Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
HAFIZ YUSUF EFENDİ
Hâfız Yusuf Efendi 1857 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Girit adasının Hanya şehrinde doğdu. Babasının adı Ahmed’dir. Küçük yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Müşir Şakir Paşa’nın himayesinde öğrenimini tamamladı. Paşanın konağında yapılan mûsiki toplantılarında bulunarak mûsiki zevkini ve mûsiki anlayışını geliştirdi. Konağa devam eden ünlü sanatkârlardan bu sanatın inceliklerini öğrendi. Bu konuda belli bir hocası olmamakla birlikte gerek bu toplantılarda, gerekse
devam ettiği meşkhânelerde mûsikimizin gelenek ve kaideleri hakkında teknik bilgiler elde etti.

Trabzon defterdarı Şefik Bey’in daveti üzerine bir ara Trabzon’a gitti ve orada çalıştı. O sıralarda Şehremini (belediye başkanı) Rıdvan Paşa’nın isteği ile geri İstanbul’a döndü; Fatih Belediyesi “Tahrirat Kâtibi” oldu. Bildiği eserlerin çokluğu ile ünlü olan Hâfız Yusuf Efendi yaşadığı sürece hâfız, hanende ve mevlidhan olarak tanındı. Çok öğrenci yetiştirmiştir. Bazı okullarda fahri mûsiki öğretmenliği yaptı. En tanınmış öğrencileri Lemi Atlı ile Münir Nureddin Selçuk’tur.

Enderûn’dan yetişmekle birlikte bir süre burada çalıştığı için Enderûni, uzun süre Kadıköyü’nde oturduğu için “Kadıköylü” sıfatları ile tanınırdı. “Şark Mûsiki Cemiyeti”nde Ali Rıfat Çağatay’la birlikte yıllarca öğretmenlik yaptı. Vezneciler’de, Zeynep Hanım Konağı’nın karşısında küçük bir tütüncü dükkânı çalıştırdı. Bunun için “Attar” da denmiştir. 1925 yılında Haydarpaşa Nümûne Hastahanesi’nde öldü ve Karacaahmed mezarlığına defnedildi.

Hâfız Yusuf Efendi XX.yüzyıl içinde yetişmiş ve yaşamış bestekârlar arasında dikkat çekici bir simadır. İyi bir mûsiki öğrenimi görmemesine rağmen, Hacı Ârif Bey’le başlayan şarkı geleneği içinde güzel eserler veren ve kaidelere bağlı olan halkalardan biridir. Şarkılarının içinde güzel olanları çoğunluktadır. Marş bestelemeyi de denemiştir. Bilinen eserleri elliye yakındır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran Vatan Marşı
  Hicaz-Ateşi aşkın harab etti dili nalanımı
  Hicaz-Bakın badı semun olmuş ecel
  Hicaz-İşte beşer mislin var mı
  Hicaz-Milki cihan sultanı Abdülkadir Geylani
  Hicaz-Saba gönlüm perişandır
  Hicaz-Sevdayı ruhum aşk eline son seferimdir
  Hüseyni-Bir kes u bi vayeyim kıldın beni avare
  Hüseyni-Saçın büklümleri gönül bağıdır
  Hüseyni-Tacir kızı tacir kızı
  Hüzzam-Nice bir hasret ile ruzü şeb efgan edeyim
  Hüzzam-Sitem bihudedir bahtı zebuna
  Karcığar ah efendim dinle gel şu nalevu feryadımı
  Karcığar-Sensin ey mihrim bu alemde mahabbet rehberi
  Kürdilihicazkar-Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri
  Kürdilihicazkar-Şöhreti hüsnünle alem dem güzar
  Mahur-Bugünlerde seni görsek
  Rast-Asude fikrim avarelendi
  Suzinak-Nedir bu cevru tegaful zaman zaman güzelim
  Suzinak-Neşeyab etmekte hüznü kalbi naşadım seni
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR