Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
Bimen ŞEN
Bimen Şen'in asıl adı Bimen Dergazaryan'dır ve Ermeni asıllıdır;1873 yılında Bursa'da doğdu. Bir din adamı olan Gaspar Dergazaryan'ın dördüncü çocuğudur. Mûsikîşinas bir aileden geldiği için sesinin güzelliği dikkatleri çekmiş, çocukluğunda kilisede ilâhi okumaya başlamıştı. Kazandığı başarı kısa sürede çevresine yayıldı. Daha on bir yaşında iken, bir münasebetle Bursa'ya gelen Hacı Ârif Bey'e takdim edildi. Ona birkaç şarkı meşk
ettiren ve sesini çok beğenen üstad, bu sanatta ilerlemesi için İstanbul'a gönderilmesini tavsiye etti. Ailesinin şiddetle karşı çıkmasına rağmen, on dört yaşında iken ve bir kış günü İstanbul'un yolunu tuttu. Yanında bulunan para kısa sürede bitince açlık ve sefaletle karşı karşıya geldi. Kendi ifadesine göre onu bu durumdan yine açlık kurtardı. İş bulamayınca son bir çare olarak kiliseye başvurmuş ve ilâhi okumuştu. Orada bulunan dindar bir Ermeni, sesini çok beğenerek himayesine aldı. banker olan bu şahsın yanında bir süre çalıştıktan sonra serbest ticarete başladı. Böylece maddî durumu düzelen Bimen Efendi, bir yandan sarraflık yaparken; bir yandan da çevresini tanımaya çalıştı.

O dönemin ünlü mûsikîşinaslarından Tanburî Cemil Bey, Neyzen Aziz Dede, Şevki Bey, Kanunî Hacı Ârif Bey, Rahmi Bey, Hanende Nedim Bey, Hacı Kirami Efendi ve özellikle Hacı Ârif Bey'den çok şeyler öğrendi. Yaşadığı sürece ünlü bir hanende olarak tanındı ve takdir edildi. Süleyman Nazif onun için şu beyti yazmıştır:

Ebedî nâzımıdır san'at-ı feryâdımızın
Öperiz ağzını hep Bimen-i üstadımızın

Çok tanınmış bir ses sanatkârı olduğu halde gazinolarda çalışmadı. Özel mûsikî toplantılarında okurdu. Akşamları "Eldorado" gibi gazinolara gider ancak, hatırından geçemediği dostlarının ısrarı ile oturduğu yerden bazen bu fasıllara katılırdı. Konserler vermiş ve plâklar da doldurmuştur.

Rahmetli ATATÜRK'ün daveti üzerine Ankara'ya gelmiş , zaman zaman olmak üzere Dolmabahçe Sarayı'na da çağrılmıştır. Bir gazete röportajına verdiği cevapta bir mûsikî aleti kullanmadığını, nota bilmediğini, eserlerini başkalarının notaya aldığını, mûsikîden ve eserlerinden para kazanmadığını, bir kırgınlık sonucu piyasadan çekilerek evvelce biriktirdiğini satarak geçindiğini söylemiştir.

Bimen Efendi, 26 Ağustos 1943 tarihinde öldü. Cenazesi Lemi Atlı, Neyzen Rıza Bey, Tanburî Dürrü Turan, Sâdeddin Kaynak, Artaki Candan gibi tanınmış mûsikîşinasların katıldığı kalabalık bir toplulukla kaldırılarak, Feriköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Bestekâr olarak Hacı Ârif Bey taklitçisi değildir; ancak bu büyük sanatkârın başlattığı şarkı bestekârlığı yolunun samimî bir takipçisi olmuş, özellikle fasıl mûsikîmizin gelişmesine büyük hizmette bulunmuştur. Kendisini bilen, tanıyan ve dinleyen Ruşen Kam onun için şu satırları yazmıştır:

". . . Bu an'anenin en kuvvetli, en popüler bestekârlarının sonuncusu Bimen Şen'dir. Ta. . . Şişli semtinden başlayarak İstanbul surlarına kadar uzanan bölge içinde onun eserlerinden birini, hattâ bir kaçını bilmeyen, terennüm etmeyen bir insan tasavvur etmek pek güçtür. Şöhreti ve eserleri I. Dünya Harbi ve sonra onu takip eden mütareke yılları içinde, bütün İstanbul ufuklarını kaplamış olan bu bestekârımız, her sınıf halkın kendi zevkini okşayacak tarzdaki şarkıları ile çok sevilmiştir. O dönemdeki yeni bir eseri, bütün umumi ve hususi saz meclisleri içinde muhitinin en kuytu köşelerinden yükselen seslerini, en güzel ahenklerini bu eserin büyüleyici melodileri arasında bulurdu. Onun bu sanat ve sanatkârlık tılsımı ölümüne kadar devam etmiştir.

Bimen Şen, zamanının en tutulan ve sevilen Uşşak, Hicaz, Saba, Hicazkâr, Kürdili-Hicazkâr, Hüseyni, Segâh, Hüzzam gibi makamlarında pek çok şarkı bestelemiştir. " "Melodilerinde, kendinden evvelkilerin tesirlerinin izlerinden ziyade kendi kudret ve kabiliyetinin sesi duyulur ve bunlar gâh bir hüzün ve elemin, gâh bir neşve ve sürûrun ifadesi olarak gönüllere akseder. Yalnız şunu da ilâve edelim ki, onun bazı eserlerinde belli belirsiz şive bozukluğundan doğan bazı prozodi yanlışları biraz kulağı tırmalar. Bu zaten Hristiyan, Musevi Türk bestekârlarının daha bir kısmında kulağa çarpan bir keyfiyet olmakla birlikte, küçük bir tasarrufla bu gibi ufak tefek hatâlar her zaman için giderilebilir. "

Altı yüzü aşkın eserinin olduğunu, güzel şiirlerin kendisine bestekârlık ilhamı verdiğini, en güzel eserlerini yatakta ve gece yarıları uykudan uyanarak bestelediğini söyleyen Bimen Şen'in ikiyüz yirmi şarkısının notasını Şamlı İskender yayınlamıştır. Mûsikî eserleri repertuvarımızda ikiyüz elli kadar eseri bulunuyor. Bazı marşlar da bestelemiştir.

Özellikle Fasıl Mûsikîmize birbirinden güzel şarkılar kazandırmışdır.

Dr.M.Nazmi Özalp- Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır

  Acemaşiran-Bir haber ver ey saba
  Acemaşiran-Bir kimseye açılmaz
  Acemaşiran-Ey bağı hüsnün dilcu nihali
  Acemaşiran-Hoş gelirdi cana bezmin
  Acemaşiran-Senin aşkın ey dilruba
  Acemaşiran-Tutuldum türlü derde
  Acemaşiran-Yokmuş bir aha ey gül-i rana
  Acemaşiran-Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabın
  Acemkürdi-Aşkım gibi sönmüş sanıyorken
  Acemkürdi-Elverdi tegafül güzelim
  Acemkürdi-İltifatın kıldı ihya
  Acemkürdi-Mevsim sonu yas bağladı gülşen
  Acemkürdi-Sevilmeyi pek sever sevildikçe naz eder
  Bayatiaraban-Aşkın beni öldürsede
  Bestenigar-Her zaman serde hevayı zülfi
  Bestenigar-Leblerinden katre-i sevdayı emmek isterim
  Bestenigar-Mızrabı bırak zülfünü sinemde gezindir
  Bestenigar-Ruhum sana ey sevgili
  Bestenigar-Şahısın sen efendim güzellerin
  Bestenigar-Söz cihan içre
  Dilkeşhaveran-Bir teessür görünür
  Dilkeşhaveran-O çapkın büsbütün yaramaz oldu
  Dilkeşhaveran-Sen bir gül idin bülbülü avarede
  Evç-Nazeninim biselerden
  Ferahnak-Candan uruldum sen verdi ale
  Ferahnak-Dil bülbül olup
  Ferahnak-Fettan gözünün gamzesi dillerde
  Ferahnak-Gülşende ne hoş neşeli cem meclisi kurdun
  Ferahnak-Kızmasan sanki a dilber ne olur
  Ferahnak-Nur i ismetle münevver gözlerin
  Ferahnak-Ruşen etse bu gece şem-i ruhun hanemizi
  Hicaz-Acaba şen misin kederin var mı
  Hicaz-Ağyar ile sen gesti güzar eyle
  Hicaz-Her yerde senin ruy-i melalin görünür
  Hicaz-Bir peri sima melekten yare oldum müptela
  Hicaz-Böyle mahsun durma
  Hicaz-Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdanımı
  Hicaz-Firkatin aldı bütün neşve-ü tabım bu gece
  Hicaz-Gel bir daha gül ruyini
  Hicaz-Gel eylenelim bu şeb beraber
  Hicaz-Gel harabım bilmezmisin hicran nedir
  Hicaz-Gönlüm yine bir şuh-i cefa pişeye aktı
  Hicaz-Gül gamzelerin penbe yüzün neşesimiydi
  Hicaz-Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı
  Hicaz-Günden güne ruhum daha yorgun
  Hicaz-Hali dili arza yok mecalim
  Hicaz-İltifatın beni ihya eyler
  Hicaz-İsmini bilmezdim fakat tanırdım
  Hicaz-Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem
  Hicaz-Ömrüm artar sana baktıkça
  Hicaz-Ruhum emelim kalbi nizarım zedelendi
  Hicaz-Sahilde bu şeb yar ile zevkini sürdüm
  Hicaz-Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım
  Hicaz-Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından
  Hicaz-Yol verin ey karlı dağlar aşayım
  Hicazkar-Hicran ile hastayım ümmid ile nalan
  Hicazkar-Kırsa bin tel terk-i esaret eylemem
  Hüseyni-Açtıkça ruyin saçtıkça zülfün
  Hüseyni-Aşkına düştüğüm ilk günden beri
  Hüseyni-Beni her görüşte handeler saçar
  Hüseyni-Bıktım artık elinden senin
  Hüseyni-Bir gün olacak ben gibi naçar kalacaksın
  Hüseyni-Dağları aştım da indim ovaya
  Hüseyni-Dün yine günümüz geçti beraber
  Hüseyni-durmadan aylar geçer yıllar geçer
  Hüseyni-Ebedi aşk olamaz
  Hüseyni-Hasta i zar-u nizarım seni sevdim seveli
  Hüseyni-Hep nağme uçar neşe doğar handelerinde
  Hüseyni-İçtim suyunu şu coşkun derenin
  Hüseyni-Sen inleme ta inlemesin gökte melekler
  Hüseyni-Seveyim sevdiğini ah bilerek
  Hüseyni-Üzme kendim nafile kanmam söze
  Hüzzam-Aşkımın tahtını gönlüme kurdum
  Hüzzam-Bi behre bir aşık gibi tetkike ne hacet
  Hüzzam-Bilirim daha sen pek küçüceksin
  Hüzzam-Bilmem ki sen beni ne zaman şad edeceksin
  Hüzzam-Buyini senden alır her bir çiçek
  Hüzzam-Cemali şivekare bak
  Hüzzam-Dil hun olurum yadı cemalinle senin ben
  Hüzzam-Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
  Hüzzam-Endamının hayalini gözlerimden silemem
  Hüzzam-Görmedim alemde vefa hiç kimseden
  Hüzzam-Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı
  Hüzzam-Gözlerim gözlerine hayrandır
  Hüzzam-Gözüm leyl-ü nehar ağlar benim
  Hüzzam-Haleli gözlerin hayale döndü
  Hüzzam-Hep yeşile dökmekte iken didelerim kan
  Hüzzam-İltifat etmezse gammı ruzigar
  Hüzzam-Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yar
  Hüzzam-Mey seni gonce-i naz açtı da bülbül
  Hüzzam-Ranneder ettin dil-i viranımı
  Hüzzam-Ruhumda bu şeb hicri visalin yanıyor
  Hüzzam-Sabrımı gamzelerin sihriyle taraç edeli
  Hüzzam-Sakladım söylemedim derdimi
  Hüzzam-Sükunda geçer ömrüm seyri gibi enharın
  Hüzzam-Yine düşman kurmuş hududa pusu
  İsfahan-Ben feda etmek dilerken dost için hep canımı
  İsfahan-Dehrin elemi bitmedi billahi usandım
  İsfahan-Ne bakarsın a gönül hırs ile yarin gözüne
  İsfahan-Sanma temin eyledin cana beni
  Karcığar-Bağlandı siyah zülfüne divane mi gönlüm
  Karcığar-Bir hoş tekellüm eyler ol afet çıtır çıtır
  Kürdilihicazkar-Andıkça senin ismini dil sızladı durdu
  Kürdilihicazkar-Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi
  Kürdilihicazkar-Ateşi aşkın dile etti eser
  Kürdilihicazkar-Bağrı yanmış bir garip avareyim
  Kürdilihicazkar-Bir tatlı seda çıkmaktadır bestelerinden
  Kürdilihicazkar-Can esiri ıztırab olsun mu sen canan
  Kürdilihicazkar-Dün gece ümmidi vuslatla melek
  Kürdilihicazkar-Duydum ki takılmış o ipek saçlara tüller
  Kürdilihicazkar-Görmedim bir daha bir benzerini
  Kürdilihicazkar-Gözümde sevdiğim nuru emelsin
  Kürdilihicazkar-Gözünün misli yok alemde senin
  Kürdilihicazkar-Güle konmuş bülbül gibi kalbim neşeli
  Kürdilihicazkar-Gülmek yakışır hüsnüne söz söyler iken sen
  Kürdilihicazkar-Gün kavuştu ümid gülü soluyor
  Kürdilihicazkar-Hayalin gitmiyor gözümden dildar
  Kürdilihicazkar-Hayli demdir görmedim ben sevgili cananımı
  Kürdilihicazkar-Her gece semada ararım seni
  Kürdilihicazkar-Kahbe felek yaktı bu cismi teni
  Kürdilihicazkar-Kalbimde seni bir senedir gizli sevdim
  Kürdilihicazkar-Kemend et sagari destin ile doldur atalım
  Kürdilihicazkar-Kemendi zülfe bend etti
  Kürdilihicazkar-Koparan sinemi ağyar elidir
  Kurulsun bezmi işret sakiya peymaneler dönsün
  Kürdilihicazkar-Mey alihi sakilik eder hem bizi gözler
  Kürdilihicazkar-Nazlı güzel bebeciğim
  Kürdilihicazkar-Ruzi hicranı uzattıkça uzatmıştı felek
  Kürdilihicazkar-Seninle ey gül-i ahsen
  Kürdilihicazkar-Severim ben seni pek çok severim
  Kürdilihicazkar-Şivekarım tahtı gahin sinem olsun daima
  Kürdilihicazkar-Ta haşre kadar taze kalır neşve-i busem
  Kürdilihicazkar-Yüzüm şen hatıram şen
  Mahur-Aşkıma hail olur yoktur emin ol güzelim
  Mahur-Bazan o melek gelir fakat pek seyrek gelir
  Mahur-Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan
  Mahur-Seni gönlüm severken gel
  Mahur-Taliimden ben ederken iştika
  Mahur-Tigi gamzenle saçın bendinde sergerdanım
  Mahur-Vuslat dileyip vadine ey sevgili kandım
  Maye-Dolsun dile nurun aç nikabın
  Maye-Söndürsün yar elinden aşıkın peymaniye
  Muhayyer-Ah felek aldın benim bir tanemi
  Muhayyer-Benim ey dilberi sevda eserim
  Muhayyer-Çünki gönül bir gülistan lazım sana
  Muhayyer-Her derdimi bir gizli nigahımla unuttum
  Muhayyer-Hezar mihen-ü meşakla yoruldu cismi nizarım
  Muhayyer-Nevbaharın en güzel leylinde sendin dinleyen
  Muhayyer-Şahane bakışlarla o çeşman-ı latifin
  Muhayyerkürdi-Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun
  Müstear-Bakınız şu kuşa ne söyler öter
  Müstear-Ne yaptın ki bana söyle
  Müstear-Zevki dilberle gönül düşme gama
  Nihavend-Aksın mı benim gözyaşım avare seninçün
  Nihavend-Ana harb ilan oldu gazilere gün doğdu
  Nihavend-Baktım yüzünün haline de aline kandım
  Nihavend-Benim yarim şıktır şıktır
  Nihavend-Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında
  Nihavend-Nereden sevdim o zalim kadını
  Nişaburek-Lal oldu tenim kalmadı valla mecalim
  Rast-Bir tesadüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni
  Rast-Gün gelir de canan beni ararsa
  Rast-İzin lutf eyle darılma sakın
  Rast-Müttefikler hepiniz bunu böyle biliniz
  Rast-Senin aşkınla nalanım
  Saba-Boylu poslu hoş kıyafetli
  Saba-Çamlaraltında uzattı destinazi
  Saba-Güllerin gölgelerinde uyuyan bir caya ben
  Saba-İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkül
  Saba-Pay malin olmak ümidiyle damanın gibi
  Saba-Yollarda kalan gözlerinin nurunu yordum
  Segah-Bensiz ey gül gülşen-i alemde mey
  Segah-Dilde sevda sinede dağ-ı firak
  Segah-Ey buse ne seyyale eden kalbimi yaktın
  Segah-Hem bezmi sefa yan yana kol kola gezerken
  Segah-Sun da içsin yar elinde aşıkın peymaneyi
  Sultaniyegah-Al sazını sen sevdiceğim
  Sultaniyegah-Gel güzelim biz gezelim
  Sultaniyegah-Gel şu teyyare ile haki kederden kaçalım
  Sultaniyegah-Gözlerinin hazin bakışı vardır
  Suzidil-Bir sevab et bu gece
  Suzidil-Birdenbire neşen niye böyle yine kaçtı
  Suzidil-Çamlarda dolaşarak yine hülyalara dalsak
  Suzidil-Gül olsam sızsam inbiklerinden
  Suzidil-Müştakına gül ey gül-i gülizar-ı letafet
  Suzidil-Oya olsam o ipekten tülüne
  Suzidil-Seni böyle niçin sevdim
  Suzinak-Bıraktı beni avare düşkün
  Suzinak-Çeşmi alem görmedik bir nev cihansın
  Suzinak-Ey hüner ver dil ruba
  Suzinak-Yine tenha elime girdi hele cananım
  Şedaraban-Buyi zerrin tutuyor
  Şedaraban-Gönlüm yine bir gonca-i nevruza tutuştu
  Şedaraban-Nazırın yok vücudu bi bedelsin
  Şehnaz-Bir yaz gecesi Çamlıcada yar ile kaldım
  Şehnaz-Ey gamlı dağların siyah gülleri
  Şehnaz-Gönlüm seni sevdi diye
  Şehnaz-Hüsnü anın pek beğendim işvebaz
  Şehnaz-Söyle niçin benden kaçtın
  Şehnaz-Yeni baştan bir dilbere yandım ben
  Tahirbuselik-Geliyor benim edalı yarim
  Tahirbuselik-Pek bozulmuş meh cemalin gül tenin
  Tahirbuselik-Sonbaharın zevki hoştur
  Uşşak-Adadan gitti seninle bütün ezvakı safa
  Uşşak-Bahar erdi buyur gülzare sen de
  Uşşak-Bana doğru söyle ahu nigahım
  Uşşak-Bir görüşte aklım aldın
  Uşşak-Cerh elinden kimse yok alemde
  Uşşak-Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin
  Uşşak-Ey kuş neden mahzun durursun öyle
  Uşşak-Feryadımı gördükçe benim ey gül-i rana
  Uşşak-Girdabı yes-e düştüm yok halasa çare
  Uşşak-Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
  Uşşak-Hayli demdir neye hırçınlığı
  Uşşak-İçin dostlar cabadan hovardayım babadan
  Uşşak-Safa senin tebessümün
  Uşşak-Seni gidi çapkın seni
  Uşşak-Ümidim bağına nurlar saçıldı
  Uşşak-Vasili senin değil mi ah u feryadım benim
  Uşşak-Yandım o senin gül gibi ruhsarına yandım
  Yegah-Ah nolurdu mavili simin beden
  Yegah-Ne gülün rengini sevdim ne bülbülün sesini
  Yegah-Ser beste oldum zülfü nigare
  Yegah-Yarin saçını çözdü elim
  Zavil-Güzelim gel gidelim alemi ab eyleyelim
  Zavil-Kurban olam endamına yar senin
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR