Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
CEVDET ÇAĞLA
Ahmed Cevdet Çağla 1900 yılında İstanbul’da, Acıbadem’de doğdu. Babası “Tophane İmalat-i Harbiye Mektepler” müdürü, topçu yarbayı, ressam ve musikişinas Eşref Bey’dir. Eşref Bey keman, annesi Nazime Hanım piano, kızkardeşleri ud çalardı. İlk musiki zevkini aile çevresinden aldı. Bu musikişinas aile, özellikle Eşref Bey oğlunun da bu sanatla ilgilenmesini istiyordu. Bu sebeple daha yedi yaşında iken, o dönemin
tanınmış Batı musikisi kemancılarından olan Antonyadis’ten ders aldırttı. Babasının düzenlediği musiki toplantılarına katılan, bestelediği hüseyni makamındaki Mevlevi ayinini kızkardeşinin notaya aldığı Musullu Hafız Osman Efendi’den usul ve makamlarımızı öğrendi.

Beykoz ilkokulundan sonra Frere’lere devam ederken okul orkestrasında çaldı. Daha sonra Kadıköy Sultanisi’nde okudu. “Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu”nda okuduğu sıralarda, Maarif Nezareti’nin açtığı bir sınavı kazandı. Batı musikisini öğrenmek, öğretmen olmak için iki buçuk yıllığına 1916 yılında Berlin’e gitti. Aynı zamanda pedagoji eğitimi görecekti. Almanya’da bulunduğu yıllarda Batı Musikisini daha yakından inceledi ve keman tekniğini ilerletti; 1918’de ülkesine döndü.

Kadıköy Sultanisi’nde okurken Münir Nureddin Selçuk’la tanışarak arkadaş olmuştu. Almanya’dan döndükten sonra öğrenimini tamamlamaya çalışırken, Kemani Reşat Erer’in ayrılması üzerine Darüttalim-i Musiki Cemiyeti’ne girdi. Orada ders veren hocalardan yararlanarak bilgisini ve uslubunu zenginleştirdi. On iki yıl süre ile bu cemiyetin düzenlediği konserlere, yurtiçi ve yurtdışı turnelere katıldı. Aynı heyetle iki kez Almanya’ya gitti. Berlin Müzik Akademisi’nde konserler verdi. Polydor firması adına plaklar doldurdu. 1926-1927 yıllarından iki Mısır seyahati olmuştur. Darüttalim-i Musikiye girdiği ilk sıralarda geçmiş olan bir olay, Cevdet Çağla’nın üzerinde önemli bir etki yapmıştır. “Papaz’ın Bağı”nda halka verilen konserlerin birinde sultaniyegah faslı okunacaktı. Genç kemani fasılda okunacak eserleri ezbere bilmiyordu. Peşrevin çalındığı sırada başhanende Arap Cemal, kemaniye yararı olur düşüncesiyle sesi ile yardımcı olmaya çalışıyordu. Bu olaya çok üzülen Çağla, bir sonraki konserde bütün eserleri ezberlermiş ve büyük bir başarıya ulaşmıştı. Programın bitiminden sonra dinleyici olarak bulunan zamanın musiki ustalarından Ahmed Rasim Bey kendisini kutlamış, durumu kavrayan Arap Cemal de genç sanatkarın gönlünü almak için “Ben olmasaydım bu şekilde başarı kazanamazdın” gibi bir şeyler söylemişti.

1926 yılında hizmete giren ilk İstanbul Radyosunda çalıştıktan sonra 1938’de Ankara Radyosu’na nakletti; 1950’ye kadar bu hizmetini sürdürdü. O zamanki kadro ünvanlarından “Repetitör Artistliği”ne kadar yükseldi. Fehmi Tokay ve diğer tanınmış musikişinaslarla “Ankara Türk Musikisi Derneği”ni kurarak ses sanatımızın yaygınlaşmasına ve öğretilmesine yardımcı oldu. 1950 yılında İstanbul’a nakleden sanatkar, 1965 yılında Mesud Cemil ile Bağdat Konservatuarına keman hocası olarak gidişine kadar, İstanbul Radyosu’nda altı yıl müzik yayınları şefliği yaptı. Bağdat’ta üç yıl kaldıktan sonra yurda döndü (1959). Yeniden eski görevine atandı. Üç yıl piyasada çalıştıysa da sahne çalışmaları sürekli olmamıştır. Pek çok sanatkara plaklarda eşlik etti, kişisel olarak plak doldurdu. Yasaların çizdiği yaş sınırı gereğince 1965 yılında emekli olduktan sonra, sözleşmeli olarak radyoda çalıştı, koro şefliği yaptı, özel konserlere katıldı.

Selma Hanım’la evli olan Çağla’nın iki çocuğu vardır.

Temiz icrası, klasik uslubu, eşlik etmekteki ustalığı, yaptığı taksimlerdeki üstün geçki tekniği ile günümüzün en usta keman sanatkarlarından biriydi. “şedyolları”nı iyi bildiğinden, alışılmamış perdeleri kullanarak yaptığı süprizli geçkileri ile tanınmıştır.

Yirminci yüzyıl Türk Musikisi’nin en dikkate değer bestekarlarındandır. Geleneksel şarkı bestekarları arasında kendisine sağlam bir yer yapmış, ustalıkla, başarılı, ifadeli eserler bestelemiştir. Klasik geleneklere bağlı olmakla beraber eserlerinde zevkli yadırganmayan bazı yenilikler de uygulamıştır. Yüz kadar eseri biliniyor. Cevdet Çağla 22 Şubat 1988 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Cevdet Çağla’nın kendisinden on iki yaş küçük olan kızkardeşi Mebruke Çağla da bestekardır. 1912 yılında İstanbul’da doğdu; aynı aile çevresinde yetişerek ud çalmasını öğrendi. Sazındaki ustalığını Şamlı İskender ile Fahri Kopuz’dan aldığı derslerle ve ağabeyi ile çalışarak güçlendirdi. Ahmed Mithat Efendi’nin oğlu İsfendiyar Bey’le evlendi. Eşinin teşviki ile bestekarlığa yöneldi. Beş adet şarkısı biliniyor. Şarkılarının sözlerini kendisi yazmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemkürdi-Bak bahta da ikbale de nur indi Hatay'da
  Acemkürdi-Ruhumda senden bir nale var
  Acemkürdi Saz Semaisi
  Buselik-Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir
  Buselik Saz Semaisi
  Buselik-Sıyırıp kınından gümüş palanı
  Ferahnak-Akşam olsun şu pencereler insin
  Gerdaniye-Hayat yolu uzundur
  Hicaz-Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken
  Hicaz-Hicranı elem sinei pürhunumu dağlar
  Hicaz-İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış
  Hicazkar-Bülbül uçmuş bahçe viran
  Hicazkar-Ol servi revan boş kodu gülzarımı eyvah
  Hicazkar-Serpil yağmur gibi düş bir akşam çamlarıma
  Hisarbuselik-Bildin mi canım sensin civanım
  Hüseyni dağı
  Hüzzam-Ruhum bir uzak hatıranın uğruna daldı
  Hüzzam-Şu göğsüm yırtılıp baksan
  Karcığar-Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım
  Karcığar-Gül açar bülbül öter yaz geçer
  Karcığar-Mersin Mersin güzel Mersin
  Kürdilihicazkar-Ah eden kimdir bu saat kuytuda
  Kürdilihicazkar-Cevretme sakın sevdiğim artar heyecanım
  Kürdilihicazkar-Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicranın eli
  Kürdilihicazkar-İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
  Kürdilihicazkar-Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa
  Kürdilihicazkar-Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın
  Kürdilihicazkar-O yar bezme geldi kalmadı gitti
  Kürdilihicazkar-Sen başıma tac gönlüme sultan olacaksın
  Kürdilihicazkar-Seni coşkun suların koynuna mehtab alamaz
  Kürdilihicazkar-Şimdi hatırdamıdır aşıkı nalan acaba
  Kürdilihicazkar-Yeşil sular çalkalandı
  Neveser-Seni rüyalarımda gördüğüm gün çok oldu
  Nihavend-Aşıkım dağlara kurulu tahtım
  Nihavend-Baharda bu yıl melal var hüzün gibi
  Nihavend-Bana zalimi Leyla diye sevdirdi felek
  Nihavend-Bir dert gibi akşam suların koynuna indi
  Nikriz-Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülya
  Nikriz-Karanlık ruhumu aydınlatacaksın sandım
  Nikriz-Manolyam desem sana
  Nişaburek-İftirakınla efendim bende takat kalmadı
  Rast-Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi
  Rast-Ey Mudanya şirin diyar
  Rast-Gezinirken rüzgar saçlarının her telinde
  Rast-Mecnun koşar Leyla diye
  Saba-Süzdükçe güzel gözlerini
  Segah-Aşk cefa tahtını gönlüme kurdu
  Sultaniyegah-Kaçıncı faslı bahar bu solar gider emelim
  Suzinak-Bir gamlı hayal kaldı da yıllarca emekten
  Suzinak-O siyah gözlü kadın
  Suzinak Peşrev
  Suzinak Saz Semaisi
  Suzinak-Sazın gibi al sineme vur kalbimi inlet
  Şedaraban-Gönlümü mest eyledin
  Şevkefza-Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz
  Şivenuma-Dilberlerin en şuhu yine zevku safada
  Tahir-Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor
          Mebruke Çağla'nın eserleri
  Mahur-Aşk bağımız viran olmuş
  Acemkürdi-Bak bahta da ikbale de nur indi Hatay'da
  Uşşak-Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecdile
  Uşşak-Çağla gönlüm ismin gibi çağla
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR