Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
BESTENİGAR ZİYA BEY
Musiki tarihimizde Üsküdarlı Ziya Bey, Bestenigar Ziya Bey, Hoca Ziya Bey, Hanende Ziya Bey gibi isimlerle tanınır. Ziya Bey, 1877 İstanbul’un Üsküdar semtinde doğdu. Ünlü mûsikişinaslardan Behlül Efendi’nin yeğenidir. İlkokul ve rüştiyeyi bitirdikten sonra Harbiye Nezareti’nde memuriyet hayatına atıldı; 1916 yılında buradan emekli oldu. Bundan sonra kendisini tamamen mûsiki çalışmalarına verdi. Yıllarca çeşitli mûsiki çevrelerinde çalıştıktan sonra, bir mûsiki okulu açması için Mersin’e davet edildi; 1923 yılında Mersin’de öldü.
Ziya Bey’in sesinin güzelliği çok küçük yaşlarında dikkatleri çekmişti. Dayısı Behlül Efendi’nin çevresinde bulunan ünlü ses ustalarını dinleyerek üstün bir mûsiki zevki elde ettiği gibi, bu büyük hanendeleri yakından tanımış oldu. Kısa sürede güçlü hanendeliği, repertavurının zenginliği, derin mûsiki bilgisi ile üne kavuştu. O zamanki kalburüstü ses ve saz sanatkârlarının arasında yer aldı. Özel mûsiki okullarında, konak ve saraylarda hocalık etti; “Hoca” olarak bilindi. “Şark Mûsiki Cemiyeti, Üsküdar Mûsiki Cemiyeti” gibi özel öğrenim kuruluşlarında uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Darülelhan’ın öğretim kadrosunda görev aldı. Bugünkü anlayış içinde korolar yönetti. Çok öğrenci yetiştirdi. En tanınmış olanlarından Münir Nureddin Selçuk ile Selahaddin Pınar sayılabilir. O dönemden yetişip de Hoca Ziya Bey’den ders almış olan pek çok sanatkâr vardır.

Hoca Ziya Bey geleneksel ses icramızın bir takipçisi ve ustasıydı. Eski uslûbu devam ettirmekle birlikte, buna kendi anlayış ve yorumunu katarak bir “Ekol” yaratmıştı. Hanende Nedim Bey’le başlayan, hanende Hüsameddin Bey’le devam eden bu yolun son ustasıydı. Bu uslûbu hocasından devralan Münir Nureddin Selçuk, kendinden sonra gelen ses sanatkârlarına aktardı. Bestenigâr makamını çok sever, bu makamdan yüzlerce eser bilirdi. Bu yüzden bu makamın adı kendisine sıfat olarak verilmiştir. Bir bestekâr olarak on kadar eser besteledi. Mûsikimizde onun asıl önemi bestekârlığından çok hanendeliği ve öğretmenliğindedir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Eviç-Aşkınla gönül bülbülü
  Ferahnak-Dil ararken buldu sevdi seni
  Irak-Derdi hicrinle bütün avareler
  Müstear-Ne füsun ettiki sevda
  Müstear-Suzi aşkı sorma benden gözlerimden bellidir
  Tahirbuselik-Can gelir feyzi visalinde dili mecruhuna
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR