Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
RECEP HAYRİ YENİGÜN
Recep Hayri Yenigün 1893 yılında İstanbul’da, Kumkapı semtinin Nişancı Ahmedpaşa Mahallesi’nde doğdu. İlk öğrenimini “Tefeyyüz Rüştiyesi”nde tamamladıktan sonra Kumkapı’daki Fransız okulunda okudu ve “Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu”nu bitirdi. Babasının halı ticareti ile uğraşması sebebi ile Balkan Savaşı’nın başladığı yıllarda İran’a gitti. İki buçuk yıl kaldığı bu ülkede, mûsikişinas ve edebiyatçılardan olan Gulâm Rıza Han ve Ârif ile tanışarak İran mûsikisi ve edebiyatını inceledi. Sonra Rusya üzerinden Avrupa’ya
geçti. I.Dünya Savaşı başlayıncaya kadar kaldığı Avrupa’da Batı Mûsikisi’ni yakından inceledi; bilgisini derinleştirdi. Savaş başlayınca ülkesine döndü; yedek subay olarak Makedonya ve Filistin cephelerinde çarpıştı. Filistin cephesinde çarpışırken İngiliz’lere esir düşerek Mısır’daki ünlü “Zakazik” kampına gönderildi. Barıştan sonra serbest bırakıldığı halde, beş-altı ay daha Kahire’de kalarak Arap mûsikisi hakkında bilgi edindi.

İstanbul’a dönüşünden sonra gümrük müfettişi olduysa da kısa süre sonra istifa etti; Berlin ve Viyana’ya giderek 1922 yılına kadar orada kaldıktan sonra 1923’de İstanbul’a döndü. Daha sonra “Sanayi ve Mesâi Müdürü” olarak gittiği İzmir’de on yedi yıl çalıştı. Buradan 1940 yılında aynı görevl Tokat’a nakletti. 1947’de Ankara’ya atanarak 1952 yılında emekli oldu. Son görevi sözleşmeli olarak çalıştığı Devlet Su İşleri Proje Dairesi’dir. Fehime Hanım’la evliydi. Kızının ölümünden sonra bir süre inzivaya çekildi; 15 Nisan 1979 tarihinde Ankara’da vefat etti.

İlk mûsiki derslerine rüştiyede okurken, okulun öğretmenlerinden olan Selahaddin Bey, Zekâi Dede’nin seçkin çıraklarında biriydi. Bu sebeple üç yıllık ders süresi boyunca klâsik besteleri, saz eserleri, solfej, nota ve marşlar öğrendi. On dört yaşında iken Aris Sahinyan’dan başladığı keman çalışmalarını, Kemani Memduh’tan aldığı pratik derslerle ilerletti. Vefa’da bulunan “Kovacılar Mûsiki Mektebi”ne devam etti. Aynı zamanda sesi de güzel olduğu için, o dönemin ünlü hanendelerinden Bahriyeli Şahab bir münasebetle adını duym, beş yıllık bir süre ile kendisi ile meşgul olmuş, hayli fasıl öğretmişti. Fransız okulunda bulunduğu yıllarda okulun öğretmenlerinden olan bir fransızdan Batı Mûsikisi’ni öğrenmeye çalıştı ve okul korosunda koristlik yaptı. Yüksek öğrenimi sırasında İsmail Hakkı Bey’in Lâleli’de açmış olduğu “Mûsiki Osmani”ye devam ederek bilgisini ilerletti. Konaklarda, özel konser topluluklarında ve mesirelerde çaldı. Neyzan Ali Rıza ile Kanuni Nazım Bey’den de yararlanmıştır.

Esir olarak bulunduğu kampta da mûsikiyi bırakmadı. Orada bulunan İngiliz ve Arap mûsikişinaslarla bir topluluk kurdu ve çalışmalarını sürdürdü. İzmir’de görevli iken Rakım Elkutlu’yu tanıdı ve İzmir Mûsiki Cemiyeti’nde görev aldı. Ankara’da Cevdet Çağla’nın kurduğu Ankara Mûsiki Derneği’nde solfej okuttu; çok öğrenci yetiştirdi. Tokat’da çalışmalarını bırakmayan Yenigün, orada bir topluluk kurarak mûsiki çevresinin oluşmasına yardımcı oldu. Tokat Halkevi’nde konserler düzenledi.

Türk Mûsikisi tarihi ile ilgili incelemeliriyle, mûsikimiz aleyhinde yayın yapanlara karşı savunmasıyla tanındı. Türk Mûsikisi Dergisi, Yeni Asır, Malûmat, Âhenk, Türk Yurdu, Mûsiki Mecmuası, Mûsiki ve Nota gibi yayın organlarında bestekârlar ve icrakârlar hakkında kısa biyografiler yayınladı. İran Mûsikisi ile ilgili müzikolojik bir etüd hazırladı. Çok esprili, neşeli bir kişiliği vardı; çok güzel taklit yapardı. Bazı monolog plâkları doldurmuştur. Çok yönlü, bilgili, genel kültürü geniş olan bu değerli insan bestekâr olarak da verimli oldu. Günümüze iki saz semâisi, bir aksak semâi, bazı fantezi eserlerle yüz elli kadar şarkısı kalmıştır. Pek çok eseri plâklara okunmuştur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran-Aşkın beni sermest ediyorken
  Acemkürdi-Başladım feryada bülbül gibi
  Bestenigar-Farkı yok bir cennet abadın bugün viraneden
  Buselikaşiran-Bahar erdi yine ezhar-ı gûna gün ayan oldu
  Ferahnak-Aşkın okunur felsefesi didelerinden
  Hicaz-Bir güneş daha battı senden uzakta
  Hicaz-Ey ruhi dilberi nazende vu canım
  Hicaz-Yalanmış bülbülün sevgisi güle
  Hicazkar-Sönmez bu gönül ateşi
  Hüseyni-Hazırlan bu hafta çoban gelecek
  Hüseyni-Hem aşkım hem ümidim hem de neşemsin
  Hüzzam-Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var
  Hüzzam-Ölürsem yazıktır sana kanmadan
  Kürdilihicazkar-Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi
  Kürdilihicazkar-Derdimi ummana göktüm asumana inledim
  Kürdilihicazkar-Gül zaman geçti ey gülten
  Mahur-Gel koynuma gir lânei can
  Mahur Saz Semaisi
  Nihavend-Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
  Nihavend-Her gün bu nazlanış bu kaçış her gün
  Nihavend-Zeynebin saçları kumraldı anne
  Rast-Anlattı erenler bir bahar değil
  Rast-Ben bu mihnetler içinde buldum
  Rast-Sevdaya düşüp şevk ile efgan bir olurmuş
  Saba-Ben bu mihnetler içinde buldum artık halimi
  Segah-Her gün o güzel sahile yalnızca inerdi
  Sultaniyegah-Kalbim gibi solgun yüzü
  Şevkefza-Şimdi ay bir servi simindir suda
  Uşşak-Aksetti sevdayı dile nuri cemalin
  Uşşak-Dün bezmimizin bir ezeli neşesi vardı
  Uşşak-Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR