Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
EBU BEKİR AĞA
Ebu Bekir Ağa 1685 yılında İstanbul’un Eyub semtinde doğdu. Adından değişik yerlerde Eyyubi Bekir Ağa, Enderun’dan yetiştiği için Ebu Bekir Çavuş, hacca gittiği için Seyyid Ebu Bekir Ağa gibi isimlerle anılır. Musikiye gösterdiği istidattan dolayı çok genç yaşında “Çavuş Mülazımı” olarak Enderun’un “Kiler Odası”na alındı. Düzenli bir musiki eğitimi gördü ve bu sanatın bilimsel yönüne eğildi. Önce kuvvetli bir hanende, sonra
değerli bir bestekar olarak Sultan III.Ahmed ve Sultan I.Mahmud’un takdirini kazandı. Padişahların huzurunda yapılan “Küme Fasılları”nda uzun yıllar başhanende olarak çalıştı. Özellikle ünü I.Mahmud döneminde yaygınlaştı. Bu sıralarda hacca gitti. Lale Devri’nin yeni bir sanat anlayışının hür havası içinde yetişen bu zarif bestekar 1799 yılında İstanbul’da öldü.Hayatı hakkında bildiklerimiz hemen hemen bu bilgilerden ibarettir.

“Bir bestekar olarak bize kadar gelmiş olan klasik şekildeki eserlerinde yaşadığı devrin havasına uygun, şen ve şuh bir içliliğin, bir lirizmin çok renkli ve tatlı sesler halindeki ifadesi vardır. Lale Devri’nin (şiir-ruh-ses) renkleriyle örülmüş güzel eserler bırakmıştır. “Esad Efendi’nin vermiş olduğu rakamlarla eski yazma mecmualarda tespit edilen eserlerinin sayısı dört yüze ulaşır. Bilinen eserleri dikkate alınacak olursa hayli eserinin unutulmuş olduğu görülür. Kaybolan eserlerinin içinde en büyüğü Kara İsmail Ağa, İbrahim Çavuş, Ali Paşa ve Tab’i Mustafa Efendi ile ortaklaşa bestelediği buselik aşiran makamındaki Kar’dır. Bekir Ağa’nın dini musiki ile ilgili bir eserine rastlanmamıştır. Bestelerinin tümü yaşadığı çağın gereğine uygun olarak hepsi büyük formda eserlerdir. Türk Sanat Musikisi repertuarımızda 1 Kar, 14 Beste, 13 Ağır Semai, 14 Yürük Semai’si bulunuyor.

Ebu Bekir Ağa musikimizin bilimsel yönü ile de uğraşarak, Şeyhülislam Esad Efendi’nin verdiği bilgiye göre, bir “Edvar” kitabı yazdı; ancak bu kitap ele geçmemiştir. El yazısı ile yazmış olduğu bir güfte mecmuasında kendi eserlerinin de sözlerini vermiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Besteısfahan-Bir elif çekdi yine sineme canan bu gece
  Besteısfahan-O nühüfte gamzelerden bunu kim recn ederdi
  Dügahmaye-Bir ah ile üftadeliğim yare duyurdum
  Evç-Ey gülizarı rengin hoş buyi dil guşa hem
  Evç-Geldi cevher tigi ateş barına ayineden
  Evç-Gelirse meclise afeti cihan görün efendim
  Evç-Hicran şebi tari ma nedared
  Evç-Mest etti beni daire sagar mı nedir bu
  Evç-Şeyda ter eyledi beni huy gerde
  Evç-Ziya yı mihri idüp neşvei serab sana
  Gerdaniye-Bakılır mı o şehi kişveri hüsn abade
  Gerdaniye-Muntazam kameti bi mislu bedel
  Hicaz-Erbabı ile suzi güzade alışıktır
  Hicaz-Yine tabı nigahı hayrete
  Hüseyni-Canım yerine geldi cananımı gördüm
  Hüseyni-Senin çün habi rahat çeşmi giryanıma düşmandır
  Hüzzam-Ol lale ruhun tarhı gülistanı güzeldir
  Mahur-Beni cün kendine ol servi revan bende bile
  Mahur-Bir afeti meh peyker ile nüktelerim var
  Mahur-Sarsam miyanın ey güli ter yasemen gibi
  Mahur-Yakdı o lale ruh beni hüsni çerağına
  Müstear-O nevrestide nihalim ne servü kamet olur
  Nühüft-Mest itti müşk odu bir kaküli hoşbu
  Nühüft-O şuh olursa bana mihriban muradımca
  Nühüft-Şad devlet ile niyeti teşrif o dem ettin
  Nühüft-Seredüp aksı ı ruhun
  Nühüft-Şitabı badı saba subesu çemen be çemen
  Saba-Dilem rubue i an şuhi fitanest
  Segah-Etdi ol güzel ahde vefa
  Uşşak-Hayli dem zenciri zülfü aşkının meftunuyum
  Uşşak-Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ideriz
  Yegah Kar
  Yegah-Lalinden o şuhunki her esrar sorulmaz
  Yegah-Zülfün hevesi gönlümü sevdaya düşürdü
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR