Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
EKREM KARADENİZ
M.Ekrem Karadeniz 14 Şubat 1904 tarihinde Rize’de doğdu. Rizenin tanınmış ailelerinden avukat ve sahaf Hulûsi Bey ile Zehra Hanım’ın beş çocuğunun en büyüğüdür. İlkokulu Rize’de okuduktan sonra orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Öğrenimine devam ederken 1 Kasım 1927 tarihinde “Tütün İnhisarları Muhasebesi”nde memuriyet hayatına atıldı; burada müfettişliğe kadar yükseldi. 1934 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde mezun oldu. Bir iş gezisi sırasında şiddetli soğuktan göz sinirleri bozularak
yeteneğini geniş ölçüde yitirdi. Bu sebeple 17 Şubat 1944 tarihinde görevinden “Malûlen” emekli oldu. Bu tarihten sonra baba mesleğini seçerek ölümüne kadar Bayezıd’daki Sahaflar Çarşısı’nda sahaflık yaptı.

Mûsiki çalışmalarına ilkokulu bitirdiği yıllarda başladı. Önce Sotiri adındaki bir mûsikişinastan ud dersleri aldı. Daha sonra keman ve kanun çalmaya çalıştı. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın evinde 1930 yılında Abdülkadir Töre’yi tanıdı. Töre’nin 1946 yılında ölümüne kadar onunla mûsiki çalışmaları yaptı. Hocasının üzerinde çalıştığı 41 aralıklı perde sistemini, onun ölümünden sonra tamamlayabildi. Eser 1965 yılında bitirilmesine rağmen bastırılamadı. 1979 yılında bastırılması kararlaştırıldı ise de baskısını göremeden 17 Ekim 1981 tarihinde bir beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Eşi Nefise Karadeniz de Abdülkadir Töre’nin öğrencisidir. Eseri daha sonra Türkiye İş Bankası yayınları arasında “Türk Mûsikisinin Nazariye ve Esasları” adı altında yayınladı.

Ekrem Karadeniz bir ömür boyu hem mûsikimizin nazariyatı ile uğraştı, hem de mûsiki tarihimize eğildi. Zengin bir nota koleksiyonu vardı. Bu koleksiyona hocasından kalanları da ekledi.Muhtelif dergi ve gazetelerde makaleler yayınladı. Birçok sözlü eser ile saz eserleri bestelemiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran-Nafile ağlayarak sızlama ağyare gönül
  Acemkürdi-Yadı hayali yar ile
  Bestenigar-İçimde sönmeyen aşkınla mestim
  Hicaz-Feyzi aşkın öyle mucizdir ki ey ruhu sebab
  Hüseyni-Aşkınla yanan kalbime binbir acı doldu
  Hüseyni-Issız geceler göklere baktım seni andım
  Hüseyniaşiran-Gözümde tütmedesin gel de hasretinle yanan
  Hüseynicedid Saz Semaisi
  Hüseynicedid Sirto
  Mahur-Sevdi gönül her dilberi divaneye döndü
  Muhayyer-Neşesi var hasta kalbimin yine
  Nihavend-Aşkın yaşar gönülde hayalinle yanyana
  Rast-Aşiyanı murgi dil zülfi perişanındadır
  Rast-Başında yeşil yaprak koynunda bir demet gül
  Uşşak-Şarabı vuslatı tatmak gönül bu ister ya
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR