Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ALAEDDİN YAVAŞCA
1 Mart 1926'da Kilis'te doğdu. Babası Kilis'li Şair Yavaşca'zade Sezai Efendi'nin oğlu Hacı Cemil Efendi, Annesi Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'dır. Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra lise birinci sınıfı yatılı olarak Konya Lisesi'nde başlayıp, 2 ve 3. Sınıfları İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayıp 1945'de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'ne giriş imtihanını kazanarak Tıp Fakültesine başladı.
1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil'in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu. Askeri hizmetini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaşça, sırasıyla, Zeyneb Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi'nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini yapmış, 1969 yılında açılan Vakıf Gureba Hastanesi Şeflik imtihanına girmiş, imtihanı kazanıp o tarihten 1976 yılına kadar adı geçen Hastanede Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yaparak, bu hastanede olmayan Doğum Bölümünü kurmuştur. 1976 yılında da, boşalmış olan Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine naklen atanmıştır. Bu süreler içinde birçok Kadın-Doğum Mütehassısları yetiştirmiştir. 1985 yılı 1 Ekim tarihinde aynı hastanenin Başhekimi olmuştur.

Prof. Dr. Yavaşca 1980 yılında Birleşik Amerika Baltimor şehrindeki Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi'nde "İdarecilik ve Aile Planlama Kurslarını" bitirmiştir.

Prof. Dr. Yavaşca'nın mesleki hayatı esnasında Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel neşriyatı bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis'te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken o sıralarda Ortaokulda hoca olan Zihni Çelikalp'ten Batı Mûsikisi keman dersleri almış, İstanbul'a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde "Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında üyelik ve başkanlık dahil önemli görevler almış. 1967'den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de(Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber Şarkılar)yapmıştır. Ayrıca belirli zaman aralıklarıyla Türkiye Radyolarına alınan stajyerlerin hocalığını yapmış ve onların sanatçı olmalarını sağlamıştır.Bu faaliyetlerinin dışında Milli Eğitim Bakanlığının "Türk Musikisi Araştırma,değerlendirme ve İnceleme Kurulunda, Devlet Planlama'nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti vermiştir.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Türk musikisinde Devlete Bağlı ilk Konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen "Danışma Biriminde" yer almıştır.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 19/03/1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuar'ın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'nı sürdürmüştür. Ancak "yaş haddinden emekli olanlar"için çıkartılan yasa dolayısıyla 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü.D.K.'dan ayrılmış ve Haliç Ünive rsitesi'nde göreve başlamıştır.

Tıp Fakültesinde öğrencilik yılları ile ihtisasını yaptıktan sonraki uzunca bir zaman diliminde, Alaeddin Yavaşca'nın hekimliği önde ve birinci planda tuttuğunu, musikiyi ise bir hobi olarak kabul ettiğini görüyoruz. 1950'li yıllarda çeşitli mecmualarda kendisi ile yapılan röportajlarda bu husus hep Alaeddin Yavaşca tarafından böylece dile getirilmiş. O yıllarda yayınlanan bir röportajında;

Hekimlikle ilgili sohbetten sonra kendisine sorulan:
"İfadenize bakılırsa, kendinize meslek olarak doktorluğu seçmiş bulunuyorsunuz. Türk musikisi ile ilginiz daha mı az?" sorusuna şu cevabı veriyor Alaeddin Yavaşca.
"Musikiyi çok seviyorum, fakat benim için başta gelen bir iş değil, belki ikinci, belki üçüncü derecededir. Bir hastayı ameliyatla ya da ameliyatsız olarak ıstırabından kurtarıp sağlığına kavuşturmak hazların en büyüğüdür"

Alaeddin Yavaşça'nın o zamanki görüşü budur ama; ömrünün büyük bölümünde, musiki ile hekimlik hep birbirini tamamlamıştır. Başarılarında hep görmüş olduğu saygınlıklarda, bu iki özelliği birlikte ön plana çıkmıştır. Hayatının her safhasında; ünlü bir ses icracısı ya da bestekar Alaeddin Yavaşca'dan söz edilmiştir ve musikimizin önemli kişilerinden biridir ama; hep Doktor Alaeddin Yavaşca olarak anılmış, musiki muhitindeki herkes, hatta musikideki hocaları bile onu adını söylemeden "Doktor" diye çağırmışlardır.

Dr. Alaeddin Yavaşca'nın icracılığı yanında 633 civarında Beste, Semai, Kar-ı Natık, Şarkı, Çeşitli Saz Eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), Marş ,Divan, Çocuk Şarkıları, dini sahada da Mevlevi Ayini ve İlahi formunda besteleri vardır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plak ve kasetlere okunmuştur.Bu bestelerin notaları aşağıda verilmiştir.

  Acem-Ayini Şerif
  Acem-Medhal
  Acem-Peşrev
  Acem-Saz Semaisi
  Acemaşiran-Çıkıver vadiye bir akşam üstü
  Acemaşiran-Gamlı gönlüm seni gördükçe
  Acemaşiran-Gönlüm yeni bir sevgili mümküm mü beğensin
  Acemaşiran-Gönül aşkından oldu pare pare
  Acemasiran-Her lahza senin hasretin ağlar üzerimde
  Acemaşiran-Herkesin güldüğü günler
  Acemaşiran-İlahi
  Acemaşiran-İlahi-Ey bana iyi diyen
  Acemaşiran-Kaç yıl bir bilmecenin sırrını sordum
  Acemaşiran-Medhal
  Acemaşiran-Ufkun kizaran rengine baktikca hatirla
  Acemkurdi-Bir yıl daha mazinin malı oldu
  Acemkürdi-Hülyalı siyah gözlerine
  Acemkürdi-Melekler kadar güzelsin
  Acemkürdi-Ruhum su gelen yılda maziyi andı
  Acemkürdi-Sularda kaybolurken
  Arazbar Buselik-Pesrev
  Arazbar Buselik-Saz Semaisi
  Bayati Araban-Aşkın nice esrarı
  Bayati Araban-Müstaki cemalin olalı mestinim
  Bayati Araban-Sen geldiğin an
  Bayati Araban-Serviler kıskanıyor endami elif sanki
  Bayati-Dile gelse ıstırabım
  Bayati-Gel nazlı gülüm
  Bayati-Gönlüm o yeşil gözleri
  Bayati-Gönlümde yanan aşk ile virane olayım
  Bayati-Gönülden gönüle çağlar geçersin
  Bayati-Gönüllere tesellidir
  Bayati-Koklamam artık gülü
  Bayati-Medhal
  Bayati-Yıllarca özlem gönlümde elem
  Bestenigar-Bir ümit doğdu bütün
  Bestenigar-Düştüm yine ben
  Bestenigar-O dudaklar gece mehtab ile
  Buselik-Aşkın hududunu aştı muradım
  Buselik-Çocuk şarkısı
  Buselik-Hülyalı bahar gelse de
  Buselik-Peşrev
  Buselik-Saz Semaisi
  Buselik-Seni dinlerken silinir içindeki gamlar
  Diikeşhaveran-Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün
  Dilkeşhaveran-Yadında mıdır gizli emellerle yanardık
  Dügah-Gittin artık gözlerim kan ağlasın
  Dügah-İlahi
  Dügah-Menekşeler gibi soldun
  Dügah-Peşrev
  Dügah-Seni sordum aradım her yerde
  Evcara-Gel aşıka göster
  Evcara-Her an beni çekmekte
  Evcara-İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine
  Evcara-Peşrev
  Evcara-Sahra tutuşur sırrını faş eylese mecnun
  Evcara-Saz Semaisi
  Evcara-Susmasın gülşeni can
  Eviç-Medhal
  Eviç-Canan aradım sen de meğer can imişin
  Eviç Maye-Gönülden sevmeyi bilmedikçe
  Eviç-Saz Semaisi
  Eviç-Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin
  Ferahfeza-Gönül zaten aşka aşık serseri
  Ferahfeza-Her şarkıda aşkın dili sensin
  Ferahnak-Uçuşur her güzelin şemine pervane gönül
  Ferahnak-Yüzünde güllerin mutlu sevinci
  Gerdaniye Buselik-Ayrılık alnımın kara yazısı
  Gerdaniye Buselik-Medhal
  Gerdaniye-Güzellere kaymış akıl
  Gerdaniye-İlahi
  Gerdaniye-Şu dumanlı dağlara çıkıp da yatasım gelir
  Gülizar-İpek kumral saçların
  Hicaz-Ağıt
  Hicaz-Ağlar gezerim sahili
  Hicaz-Anneye ninni
  Hicaz-Artık bu solan bahçede
  Hicaz-Aşk mevsime bakmaz güzelim
  Hicaz-Aşkin beni bak yıktı harab eyledi
  Hicaz-Aşkın yalan olsa da
  Hicaz-Ayrılık da zor değil
  Hicaz-Bakışların kıvılcım
  Hicaz-Beni kahreder bu kaçışların
  Hicaz-Boğaziçi şen gönüller yatağı
  Hicaz-Bu akşam yine bakışların neden derinde
  Hicaz-Bülbüllerin ah ettiği bir yaz gecesinde
  Hicaz-Çocuk şarkısı
  Hicaz-Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk
  Hicaz-Ela gözlerini sevdiğim dilber
  Hicaz-Elimde sükutun nabzımı dinle
  Hicaz-Gitti gelmez bahar yeli
  Hicaz-Gönlüm yanıyor
  Hicaz-Gönlümü aldın güzel
  Hicaz-Göz gördü gönül sevdi
  Hicaz-Gün batar bülbül susar
  Hicaz-Guruba yaklaşan önmür bağında
  Hicaz-Hatıralar saçılmış ruhuma
  Hicaz-Hayal oldu sevgili
  Hicaz-Haydi kalk gidelim
  Hicaz-Her zaman kalbimde seni yaşattım
  Hicaz-İçimde bir yangın var susmuyor
  Hicaz-İlahi
  Hicaz-İlahi-Ey yaradan
  Hicaz-İlahi-Severim ben seni
  Hicaz-İlahi-Yetiş ey gül
  Hicaz-Kimseyi böyle perişan etme Allahım
  Hicaz-Kışın ayrı güzelsin
  Hicaz-Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
  Hicaz-Mavi yaz gününde
  Hicaz-Medhal
  Hicaz-Ne günah etse açılmaz iki gönül arası
  Hicaz-Ne kadar tatlı bu akşam saati
  Hicaz-Neden bakışların tedirgin şaşkın
  Hicaz-Nerde ateşi aşkın vadin
  Hicaz-Nerde o günler nerde
  Hicaz-Riya imiş sevgisi o güzelin
  Hicaz-Ruhum canım sevgilim şimdi nerde
  Hicaz-Sen gülersin gül gibi
  Hicaz-Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni
  Hicaz-Son bahçede son yolculuğun derdine düştük
  Hicaz-Son şarkıların sesleri kopsun dudağından
  Hicaz-Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerini
  Hicaz-Üzülme yılların gelse de kışı
  Hicaz-Üzüyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan
  Hicaz-Yarin bize bir selamı yokmuş nideyim
  Hicaz-Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım
  Hicazkar-Akşamlara anlattım gözümün nuru dedim
  Hicazkar-Birgün sır olan herşeyi bilmek çok güç
  Hicazkar-Bir varmış bir yokmuş
  Hicazkar-Dinle kalbimdeki feryadı
  Hicazkar-Geceler sevginle bana yaklaşır
  Hicazkar-Gönül kaşanesinde acep neler değişti
  Hicazkar-İki sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin
  Hicazkar-Medhal
  Hicazkar-Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur
  Hicazkar-Pek nazlısın ey sevgili yetmezmi ki tahassür
  Hicazkar-Sarı mimozamsın sen benim
  Hicazkar-Saz Semaisi
  Hicazkar-Sen gözlerinle yüzüme bir baktın
  Hicazkar-Uzar gider kural budur
  Hisar-Ateşindir a güzel sevgiyi sevda edici
  Hisar-Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı
  Hisar-Bir sencileyin ruhları gül yar ele girmez
  Hisar-Cihanı gark eden baran
  Hisar-Peşrev
  Hisar-Saz Semaisi
  Hisarbuselik-Aklımda sen ruhumda sen
  Hisarbuselik-Peşrev
  Hisarbuselik-Sana inansamda inanmasamda
  Hisarbuselik-Saz Semaisi
  Hüseyni-Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi
  Hüseyni-Aştım hasret dağlarını
  Hüseyni-Dağlar dağlar yüce dağlar
  Hüseyni-Dinle bahar türküsünü
  Hüseyni-Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp
  Hüseyni-Gülen gözlerinin manası derin
  Hüseyni-Geç kalma ki geçmektedir
  Hüseyni-Hasretle hemşire gamla yoldaştı
  Hüseyni-Hicranımı peymanei lalinde bıraksam
  Hüseyni-İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar
  Hüseyni-İpek saçın güzel gözün pembe tenin
  Hüseyni-Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın
  Hüseyni-Kafir olsa dine döner gelir çağrıma
  Hüseyni-Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var
  Hüseyni-Medhal
  Hüseyni-Sabredenler muradına ermişler
  Hüseyni-Sana olan aşkımı bir bilene danışrım
  Hüseyni-Saz Semaisi
  Hüseyni-Sazı sinem ile ben nağmeler icad edeyim
  Hüseyni-Seni sevmek sana tapmak dileğim
  Hüseyni-Yüce dağlar sırayla başları duman duman
  Hüzzam-Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir
  Hüzzam-Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden
  Hüzzam-Bir gizli günah işleterek kor gibi yaktın
  Hüzzam-Bir denizin mavisi bir baharın yeşili
  Hüzzam-Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden
  Hüzzam-Bu şarkı sana ait sevgili dinle
  Hüzzam-Buna zulüm denir gönül dilinde
  Hüzzam-Dalgın geceler el ele geldik
  Hüzzam-Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar
  Hüzzam-Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak
  Hüzzam-Etüd
  Hüzzam-Gecelerden gelen bir ses duyarım
  Hüzzam-Gel bu sevda bahçesinden bir demet gül ver bana
  Hüzzam-Gel şöyle bir sarıl bana
  Hüzzam-Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor
  Hüzzam-Gül uykudadır ötme garip bülbül
  Hüzzam-Güneşin kavurduğu rüzgarın savurduğu
  Hüzzam-Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
  Hüzzam-Hasta ruhumda bitmiyor derdin
  Hüzzam-Hayranım gözlerine baş koydum dizlerine
  Hüzzam-İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı
  Hüzzam-Medhal
  Hüzzam-Nasıl unuturum seni güzelim
  Hüzzam-O yarin sunduğu aşk şarabından
  Hüzzam-Saklarım sinede her an seni canım diyerek
  Hüzzam-Seninle geçen yıllar bana çileydi derken
  Hüzzam-Ufkumda güneş bende kalan son bakışımdır
  Hüzzam-Uslubu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti
  Hüzzam-Yine kalbimde o aşkın kanayan yaresi var
  Isfahan-Bakmadın hiç kalbimin feryadına
  Isfahan-Çoktan ey saki sinemde mihman olamadın
  Kar-ı Natık
  Karcığar-Al yazmalım hadi gel gençlerin aklını çel
  Karcığar-Ayın ondördü yüzü ipekten halesi var
  Karcığar-Çıktı çayıra kuzu güldü kırların yüzü
  Karcığar-Gülmedim içimden seni sevdim seveli
  Karcığar-Kaldı mazide bizim aşkımızın hatırası
  Karcığar-Medhal
  Karcığar-Seni ruhumla sarıp kalbime yazdım adını
  Karcığar-Sevmek altın anahtar
  Karcığar-Uymaz bu tabiat bana
  Kürdi-Gül goncası nazende kaş göz endam yerinde
  Kürdilihicazkar-Baktıkça gölgeme yadigar diye
  Kürdilihicazkar-Başka söz söylemem aşktan yana ben
  Kürdilihicazkar-Binbir geceden kalmış o körfezde duran su
  Kürdilihicazkar-Bir yaz gecesi aşkımızın bahçelerinde
  Kürdilihicazkar-Bütün özlediklerim aradıklarım sende
  Kürdilihicazkar-Çağla yayım çağla sazım
  Kürdilihicazkar-Ey sarı saçlı kız seni sevdim ta ezelden
  Kürdilihicazkar-Gecemi zehrediyor içime düşen kuşku
  Kürdilihicazkar-Geçmesin günümüz sevgilim yasla
  Kürdilihicazkar-Gel bana artık harabım sensiz
  Kürdilihicazkar-Gel seninle bu yaz biraz ada boğaz gezelim
  Kürdilihicazkar-Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum
  Kürdilihicazkar-Hergün bir yeni düşteyiz
  Kürdilihicazkar-Hiç bilmediğimiz bir gecedir gözleriniz
  Kürdilihicazkar-Hicranlarımın ahı mı tutmuş
  Kürdilihicazkar-Issız sahillerde yalnız kalıp da
  Kürdilihicazkar-Kandırmıyor tat verse de ruhları
  Kürdilihicazkar-Kim demiş kış günü yaz olmaz diye
  Kürdilihicazkar-Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış
  Kürdilihicazkar-Kor ateşlerde yaksan da beni
  Kürdilihicazkar-Mavi gök mavi deniz hep sevginle gezeriz
  Kürdilihicazkar-Medhal
  Kürdilihicazkar-Mendil elinde gittiğin akşam
  Kürdilihicazkar-Mestane nigah şuh duruşun cana can ekler
  Kürdilihicazkar-Ram oldu gönül gözlerinin dalgın bakışından
  Kürdilihicazkar-Saçların dök dizlerimde yat güzelim
  Kürdilihicazkar-Saz Semaisi
  Kürdilihicazkar-Senden öğrendim gönül nedir aşk nedir
  Kürdilihicazkar-Sensiz halim pek perişan efendim
  Kürdilihicazkar-Söyle bana ruhunun nedir esrarı kadın
  Kürdilihicazkar-Şu vefasız güzeller kader olup kaldılar
  Kürdilihicazkar-Sürmüyor aşk ı hazan yağrağının ömrü kadar
  Mahur-Bir nur i mücessem gibi indin yücelerden
  Mahur-Bunca yıl çok mutlu olduk seninle
  Mahur-Çiçeğe ormana bağa denize ovaya
  Mahur-Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım
  Mahur-Ela gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım
  Mahur-Etüd
  Mahur-Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum
  Mahur-Kilisimin bağları kekik kokar dağları
  Mahur-Medhal
  Mahur-Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor
  Mahur-Şimdi bahara erdim gonca gonca gül derdim
  Mahur-Şöyle bir gelsen görünsen sevdiğim kim görseler
  Maye Segah-Saz Semaisi
  Maye-Sanmirem men sen özgesin men özge
  Muhayyer-Gönülden gönüle bir yol var dediler
  Muhayyer-İçimde o yangından kalmadı hiç bir eser
  Muhayyer-Suya gün varsa güzel gölgeni düşmüş sanırım
  Muhayyerkürdi-Bir gündü gönlümle başbaşa kaldım
  Muhayyerkürdi-Eskiden mevsimler böyle değildi
  Muhayyerkürdi-Gün ışığında kurulmuş masalar
  Muhayyerkürdi-Rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne
  Muhayyerkürdi-Sağlık olsun bu da geçer
  Muhayyerkürdi-Sevgi deli gönülden gönüle bir akışdır
  Müstear-Bir sisli mazi canlanır kederli hayallerimde
  Mistear-Peşrev
  Neva-Ömrüm yollarında gelip geçse de
  Neveser-O güzel gözlerinin sihrine kandım
  Nihavend-Acelem var güzelim aylar yıllar çok hızlı
  Nihavend-Akşamın kederiyle karardı mavi sular
  Nihavend-Aşkı bilmek istiyorsan sevene sor da söylesin
  Nihavend-Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir
  Nihavend-Bakma bakma dayanılmaz
  Nihavend-Baktım o güzel gözlerine kandım o şirin sözlerine
  Nihavend-Bal damlası nur damlası kızların hası
  Nihavend-Bilmem nasıl anlatsam içimdeki yangını
  Nihavend-Bir aşk meleği görmeye hasret ki bu gözler
  Nihavend-Bir bahar akşamına sakladım aşkımı ben
  Nihavend-Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor
  Nihavend-Bir hal oldu gönlüme sevda çekmek istiyor
  Nihavend-Bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan
  Nihavend-Bir mutlu günün hatırası var
  Nihavend-Bir nihavend şarkı yaptım aşkı anlatsın diye
  Nihavend-Bir yaz akşamı bir ılık rüzgar
  Nihavend-Bir yılda tam dört mevsim var
  Nihavend-Çok özledim sakın gitme hemen
  Nihavend-Dalgalar oynaşır gönüller coşar
  Nihavend-Füsun serpen sazının dinlesem nağmesini
  Nihavend-Gelince bir araya hayat verir yuvaya
  Nihavend-Gider gibi görünüp gitmeyen
  Nihavend-Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
  Nihavend-Gönülden gönüle sesler bir sır olup aşkı besler
  Nihavend-Hasta ruhum can bulur şen yüzünü sevince
  Nihavend-Hayli zamandır bak hasretim sana
  Nihavend-İnce belin güzel yüzün
  Nihavend-Koklat tenin gonca gül
  Nihavend-Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden
  Nihavend-Kordonboyunun çapkın güzeli
  Nihavend-Mavi mavi gözlerin tatlı tatlı sözlerin
  Nihavend-Medhal
  Nihavend-Ne bahar belli ne de kış
  Nihavend-Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim
  Nihavend-Ne doğan sabah güneşi
  Nihavend-Ne gam ne keder var deli gönülde
  Nihavend-Pembe beyaz çiçekler açar sen gelince
  Nihavend-Saçlarını yüzüne dökerek kıvranırsın
  Nihavend-Sana gülüm diyemem hemen solar küsersin
  Nihavend-Sapsarı bir gül gibi açıverdin bağımda
  Nihavend-Saz Semaisi
  Nihavend-Sen her zaman penceremde çiçek olur açardın
  Nihavend-Seni sevmek bütün ilhamıma menba oluyor
  Nihavend-Sevgi bilim barışın uygarlık meşalesi
  Nihavend-Ufuktaki güneşin denizi öptüğü gün
  Nihavend-Yaprak dala dal yaprağa ayrılık şarkısı söyler
  Nihavend-Yarin tatlı bakışları gönüllere akışları
  Nihavend i Kebir-Şad oldu gönül sevgilerin en güzeliyle
  Nikriz-Çocuk düşünüyor bulut olsaydım keşke
  Nikriz-Deli gönül coşar gider her güzele koşar gider
  Nikriz-Eminem erdin çağa
  Nikriz-Gün batmada solmakta sular
  Pesendide-Hele bir kış geçup eyyamı baharan gelsin
  Rahatülervah-Ağır semai
  Rahatülervah-Bir tek bakışı hançer olup işledi cana
  Rahatülervah-Nakış beste
  Rahatülervah-Peşrev
  Rahatülervah-Saz semaisi
  Rast-Akşam çöktü yine gönlüme
  Rast-Aylar yıllar geçse de
  Rast-Bahçendeki bülbülleri dinle güle aşık
  Rast-Bana nasıl vazgeç dersin gönül senden vazgeçer mi
  Rast-Ben de tattım aşk denilen şarabı
  Rast-Bir hasta güvercin gibi sessiz
  Rast-Boş yere ömür tükettim
  Rast-Etüd
  Rast-Gençlik uçtu uzaklara gelen günler dünden kara
  Rast-Gönlümü engin bakışlı gözlerindir bağlayan
  Rast-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
  Rast-Her yerde gün ışıyor gönül sevgi taşıyor
  Rast-İlahi
  Rast-İnanılmaz ama sahi
  Rast-Kilis vücüdum mevlidim ilk aşiyanımdır
  Rast-Medhal
  Rast-Samsun o gün da doğdu Türk ün eşsiz güneşi
  Rast-Sen geldiğin akşam açılır bağda çiçekler
  Rast-Senden başka kimseyi görmedi hiç gözlerim
  Rast-Senden uzak günlerim zindan oluyor
  Rast-Seni ne zaman görsem düşüncelisin
  Rast-Seni senden beni benden aldı gitti şu yıllar
  Rast-Sevdim seni aşkım da hayatım da senindir
  Rast-Solmasın o tatlı güzel yüzün
  Rast-Sundun bana aşk iksirini gözbebeğlnden
  Rast-Vaktiyle şu yollarda gönül sevgiyi tattı
  Rast-Yaksan bile gönlümü
  Rast-Yoyav marşı
  Saba-Bülbüller öterdi gezdiğin yerde
  Saba-Bulutlar ağlıyor gökler karardı
  Saba-Ey badı saba yok mu haber o yardan
  Saba-İlahi
  Saba-Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın
  Saba-Yıllarca beraber yaşasam senden usanmam
  Sazkar-Bir gariplik çöker ki vakit akşam olunca
  Sederaban-Deymez bu ömür boş yere feryada
  Sederaban-Gözü dünya mı görür aşkı didar olanın
  Segah-A efendim gurbetlik tez bitsin
  Segah-Bir zamanlar sana hasret sana sevdalı idim
  Segah-Bu tatsız akşam saatinde
  Segah-Bülbülün çilesi yanmakmış güle
  Segah-Deniz durgun deniz yorgun sahiller aşk kokuyor
  Segah-Doğdun yine sen gönlüme bir nur gibi
  Segah-Gitti artık soldu yaprağı gülü
  Segah-Gözlerimde canlandılar hisar üsküdar adalar
  Segah-Gözde her renk dilde her sonsuz şiir
  Segah-İçtim alev alev hasret şarabını
  Segah-İstinye körfezinde bu akşam garipliği
  Segah-Kapıldım aşkımın girdabına ey zalim imdat et
  Segah-Kar ı natık
  Segah-Medhal
  Segah-Rüya gibi geçiyor adalarda sonbahar
  Şehnaz-Bin güzelden seni beğendim
  Şehnaz-Çelişkili ruh
  Şehnaz-Ey beni mahrum edib bezm i visalinden mudam
  Şehnaz-Memnun bilirim gönlümü mahzun imişim ben
  Şehnaz-Peşrev
  Şehnaz-Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider
  Şehnaz-Saz semaisi
  Şehnaz-Senin mahzunun olmak bana şadan olmadan yeydir
  Şehnaz-Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim
  Şehnaz-Tutuşan sineme bir dilberi şadan geliyor
  Şehnaz Buselik-Peşrev
  Şehnaz Buselik-Saz Semaisi
  Şevkefza-Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk
  Şevkefza-Hicranlarımla dopdoluyum kalbim ağlıyor
  Şevkefza-Katreyiz alemde lakin dilde derya olmuşuz
  Şevkefza-Medhal
  Siphr-Can u dilde hane kıldın akibet
  Siphr-Kalmadı zevki gülün hiç ne de bahçenin
  Sultaniyegah-Akşam yine sevdalı boğazda
  Sultaniyegah-Başımda kavak yelleri esiyor hayırmı ki
  Sultaniyegah-Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz
  Sultaniyegah-Hep sen mi varsın söyle her gönül yarasında
  Sultaniyegah-Medhal
  Sultaniyegah-Sevda bakışlarında mana gözlerindedir
  Sultaniyegah-Yıllar sonra yeniden sana aşık oldum
  Suzidil-Artık ne o dünya var ne o rüyadan eser
  Suzidil-Canımsın sen ruhumsun sen benimsin
  Suzidil-Özlemle filiz verdi o sevda bu gece
  Suzidil-Sevdaya adanılan yürekler var biliriz
  Suzidil-Sevilmeden sevmeye artık gücüm yetmiyor
  Suzidilara-Hasretin meltem gibi karışmış saçlarıma
  Suzinak-Aşk büyülü bir heves yaşanır nefes nefes
  Suzinak-Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun
  Suzinak-Bulabilsem izini düşerim yollarına
  Suzinak-Gel şu küllenmiş ateşe bir nefes ver
  Suzinak-Gözlerini gördüğüm an bir su akar zaman
  Suzinak-Her dil seni sevda ile söyler avunur
  Suzinak-Her umuttan arda kalmış karlı dağlar
  Suzinak-Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde
  Suzinak-Lutfeyle güzel gel de gönlüm şad et
  Suzinak-Medhal
  Suzinak-Sevme beni sakın artık mazideki sevginizle
  Suzinak-Seyrana geldim ben seni
  Suzinak-Söyle gönül böyle kime dargınsın
  Suzinak-ı Nev-Şehnazla gönül kabesi devlettemidir
  Tahir-Ben öyle çılgınım ben öyle deli
  Tahir-Gönül çıkar gelir yarin yoluna
  Tahir Buselik-Medhal
  Uşşak-Ahşap evler dar sokaklar
  Uşşak-Akşam yine çılgın gibi kıpkırmızı indi
  Uşşak-Bir boynu bükük gül koparılmıştı dalından
  Uşşak-Bir güzel gözlüye meyletti gönül
  Uşşak-Bir yanardağsın sen alev neyine
  Uşşak-Bütün bir gençliğim avare aşkınla harab oldu
  Uşşak-Çok aradım sordum sizi izinizi bulamadım
  Uşşak-Cümle yaran sana uşşak olduğum bilmezmisin
  Uşşak-Dili şadanı görürsün ney içinde
  Uşşak-Erenler de mi meseldir
  Uşşak-Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
  Uşşak-Gözler vardır aşık eyler
  Uşşak-İlahi
  Uşşak-İlahi-Binelim sevgi atına
  Uşşak-İlahi-Gözü doğru yolu gören varsa
  Uşşak-İlahi-Tanrım senin aşkın ulu
  Uşşak-Kapandı kapısı gönlümün
  Uşşak-Kim ne derse desin sana mecburum
  Uşşak-Kıymetin bilelim kalan zamanın
  Uşşak-Medhal
  Uşşak-Ne açan goncada renk ararım
  Uşşak-Neler anlatır neler yanan gözbebeklerin
  Uşşak-Sardın amalimi sen ah güzeller güzeli
  Uşşak-Seni bilmem amma ben kararlıyım
  Uşşak-Sevdalı gönül hoştu gönül gönüle koştu
  Uşşak-Seviyorum çılgınca benliğimle ruhumla
  Uşşak-Unuttuk dostu yoldaşı vefamız artık dildedir
  Uşşak-Yine yola düşmek gerek
  Uşşak-Yüzünün rengi solmuş sonbahar gülü olmuş
  Uşşak-O günden sevdi gönlüm hüsnünün meftunu kalmışım
  Uşşak Kürdi-Vaktiyle benim de gülşenim vardı
  Yegah-Ay büyürken sularda ürperir içlenirim
  Yegah-Deniz ufkunda güneş sırra bürünmüş gidiyor
  Yegah-Saz Semaisi
  Zavil-Aşka susayanlara ummanlar kar etmiyor
  Zavil-Çok dolaştım görmedim hiç dengini
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR