Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
İSMAİL FENNİ ERTUĞRUL
İsmail Fenni Ertuğrul 1855 yılındaTırnova’da doğdu.Babasının adı Mahmud’dur. Orta öğreniminden sonra Câmi dersleri gördü. Tırnova’da Vilayet Muhasebesi’nde memur iken, 1878’den sonra ailece İstanbul’a göç ettiler. Çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra, 1909 yılında Dahiliye nezareti Muhasebesi’nden emekli oldu. Bir yandan memuriyetine devam ederken diğer yandan “Lisan Mektebi”ni bitirdi. Bu çabalarının sonucu Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca öğrendi. İktisat ve
muhasebe üzerinde çalışmalar yaptı. İsmail Fenni Bey mûsiki çalışmalarına çocukluğunda Tirnova’da başladı. Bir olan Cûdi Bey’den de kıymetli eserler öğrendi. İstanbul’a geldikten sonra Kemani Aleksan Ağa’dan keman çalmasını ilerletti. Sonra Tanbûri Ali Efendi ile Şevki Bey’den ders aldı. İyi bir mûsikişinas ve bestekârdı; iki yüz kadar eser bestelediği söylenir. Saz ve söz eseri olarak yüz onbeş eseri biliniyor.

1946 yılında İstanbul’da öldü.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran Mill Marşı
  Besteisfahan-Avarei aşk oldu gönül kalmadı aram
  Besteisfahan-Derdi dilden bir zaman azad olmadım
  Besteisfahan-Gönlümün hüznünde ben başka lezzet bulmadım
  Besteisfahan-Günden güne müşkül oluyor hicrile halim
  Besteisfahan-Lutfeyle buyur meclise şadan olalım gel
  Besteisfahan-Neden uftadene böyle cefa etmektesin bilmem
  Besteisfahan Peşrev
  Besteisfahan Saz Semaisi
  Besteisfahan-Üftadeni mahrumu safa eyledin artık
  Bestenigar-Aldattı yari kâm aldı ağyar
  Bestenigar-Gözyaşlarımı gel de gör ey şuhi sitemkâr
  Dilkeşhaveran-Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
  Dilkeşhaveran-Bir ehli diliz mesti meyi aşku hevayız
  Dilkeşhaveran-Ey şuhi sefa pişe yeter firkatü hicran
  Dilkeşhaveran-Ezelden derdi aşkı yare müptelayız
  Dilkeşhaveran-İltifatı kesti artık al nigârı meh cemâl
  Dilkeşhaveran-Mahuzn gönülü girye ile şad iderim ben
  Dilkeşhaveran-Nihayet bulmadı gitti şebi
  Dilkeşhaveran-Öyle sermestim ki idrak etmezsem dünya nedir
  Dilkeşhaveran Peşrev
  Dilkeşhaveran Saz Semaisi
  Dilkeşhaveran-Sevdim seni düştüm belaya
  Eviç-Mesti nazım kim büyüttü böyle bi perva seni
  Ferahfeza Cumhuriyet Marşı
  Hicaz-Bağladı gönlümü zülfünün tarı
  Hicaz Cenk Şarkısı
  Hicaz-Ey şuhi cihan didei giryanıma rahmet
  Hicaz-Gönlüm vereli ben sana ateşlere yandım
  Hicaz-Güle benzer diyemem rengü taravetde seni
  Hicaz-Mesti nazım meclisi rindane gel
  Hicaz-Pür kuduret bezmimiz hamyaze aldı herkese
  Hicaz-Sensin bu zamanın şehi hubanı efendim
  Hicazkar Asker Şarkısı
  Hicazkar-Azade seriz çerha bizim minnetimiz
  Hicazkar-Derdi dile bir faide hiç vermedi feryad
  Hicazkar-Diyemez ki hali bulup halini canane gönül
  Hicazkar-Enisi gönlümün feryad ider feryadına feryad
  Hicazkar-Hüsnü anda sevdiğim bir danesin
  Hicazkar-Oldu alem şad senden ben esiri gam henüz
  Hicazkar Peşrev
  Hicazkar Saz Semaisi
  Hicazkar-Sen şuha ben bende bende bendeneli bahtı siyahım
  Hicazkar-Uyup bahtı siyahkare perişan olduğum kaldı
  Hicazkar-Yeşillendi ovalar çiçekle doldu her yan
  Hicazkar-Yetişir cini cebin ey güliter handan ol
  Irak-Bezmi meyde ağlatır sazın beni
  Irak-Çal ey mutrib bana faslı ırakı
  Irak-Cananıma var halini bir arzu beyan et
  Irak-Gurub etti güneş gel sen tulu et manı tabanım
  Irak-Nice zapt eyleyeyim nalei cangianı meder
  Irak-Ol güli ziba ile tenhaca kaldım bu şeb
  Irak Peşrev
  Irak-Rahat bulamaz aşıkı mihnet zede sensiz
  Irak Saz Semaisi
  Irak-Sevdiğim bir mehi tabanu dilarasın sen
  Irak-Süzülsün çeşmi mestin aşığın şuride hâl olsun
  Kürdilihicazkar-Aldım bu gece peykeri dildare hayale
  Kürdilihicazkar-Ayarişisin ey güliter bezmi safânın
  Kürdilihicazkar-Çeşmi mestindir beni sermesta hayran eyleyen
  Kürdilihicazkar-Ey dilberi yektayı dilarası cihanın
  Kürdilihicazkar-Her samu seher sen o mehi yad ediyorsun
  Kürdilihicazkar-O bala kad acep servu hiraman oldu gittikçe
  Kürdilihicazkar-Ölmek asan aşıka dem firakı yar güç
  Kürdilihicazkar Peşrev
  Kürdilihicazkar Saz Semaisi
  Kürdilihicazkar-Tigi cevrin geçti cana cananıma
  Kürdilihicazkar-Vaslı yare hanidir hahişkerim
  Müstear-Bir makamı hoş edadır müstear
  Müstear-Biz ehli diliz cura keşiz rindi benamız
  Müstear-Cane kast itmekte her şub şimdi canan kalmamış
  Müstear-Ey peri ru oldu dil üftade hüsnü anına
  Müstear-Hemdemi daim bana alemde bir peymanedir
  Müstear-Kalbimi ben aşkı dildarımla suzan eyledim
  Müstear-Nağmei şadı nedir bilmez isek efgan bizim
  Müstear Peşrev
  Müstear Saz Semaisi
  Rast-Arf i nigah et şuhi gülten
  Rast-Ehli aşkın hasmidir bu zümrenin biganesi
  Rast-Gülsitane eyleyip bir tercih viraneyi
  Rast-Hüsnü anın bi bedeldir işvenin üstadısın
  Rast-Sevdi gönül bir meh cemal
  Rast-Tükenmez derdü sevdası dili divaneden feryad
  Rast Vatan Marşı
  Saba-Adetindir aşıka cevreylemek
  Saba-Andıdır aşıkı nalanıma cananı seher
  Saba-Aşıklara hengamı seher vakti fegandır
  Saba-Ehvali perişanına dildarım inanmaz
  Saba-Gülünce gülşeni hüsnünde güller açtı ey gülten
  Saba-Habgâhı yare var dildarı bidur it saba
  Saba Peşrev
  Saba-Saba gir ta harımı yare var gir
  Saba Saz Semaisi
  Suzinak-Bülbül gibi feryada düşürdün beni
  Suzinak-Kaşanemize doğdu hele ol mehi enver
  Suzinak-Mahrumu safa oldu gönül hayli zamandır
  Suzinak-Rahi aşkında fedayı cismu can etmiş iken
  Suzinak-Söyle mutrib darbegahın sazmi tarı can mıdır
  Şedaraban Türk Şarkısı
  Uşşak-Aşıklığı bazice sanır zümrei huban
  Uşşak-Aşku sevda mayei cismu siriştimdir benim
  Uşşak-Güzelsin sevdigim sen serveri hubanı dünyasın
  Uşşak-Leblerim gördüm usandım goncadan
  Uşşak-Meclisi uşşak gel hüsnünle ol revnaktiraz
  Uşşak-Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zeminin
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR