Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
AHMED IRSOY
Ahmed Irsoy ya da Hafız Ahmed Efendi 1869 yılında İstanbul’un Eyüpsultan semtinin Ceditalipaşa Mahallesi’nde doğdu. Hoca Zekai Dede Efendi’nin oğludur. Asıl adı Ahmed İlhamidir; Zekai Dede-zade Ahmet Efendi adı ile de tanınır. Lalelizade İlkokulunda okurken Hafız Osman Efendi’den başladığı hıfzını 1881’de tamamladı. Hafız Süleyman Efendi’den medrese dersleri okudu. Eyüp Camii’nde Hoca Raik
Efendi’nin derslerine devam ederek “İcazet” aldı. Bir süre askeri rüştiyeye devam ettiyse de bitiremedi. O da babası gibi genç yaşında Mevlevilik tarikatına girdi. 1885 yılında Bahariye Mevlevihanesi kudümzenbaşılığına getirildi. Zekai Dede’nin ölümünden sonra bu işi asaleten üstlendi. Buna ek olarak Yenikapı Mevlevihanesi kudümzenbaşısı Ahmet Dede ölünce burada da aynı görevi yaptı.

Hat sanatını merak ederek sülüs ve nesih türü yazıları yazmasını öğrendi. Genel kültürünü kendi kendine ilerleterek Arapça öğrendi ve edebiyat bilgisi edindi. Zaman buldukça diğer tekkelere giderek ayinlere katılırdı. Farsça hocası Hüseyin Fahreddin Dede’dir

Babasından sonra Darüşşafaka Lisesi’ne musiki öğretmeni oldu. Bu öğretim kurumunda kırk yılı aşkın bir süre içinde hizmet etti. O zamanlar bu okul musiki öğrenimin yapan tek okuldu. Yetenekli öğrencilerden seçilmiş bir musiki sınıfı vardı. Önceleri sadece sesle öğrenim yapılırken ,1925 yılından sonra çalışmalara saz da katılmıştı. Cedidalipaşa Camii imamlığı, Hasib Efendi Tekkesi Camii Hatipliği, Ebussuud Efendi Vakıf İlkokulu, Sultan Ahmed Kız Ortaokulu müdürlüğü, musiki öğretmenliği, İstanbul İmam ve Hatip okulunda Kur’an, tevcid, musiki öğretmenliği yaptı; resmi görevlerinden 1943 yılında emekli oldu.

1914 yılında açılan Darülbeayi ve 1916’da açılan Darülelhan’ın musiki öğretmenliğine getirildi. O zamanki müdür Ziya Paşa ile anlaşamayarak istifa etti. Darülelhan daha sonra konservatuar olunca 1923 yılında usul öğretmeni oldu. 1 Mart 1937 tarihinde Türk Musikisi öğrenimine son verilinceye kadar bu görevde kaldı. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın verdiği bilgilere göre Sait Halim Paşa yalısına da musiki öğretmenliği yaptı. Bu dersler Halim Paşa’nın oğlu Said Bey zamanında da devam etti. Özel dersler vererek pek çok öğrenci yetiştirdi. “Reisü’l Kurra” oldu. Bunlardan başka 9 Aralık 1926 tarihinde İstanbul Konservatuarı “Tetkik ve Tasnif Heyeti” üyeliği yaparak Rauf Yekta Bey, Dr.Suphi Ezgi ve Mesud Cemil ile çalıştı. Bu dönem yayın bakımından konservatuarın en verimli yıllarıdır.

Ahmed Efendi uzun zamandan beri kalp hastalığından rahatsızdı.13 Ağustos 1943 tarihinde İstanbul’da öldü. Az bir cemaatle Eyüp, Gümüşsuyu’nda Kaşgari Dergahı civarında babasının mezarının yanı başına defnedildi.

Dini ve dindışı sözlü musiki hocası, babasıdır. Sesi pek güzel olmamakla birlikte iyi okuyan bir hanendeydi.Kuvvetli usul bilgisi vardı. Bahariye Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede’den ney çalmasını ve Hamparsum notası öğrendi. Yenikapı Mevlevihanesi kudümzenbaşısı Ahmed Dede’den Na’t’ı Mevlana ile Miraciye’yi geçti. İyi mutrib idare ederdi. Geçen yüzyılın sonunda musikimizin bilimsel yönünü de ele alanlardan olan Ahmed Celaleddin Dede’den yararlandı. Bu çalışmaları ilerletenlerden Rauf Yekta Bey, H.Sadeddin Arel, Ahmed Avni Konuk, Dr.Suphi Ezgi ile çalıştı.

Bir bestekar olarak babası Zekai Dede’nin seviyesine ulaşamadı. Hayli eser bestelemesine rağmen, ki beşyüz tane olduğu söylenir, bunların bir bölümü unutuldu ya da ele geçmedi. Bayati-buselik makamında bestelediği Mevlevi Ayini 24 Mayıs 1905 tarihinde okundu. Müstear makamındaki ayini ise bir mevlevihanede değil, özel bir toplantıda icra edildi.

İlahi bestekarı olarak başarılıdır; kırk ilahisi biliniyor. Plaklara dindışı eserler ve gazeller okudu. Usullerimiz, makamlar ve tecvid hakkında basılmamış eserleri vardır. Bugün bilinen eserleri iki Mevlevi ayini, iki şugl, kırk ilahi, on plak, iki beste, bir nakış yürük semai, yetmiş şarkıdan ibarettir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acem İlahi-Cemalin aşkına düşmüş
  Acemaşiran İlahi-Geldin geri gidermisin
  Arazbar İlahi-Gider şekkü inkarı
  Bayati İlahi-Ey yanan narı şivadan envare gel
  Bayatibuselik Ayini Şerifi
  Besteisfahan-Hamdü minnetdir sana
  Buselik-Ne zaman bilmiyorum müddeti hicran bitecek
  Buselik-Söyle ey nalem beni canan perişan etmesin
  Dügah-Ya ilahi asitanın hastaya dar i şifa
  Ferahnak-Nefsi şeytana uyup
  Ferahnak-Rifailer alır feyzi
  Gülizar İlahi-Masivayı terk edip geldik bu babı tahire
  Hicaz İlahi-Hamd Allaha ki eltafi amin
  Hicaz-Ya kutbu abdülkadir ya gavsu zul mefahir
  Hüzzam-Ey Hüsni cemal aleme sen darbı meselsin
  Hüzzam-Hatırında kalsın ey reski melek
  Isfahan-Şimdi bildim sen beni ey bi vefa
  Karcığar-Yüzü güldü semayı pür nazenin
  Muhayyer-Aşkın bana kısmeti ezeldir
  Muhayyer-Hicran gecesi yadın ile
  Müstear-Ayini Şerif
  Müstear-Geçtim hevesati dünyeviden
  Neva-Dost cemali şeminin pervanesi
  Nevabuselik-Şimdi bildim ben seni ey bi vefa
  Nikriz İlahi-Aşıklar sadıklar işitmiş
  Rast-Ey mümini zi imtiyaz
  Saba İlahi-Milki cihan sultani
  Saba İlahi-Musaffa eyle dil levhin bugün
  Saba İlahi-Talibi hakka gerek bir pire candan istinad
  Segah-Hak şerleri hayr eyler
  Sultaniyegah-Ufki emelim kapladı çokdan beri zulmet
  Tahirbuselik-Bin cefa görsem ey sanem
  Tahirbuselik-Bülbül gibi dem a dem olmazmıyım
  Tahirbuselik-Nazlım ne kadar güzel yüzün var
  Tahirbuselik-Nim nigahı çeşmi mestin kalbimi nalan eder
  Tahirbuselik-Seni candan severim
  Uşşak İlahi-Hazını kenzi dakayık nakşibendiler deniz
  Uşşak İlahi-Kutbi alemdir cenabi nakşibend
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR