Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
EYYUBİ ALİ RIZA ŞENGEL
Ali Rıza Şengel 1880 yılında İstanbul’un Eyup semtinde doğdu. Bu sebeple eski kaynaklarda hakkında Eyyubi Ali Rıza Bey olarak söz edilir. Babası Mehmed Efendi de mûsikişinastı ve evinde mûsiki toplantıları yapardı. Şeyh Mesud Efendi’nin yeğeni, İsmail Hakkı Bey’in bacanağıdır. İsmail Hakkı Bey’den Batı notası, solfej ve nazariyat öğrendi. Daha onbeş yaşlarında makam ve usûllerimizi biliyordu. Biraz ud ve keman çalmasını da öğrenmişti. Çok iyi bir hanende olacağı, on altı yaşında iken “Donanma Cemiyeti” adına düzenlenen bir
müsamerede sahneye çıkmasiyle anlaşılmıştı.

Dini bilgisini ilerlettikten sonra Rifâiyye tarikatına girdi; hem bu dergâhta hem de Kadiriyye tekkelerinde zâkirlik yapardı. Dini mûsiki hocası şeyh Raşid Efendi’dir. Tanınmış bir mûsikişinas olduktan sonra İstanbul Konservatuvarı icrâ heyeti şefliği ile İstanbul Türk Mûsikisi Yüksek Sanatkârlar Cemiyeti icrâ heyeti şefliği yaptı. Bu heyetlerde pek çok konserler yönetti. Ayrıca Mûsiki-i Osmani Cemiyeti’nin Eyup şubesinde, evlerde, özel meşkhânelerde hocalık ederdi. En tanınmış öğrencisi Hâfız Hüseyni Tolan’dır.

İyi nota bildiği için zâkirlik yaptığı tekkelerde, özellikle ilâhileri 1906’dan başlayarak notaya alarak büyük bir koleksiyon yaptı. Türk Mûsikisi Ansiklopedisi’nde bu koleksiyonun ölümünden sonra H.Sadeddin Arel’e satılmış olduğuna değiniliyor. Oysa Kubbealtı Enstitüsü yayınlarında “İlâhiler” serisinin üçüncü cildinin önsözünde, iki defter halinde olan bu koleksiyonun birinci defterinin Şengel’in bacağı olan Selâhaddin Gürer’de, ikinci defterin ise Hâfız Hüseyin Tolan’ın varislerinde olduğu, bazı ilâhilerin üzerine “ Tasnif heyetine verildi” notunun düşürüldüğü belirtiliyor. Buna göre bu koleksiyon Arel kütüphânesinde değildir. Din dışı mûsiki eserler koleksiyonu ise öğrencisi Hüseyin Tolan’a vermiştir.

Ali Rıza Şengel Şehnaz-kürdi ve Tahir-kürdi makamlarını düzenleyerek bu makamlardan eserler besteledi. Şehnâz-hâveran makamını canlandırdı. Eserlerinin sayısı Mustafa Rona’ya göre bin’e yaklaşmıştır. Dini ve dindışı mûsiki eseri olarak ilâhi, peşrev, longa, beste, semâi, şarkı olmak üzere yüz altmış kadar eseri biliniyor. Uzun yıllar İstanbul Opereti’nde çalpara (çarpâre) çaldığını Ruşen Kam’dan işitmiştim. Eski yıllarda İstanbul ve Ankara radyolarında da çalışmıştır.

30 Eylül 1953 tarihinde İstanbul’da öldü ve Merkezefendi mezarlığına defnedildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acem-Sensin ey fahri du alem kâinatın rehber
  Acemaşiran-Ben bilmez idim gizli ayan
  Acemaşiran-Derdmendin mucrimin dermana geldim
  Arazbar-Dil verip oldum müptela
  Bayati-Alemi ervahta ehli beyte has geda
  Bayati-Mecnuna sordular Leyla nicoldu
  Bayati-Onbir ayın sultanı değilmisin
  Bayatiaraban-Azmi gülzar eyle bülbül
  Bayatiaraban-Bir çifte benli bir şuhi rana
  Bayatiaraban-Dilizare dilerse ol melek
  Bayatiaraban-Sakiye şevki ruyinle çakalım
  Bayatiaraban-Yar bağında gönül çeken bülbülüm
  Bestenigar Saz Semaisi
  Canfeza-Ah eden kimdir bu saat kuytuda
  Canfeza-Bir nazarın ederken beni ihyaya kıfayet
  Canfeza-Ey peri üfdadene hergün bu düşnamın nedir
  Canfeza Peşrev
  Canfeza Saz Semaisi
  Canfeza-Şemi hüsnün ruyine pervaneyim
  Canfeza-Sevdiğim başın için lutfeyle bak feryadıma
  Canfeza-Sevgin o kadar ruhumu sarmış ki derinden
  Çargah-Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
  Eviç-Hazreti hakkın habibi sevgili bir tanesi
  Eviç-Şad olur ümmet Muhammed geldiğinde ramazan
  Ferahfeza-Bu şeb mahrumu hab oldum
  Ferahfeza-Yaktı canı bezmi aşkın
  Ferahnak-Çok şükürler olsun gani mevlaya
  Gerdaniye-Aşıkı yezdan der Allah Allah
  Gülizar-Ey garip bülbül diyarın kandedir
  Hicaz-Ey bülbül şeyda yine efgan mı geldin
  Hicaz-Sana ey şahı rusul uymayanın bitmez işi
  Hüseynibuselik-Ey canı dil peygamber aşık isen
  Hüseyni-Canım kurban olsun senin yoluna
  Hüseyni-Ceddin deden neslin baban
  Hüseyni Mehter Marşı
  Hüseyniaşiran-Ey Hüda ben eylerim çok masivaya iltifat
  Hüzzam-Gönlüm gibi yan ateşi aşk içre kebab ol
  Hüzzam-Nakkaşımız bizi ezel bi levn renk yazıp durur
  Hüzzam-Taştı rahmet deryası
  Isfahan-Kim gördü böyle nev eda
  Isfahan-Ramazanı Şerif İlahisi
  Isfahan-Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır
  Mahur-Çün doğup tuttu cihan
  Mahur-Durman yanalım ateşi aşka
  Nihavend-Cenabındır şehi pakize meşreb
  Nikriz-Dervişlik baştadır taçda değildir
  Nikriz-Güneş gibi eğerci serseiyem
  Rahatülervah-Durmaz yanar vücudum
  Rahatülervah-Kusurum hadden aşmıştır
  Rahatülervah-Nideyim sabr edebilsem
  Rahtülervah-Pak eyle gönül çeşmesini
  Rahtülervah-Varımı ben aşka verdim hanumanım
  Rast-Derdimendim mücrimin dermane geldim
  Rastıcedid-Davet etti kuyine çünki bizi şahımız
  Rastıcedid-Herkes için bu dünya
  Rehavi-Hakk aşıkı olanların daim işi tevhid olur
  Rehavi-Her ne kim kişi görünse
  Sabazemzeme-Merhaba ey mahı enver çok özledik biz seni
  Segah-Es selam ey salik rahi şeriat
  Sultaniyegah-Vücudundur cihanı halka badı ya resulallah
  Suzinak-Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım
  Suzinak-Benimdir cümle isyanu kabahat
  Suzinak-Çün doğup tutdu cihan yüzünü
  Suzinak-Ey semiu hayyul kayyumu hakim
  Suzinak-Yandı bu gönül semi füruzan
  Şedaraban-Mestu hayranım zaru giryanım
  Şedaraban-Nebiler serveri fahrul varanın ümmetiyiz
  Şehnazhaveran-Ağlatma yeter ey sebebi ahım olan yar
  Şehnazhaveran-İhtişamın hale olsun
  Şehnazhaveran-Kuşei gamda nişinin seni sevdim seveli
  Şehnazhaveran Peşrev
  Şehnazhaveran Saz Semaisi
  Uşşak-Adım adım ileri beş alemden içeri
  Uşşak-Aydan güzelsin pek de dilbersin
  Uşşak-Dilber yarin cilvesi yaktı
  Uşşak-Ey dervişler ey kardeşler
  Uşşak-Her günümüz bezmi tarab
  Yegah-Dünyaya gönül verme ki viran olacaktır
  Zavil-Ey hakka vuslat isteyen
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR