Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ENDERUNİ HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ
Hafız Hüsnü’nün asıl adı Mehmed Hüsnü’dür; 1858 yılında Üsküdar’ın Selimiye Mahallesi, Tekke sokağında doğdu. Babası, Harem İskelesi’ndeki Mehmed Tahir Efendi Câmii’nin imamı Hâfız Mehmed Hakkı Efendi’dir. Mahalle mektebinde okuduktan sonra sesinin güzelliği dikkati çekerek Enderûn’a alındı. Burada yetiştikten sonra 1876 yılında Hırka-i Şerif Câmii müezzinliğine, 1882’de Enderûn’a Kur’an-ı Kerim muallimliğine tayin oldu. 1888’de ayni câmii’n müezzinliğine ve “hademe”liğine getirildi; 1902 yılında
ikinci imam oldu. Enderûn’da “Başlala ve Sürreeminliği” görevlerinde de bulundu. Yaşlılığında Ahmed Muhtar Paşa tarafından kurulan Mehterhâne’de hocalık yaptı. Babasının ölümünden sonra bir süre Harem Câmii imamlığı görevini de sürdürmüştür. 1919 tarihinde “dizanteri” hastalığından öldü ve Edirnekapısı mezarlığına defnedildi.

Çok küçük yaşında başladığı “hıfz”ını Enderûn’da tamamladı. Burada düzenli bir eğitim görerek Fransızca ve Arapça öğrendi. Mûsiki hocaları Sermüezzin Rifat Bey’le Hacı Faik Bey’dir. Dini ve mûsiki kültürü genişti. Hakkında bilgi veren bütün kaynaklar, özellikle gençliğinde çok güzel Mevlid ve Kur’an okuduğunu bildiriyor.

Rindmeşrep, delişmen tabiatlı, içkiye düşkün, güzel konuşan, konuşurken kendini dinleten, mûsiki icrâsı sırasında gürültü ve ilgisizliğe tahammül edemeyen bir kimseydi. Katıldığı mûsiki toplantılarında böyle hareket edenlere gereken muameleyi çekinmeden yapardı. Gençliğinde “Sarığı Güzel hâfız” lâkabiyle tanınırdı. Adı aşk dedikodularına da karışmış olan Hâfız Hüsnü’nün bir paşanın genç eşi ile ilişki kurduğu, “Sabâ tarf-ı vefâdan peyam yok mu?” şarkısını bu aşkın ilhamiyle bestelediği söylenir.

Ney çalmasını kendi kendine öğrendi ve bu sazı ileri yaşlarına kadar ustaca kullandı. Çok güzel uslûbu olan bir hanendeydi. Her eseri duyarak ve yaşayarak okurdu. Hayri Yenigün bir yazısında, Hafız Hüsnü öldükten sonra Sultan Vahdettin’in bir adam göndererek neyini satın aldırttığını söylüyor. Son yıllarında sesinin özelliği bozuldu. Bir boğaz hastalığına yakalandığı anlaşılarak Sultan Reşad’ın emri ile ameliyat ettirildi ise de pek yararı olmadı. Sesinin kısık kalmasına rağmen hanendeliğe devam etti.

Günümüze yüz kadar eseri gelmiştir. Bu şarkılar Hacı Ârif Bey geleneğinin bir devamıdır. Eserlerinin içinde çok parlak olanları da vardır. “Çok sürmedi geçti tarab-ı şevki bahârım” güfteli bestenigâr şarkısı, olağan olmayan şartlarda bestelenmesine rağmen çok güzel bir eserdir. Dini mûsiki ile uğraşmış bazı ilâhiler bestelemiştir.

Hâfız Hüsnü uzun yıllar piyasada da çalıştı. Şişhane Yokuşu’nda çalışan Hâfız Burhan’ın takımına dahildi. Burada hem fasıl okur, hem de gazelhanlık ederdi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Bayatiaraban-Gönül mazhardır envari cemale
  Bestenigar-Çok sürmedi geçti tarabı şevki bahar
  Bestenigar-Cu idup gözyaşı ister
  Dügah-Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim
  Hicaz-Hicrinle yanar ah ederim
  Hicaz-Söyle güzel neydi
  Mahur-Saba tarfı vefadan peyam yok mu
  Nihavend-Tasdi ediyor zahmi firakın beni ey mah
  Rast-Düşmüş amma aşka izhar etmiyor
  Rast-Ümitsiz bir muhabbetle harab oldu vücudum ah
  Saba-Gördün mü felek ettiğini ben dilzare
  Sababuselik-Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR