam etti. Bu yıllarda kısa süreler içinde anne ve babasını yitirdi. Bu sebeple 1884 yılında sınavla Darüşşafaka Lisesi’nin üçüncü sınıfına alındı. Öğrenimini sürdürürken, Padişah II.Abdülhamid’in emri ile 1890’da ve yirmi bir yaşında “İttihat Postahanesi”ne Galata’da bulunan “Müdüriyet
Kalemi Kâtipliği”ne atandı. Aynı yılda Darüşşafaka’dan mezun oldu.

1909 yılında “Posta Mesalih Müdürlüğü”ne getirildi ve I.Dünya Savaşı’nın sonuna kadar, işgal yıllarında da bu görevi yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile İstanbul’un geri alınışından sonra “Posta İşleri” müdür yardımcısı oldu. Bu sıralarda İstanbul “Hukuk Mektebi”ni bitirmişti. 1930 yılında “Posta İdaresi” genel müdürlüğü hukuk müşaviri oldu. Başarılı geçen kırk bir yıllık hizmetten sonra 1933’de emekli oldu. Osmanlı dönemi posta idaresi ile Cumhuriyetten sonra kurulan PTT teşkilatının gelişmesinde, çağdaş düzeye ulaşmasında büyük emeği geçen az bulunur insanlardandır. İyi bir eğitimci olan Ahmed Avni Bey “PTT Mektebi” ile “Yüksek Mühendislik Mektebi”nde posta dersleri okuturdu.

19 Mart 1938 tarihinde vefat ederek Merkezefendi mezarlığında toprağa verildi.

Mûsiki hayatı Darüşşafaka’ya girişi ile, Hoca Zekâi Dede Efendi’den ders almasıyle başladı. Zekâi Dede’den dini ve dindışı olarak hayli eser öğrendi. Hattâ okulu bitirdikten sonra hocası ile ilgisini kesmedi; meşkleri düzenli bir şekilde sürdürdü. Bir yandan da kişisel çabalarla Arapça, Farsça öğrenerek Selânikli Ahmed Efendi’den “Mesnevi” okudu. “…Mûsikiye küçük yaşta girdiği Darüşşafaka’da Zekâi Dede’nin öğrencisi olarak başladı. Daha sonra Mevlevilik tarikatına girmiş, buradan aldığı feyizle tasavvuf, şiir, mûsiki gibi birbirine sıkı sıksıya bağlı irfan ve sanat yollarının hakiki ve samimi bir yolcusu olmuştu.”

“Ahmed Avni Konuk mûsikiyi an’anevi tedris sistemi içinde, yâni diz döverek ve eskilerin “Fem-i Muhsin” dedikleri iyi ağızdan dinlemek ve geçmek suretiyle öğrenmiştir. Daha sonra ilk bestekârlık tecrübelerine başlamış ve bu yoldaki istidat ve kabiliyetini zamanla inkişaf ettire ettire kârdan şarkıya, âyinden ilâhiye kadar dini ve dindışı mahiyette, türlü makam, şekil ve ritimlerde bir çok eser vücude getirmiştir. Ahmed Avni Bey’in en orijinal eseri 119 makamı söz ve melodi halinde bir araya toplayan (Kâr-ı Nâtık)’ı dır. Bestekâr elimizde bulunan kâr-ı nâtıkların en uzunu olan bu eserinde, unutulmuş bir takım makamlarımızın mûsiki kitaplarındaki tariflerine göre, melodik karakter ve seyirlerini belirtmiştir. Dilkeşide ve bend-i hisar makamları kendi buluşudur.

“Ahmed Avni Bey tasavvuf vadisinde, Şeyh Muhiddin-i Arabi’nin Füsus’u ile Mevlâna Celâleddin Rûmi’nin Mesnevi’sini tercüme ve şerh etmiştir." Dünya ölçüsündeki bu iki muazzam ve mühim eser üzerindeki çalışmalarının müsveddeleri Konya Müzesi kütüphânesindedir.

Ahmed Avni Bey’in otuz bir tane tasavvufi eseri bulunuyor. Bunlardan Füsüsû’l-Hikem, Edvâr-ı Rahman, Sipahsalar ve Mesnevi tercümeleri ne derece büyük işler başardığının delilidir.

Nota bilmeyen sanatkâr, bestekârlığa 1890 yılında başladı ve oldukça verimli bir bestekâr oldu. İlk eseri karcığar makamından bestelediği “Ey dilber-i şen” güfteli şarkısıdır. Eserlerinin bilinenleri üç Mevlevi âyini, bir kâr-ı nâtık, üç kâr, sekiz beste, beş ağır semâi, beş yürük semâi, on beş şarkıdan ibarettir. “Hanende” adındaki 719 sayfalık söz mecmuâsında 95 makamdan 2706 eserin sözlerini vermiştir. Hocası Zekâi Dede’nin ölümü üzerine suzidil makamından bir de mersiye bestelemiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Araban-Uşşaka nazı o güzelin bir edasıdır
  Arazbaz-Senin aşkınla cak oldum
  Bestenigâr-Nevbahar oldu hiram eyler
  Buselikaşiran Âyin-i Şerif
  Dilkeşhaveran-Aşkınla gönül bülbül şuride ser oldu
  Dilkeşide-Ahı seherim nale i bülbül gibi dilsuz
  Dilkeşide Âyin-i Şerif
  Dilkeşide-Cemali dilkeşini afitaba benzettim
  Dilkeşide-Dil zülfüne bend oldu ey gonca dihanım gel
  Dilkeside-Yine bir ah iderek gülşeni başak ittim
  Hicaz Kâr
  Hüzzam-Neşei zevki dilim ah camı ihsanındır
  Karcığar-Ey dilberi şen sevdim seni ben
  Muhayyer-Dil hanesini yıktı o mestane nigâhın
  Rahatülervah-Nuru hüsnün sevdiğim her bir hayale can verir.
  Rahatülervah-Fikrimde hayalin güzelim işve nümadır
  Rahatülervah-Gül mevsimi geldi yine bülbüllere müjde
  Rahatülervah-Ey nuri dide nazını ancak çeken bilir
  Rast Kâr-ı Nâtık
  Ruyiırak Âyin-i Şerif
  Suzidil Kâr
  Şehnaz Kâr-ı Murassa
  Şehnazbuselik-Ey güli nevrestem üzme bendeni
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR