Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ARİF MEHMED AĞA
Küçük Mehmed Ağa tespit edilemeyen bir tarihte İstanbul’da doğdu. Erken yaşlarında Enderun’a alınarak sanatını burada geliştirdi. Enderun gelenekleri çerçevesinde düzenli bir şekilde terfi ederek Sultan III.Selim’in muhasipliğine kadar yükseldi. Sarayda yapılan “Küme” fasıllarında “Serhanende” olarak görev yaptı. Eski güfte mecmualarında ve başka kaynaklarda yüz kadar eserinin sözleri bildirilmişse de bu eserlerden
günümüze kırk-kırk iki kadarı gelebilmiştir. Bu bestelerin altısı saz, diğerleri söz eserleridir. Elde bir belge bulunmamakla birlikte, saz eseri bestelediğine göre bir saz çalmış olması muhtemeldir. Daha çok söz eserleri ile ünlüdür ve bu eserlerinde başarılıdır. Bestekarın uslubu çok sağlam ve mükemmeldir. Hepsi de klasik repertuarımızın seçkin eserleri arasındadır. “Hacı Sadullah Ağa, Abdülhalim Ağa, Vardokosta Ahmed Ağa gibi o devrin belli başlıları arasında pek değerli ve önemli bir yeri vardır. Klasik mektebin bu tür geleneklerini, özelliklerinin iyice öğrenmiş, kavramış olan bu bestekarımızın bilhassa evcara makamındaki eserlerinde ses örneklerinin renkleri arasında bazen durgunlaşan, bazen şuhlaşan lirizmi bu bestelerin en parlak, en karakteristik hususlarıdır.” Bilhassa evcara ve suzinak makamlarının gelişmesine yardımcı olmuş, bu iki makamın seyir ve hareketine asil bir karakter getirmiş, Dede Efendi ile en güzel örneklerini bestelemiştir.

Başka makamlardan da çok ustalıklı eserler bestelemiştir. Zavil makamındaki Ağır semaisi bunlardan biridir. Eserlerinde genellikle insanı çeken, içlendiren bir duygu güzelliği hakimdir.

Evcara makamından “Gelince hatt-ı mu’anber o meh cemalimize” güfteli birinci beste, “Kamet-i mevzunu kim mısra-i bercestedir” güfteli ikinci beste yine aynı makamdan “Sakiyi çekemem vaz-ı zarifhaneyi boş ko” güfteli nakış yürük semaisi en parlak eserleri arasındadır. Bu eserlerle birlikte beste, ağır semai, nakış semai, nakış yürük semai olmak üzere otuzaltı söz eseri, muhtelif makamlardan sekiz peşrev ve saz semaisi günümüze gelebilmiştir.

Küçük Mehmed Ağa’nın XIX.yüzyıl başında, takriben 1800 yıllarında İstanbul’da öldüğü sanılıyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acembuselik-Dağı elemi aşkımız afaka nihandır
  Acembuselik-Lutfeyle buyur meclise eyyamı vefadır
  Acembuselik-Ol gonca dehen gül gibi güldükçe
  Acembuselik-Sayezedan servi şehi düş i nihan
  Canfeza-Akşam aguşuma bir şep o mehi hale gibi
  Dilkeşhaveran-Hali ruhsarına necmi seher ülker mi desem
  Dilkeşhaveran-Yüzün aç mehi nev talat
  Dilkuşa Peşrev
  Dilkuşa Saz Semaisi
  Evcara-Gelince hattı muanber o meh cemalimize
  Evcara-Kameti mevzunu ki bir mısrai bercestedir
  Evcara-Kimin meftunu oldun ey peri ruyim nihan söyle
  Evcara-Saki çekemem vazı zarifaneyi
  Isfahanek-Bir ben gibi ol afete üftade mi vardır
  Isfahanek-Serde dağı iştiyaki
  Muhayyersunbule-Cam ı emelim badei lalinle dolunca
  Nevabuselik-Ne gamı çevre ne lutfi kahe
  Pesendide-Ne zaman ol gözü mestane gelir hatırıma
  Sabazemzeme-Ebrusuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş
  Sabazemzeme-Yetişki ey dili suride cana can katalım
  Segah-Böyle ruhsat dih iken gamzei fettanesine
  Sultaniırak-Cüdayım gülşeni kayinden
  Sultaniırak-Görse idemez dil seni
  Suzinak-Ey dil hevesi vuslatı canan sana düşmez
  Suzinak-Kapılır her gören ol şuhi
  Suzinak-Ruzu şeb ah eylemekten çaki çak oldum yeter
  Şehnaz-Sanma kim leyle i zülfün elemi badı heva
  Tahirbuselik-Başıma döndükçe bezmi meyde minalar benim
  Tahirbuselik-Desti sakiden çekip
  Zavil-Bulunmaz nev civansın hemdemi ayarsın hayfa
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR