Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
HAMPARSUM
Hamparsum, Baba Hamparsum, Hamparsum Ağa, Hamparsum Limonciyan gibi isimlerle bilinen, XIX. yüzyılın bu önemli siması, 1768 yılında İstanbul’un Beyoğlu (eski adı Pera) semtinde doğdu. Ailesi aslen Harputludur. Babası Serkis Limonciyan Harput’tan göç ederek İstanbul’a yerleşmişti. İlkokulu bitirdikten sonra bir meslek öğrenmesi için terzi çıraklığına verildi; fakat o musikiye olan düşkünlüğü sebebi ile kiliselere
devam ederek bu sanatı öğrenmeye çalıştı. Biraz bir şeyler öğrendikten sonra o zamanki İstanbul’un zengin ve sanat sever bir ailesi olan Düzyanlar’ın konağına devama başladı. Türk gelenekleri gibi, varlıklı olan Ermeni aileleri de konaklarında sanatkarlara yer verirdi. Uzun zaman bu ailenin himayesinde yaşadı. Musiki bilgisinin günden güne ilerleterek çağının ustaları ile ilişki kurdu. Bir yandan Ermeni kiliselerinde korist olarak çalışırken, bir yandan da musikişinas Mevlevilerin aracılığı ile Mevlevihanelere devam ediyordu. Böylece Türk sanat ve dini musikisini de yakından tanıdı.

Büyük sanatkar Hamami-zade İsmail Dede’yi tanıması ve muhtemelen bu yoldan Sultan III.Selim tarafından kabul edilmesi, Hamparsum adının edebileşmesini sağladı. Musikimizde esaslı bir nota yazısının bulunmaması, bunun sonucu olarak binlerce musiki eserinin hafızalardan silinmesi bu sanatkar padişahı düşündürüyordu. Bunu her vesile ile belli etmiş, bir notanın bulunmasını yakınlarına emretmişti. Abdülbaki Nasır Dede’nin nota çalışmaları da bu yıllara rastlar. İşte Hamparsum, III.Selim’in emri ile kendi adını taşıyan notayı buldu. Zaten Kindi ile başlayan bu çalışmalar Sadiyüddin Abdülmümin, Meragalı Abdülkadir, Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede ile sürmüştü. Bu nota hakkında Ruşen Kam şunları söylüyor:

“…Hamparsum’un bulduğu notanın fikir ve kalitesi muhakkak ki bu gelenek ve tecrübelerden mülhemdir. Hamparsum notasının en bariz hususiyetleri seslere karşılık olan işaretlerin kendi buluşu olması, soldan sağa yazılmasıdır. Bu nota bugünkü portre çizgilerinin birincisinin altındaki yegah dediğimiz sesten başlayarak, beşinci çizgiden sonra gelen üçüncü ilave çizgisinin üzerindeki veya dışındaki tiz hüseyni ve tiz acem seslerine kadar olanları gösterir. Bunların üzerine konan bir nokta iki dörtlük kıymeti, yanlamasına konan küçük bir çizgi bir dörtlük, iki çizgi sekizlik, küçük bir daire on altılık kıymetleri gösterir. Bu işaretler aynı zamanda yalnız başlarına (Es-Sus) işareti olarak kullanılır. Noktalı notalar için ayrı işaretler vardır. Kromatik dizi için yalnız bir diyez işareti bulunur. Bu suretle bir sesi yarım perde pestleştirmek için, armonik prensibe göre daha önceki sesi yarım perde tizleştirmek lazım gelir. Bu nota diğerlerine göre kıyaslanamayacak kadar geniş kullanış sahası bulmuş ve Tanburi Cemil’e kadar Batı notasının yanında ona rakip sayılabilecek bir yer almıştır.”

Tanbur ve keman çaldığı ileri sürülen Hamparsum yaşadığı sürece hanendelikle ün kazandı. Hasköy’de otururdu.Düzyanlar’ın yanından ayrıldıktan sonra hayatını musikişinaslıkla kazandı; evinde meraklı gençlere ders vererek çok öğrenci yetiştirdi. Nihayet 1839 yılında evinde öldü; Surp Agop Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Altı çocuğunun dördüncüsü olan Zenon Limonciyan neyzen olarak tanınmıştır.

Bir bestekar olarak günümüze, Ermenice ilahilerden başka, on dört saz semaisi olmak üzere, aksak ve yürük semai, şarkı formlarından on yedi sözlü eseri gelebilmiştir.”…Baba Hamparsum’un bestelemiş olduğu saz ve sözlü eserlerine göre bestekarlık sıfatının ortalarında yer vermemiz lazım gelir. Bunlar üstün bir sanat kudret ve kabiliyetinin mahsulü olmaktan çok bilgi ve geleneğe dayanarak vücude getirilmiş eserlerdir. Nitekim diğerlerine nazaran bu eserlerin hemen hemen hiç birinin yayılmamış olması bu sözlerimizin delili olarak telakki edilebilir.

Onun asıl önemi bulduğu bu nota ile musiki eserlerimizi altı defter olarak yazmış olmasındandır. Vakıa bu defterlerin bugün dört tanesi kayıptır. Ancak kaydedilmiş eserlerin büyük bir bölümü Mandoli Yarutin Havadurin tarafından kopya edilmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemaşiran-Her biri bir gonca efkar
  Bayati-Arzı didar eyledikçe aşıka cananeler
  Bayati-Feryadı dili zarıma dem saz mı kaldı
  Bayati-Ruhsarın üzre taze hatı müşkü bu mudur
  Bayatiaraban-Ağyar ile ey gonca sen iç badei gülgün
  Bayatiaraban-Dila nihali emel sanma raykan açılır
  Bayatiaraban-Mesti nazım aşıka her dem tefagül gösterir
  Bayatiaraban-Seni bir şuhi cihan derler idi
  Bayatiruyiacem Saz Semaisi
  Bestenigar-Dün gece bir ah ile çerhi siyeh fam eyledim
  Bestenigar-Ah edip aşkınla cana firkatim var ağlarım
  Bestenigar-Arzı vuslat eyleyip bezmi dilbere
  Bestenigar-Müptelayı aşk olup bir nev civan sevsem gerek
  Buselik-Bir peri ruyin olup avaresi
  Dügah-Gah anup gamzen senin feryadu efgan eylerim
  Dügah-Şahnı gülşeni tazelendi taze sohbet vaktidir
  Dügah-Seha dür olalı senden işim ahu fegan oldu
  Evcibahrinazik Peşrev
  Evcibahrinazik Saz Semaisi
  Ferahnak-Sinede yarem onulmaz
  Ferahnak-Tabi hüsnün gördükçe ey gonca gül
  Hicakar-Bir çok zeman senin elinden
  Hicazkar-Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgan üstüne
  Hisarbuselik Kar
  Hisarbuselik-Kim olur zor ile maksuduna reh yabı zafer
  Hisarbuselik-Sinemde yat ey ruhi revan canda tenim ol
  Hüzzam-Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptela
  Irak Peşrev
  Irak Saz Semaisi
  Mahur Medhiye
  Mahur Peşrev
  Mahur Saz Semaisi
  Nigar Peşrev
  Nigar Saz Semaisi
  Rast-Zülfünü perişan etmiş servi revanım geliyor
  Sazkar Peşrev
  Sazkar Saz Semaisi
  Uşşak-Çıkalım seyri füyüzatı baharan idelim
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR