Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
KANUNİ HACI ARİF BEY
Kanunî Hacı Arif Bey 1962 yılında İstanbul'un Aksaray semtinde Hubyar mahallesinde doğdu. Yemiş iskelesi, Zindankapısı'nda mezarı bulunan Baba Cafer'in soyundandır. İlkokuldan sonra orta öğrenimini Kocamustafapaşa Rüştiyesi'nde tamamladı;on dokuz yaşında "Posta-Telgraf Nezareti Muhasebe Kalemi"nde memuriyete başladı. Bu dairede on üç yıl çalıştıktan sonra 1895 yılında , o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içinde bulunan Yemen'e "Posta-Telgraf Müdürlüğü Başkâtip Muavinliği"ne atanarak Yemen'in başkentinde olan Sana'ya gitti;altı yıl sonra 1901 yılında İstanbul'a geri döndü.

Eski görevinde başkâtip olarak çalıştı. 1910 yılında tekrar Yemen'e gittiyse de İmam yahya isyan etmiş, çıkan karışıklıkta yanıbaşında bir bomba patlamış ve kayınbiraderi ölmüştü. Bunun üzerine "Nezaret"e başvurarak İstanbul'a tayin oldu. Yüksek bir maaşla emekli olmak amacı ile üçüncü kez Yemen'e başkâtip olarak gittiğinde, İmam Yahya yine Osmanlı Devleti'ne isyan etmişti. Sonradan sadrazam olan İzzet Paşa'nın emri ile arapların tahrip ettiği telgraf hatlarını tamir etti, 1911 yılında Yemen'in Menaha şehrinde kolera hastalığından öldü ve orada toprağa verildi. Yemen'e ilk gidişinde Mekke'ye uğrayarak "Hacı" olmuştu.

Musıkî çalışmalarına memuriyetinin ilk yıllarında, aynı dairede çalışmakta olan Kanunî Sarı Talat bey'den ders alarak başladı. Daha önceleri başka sazları çalmayı da denemişti. Kânun'un Türk Musıkîsi'ne girmesine ve tutunmasına yardımı olan sanatkârlardandır. O zamanlar Kânun'da mandal olmadığı için mandalsız çalardı. Daha sonraları mandallı kânunlar ortaya çıktığı halde, bu türü hiç kullanmaz ve nefret ederdi. Kânun icrasında gelmiş geçmiş sanatkârlar arasında önemli bir yeri vardır. Falsosuz ve akıcı bir üslûpla çalardı. Yemen'de bulunduğu yıllarda bir mûsıkî çevresinin oluşmasına yardımcı olmuş, kânundaki ustalığını ilerletmesi için bol bol zaman bulmuştu.

Bunları o sıralarda Yemen'de bulunan Kemal Emin Bara'nın anılarından öğreniyoruz. Bugün her Kânun çalanın yapmağa çalıştığı "fiskeli" icra şeklini ilk uygulayan Kanunî Hacı Arif Bey'dir. Oğlu Zeki Ârif Ataergin'in ifadesine göre mandallı kânunu da aynı ustalıkla çalar, "Mandallı Kânun yeni başlayanlar için kolay, sonrası güç;mandalsız kânun başlangıçta güç sonrası kolay " dermiş.

Ömrünün büyük bir bölümünü Yemen'de geçirmesine rağmen, İstanbul'da bulunduğu yıllarda Zekâi Dede, Santurî Edhem Bey, Tanburî Cemil Bey, Bolahenk Nuri Bey, Hacı Faik Bey, Hacı Kirami Efendi, Yeniköylü Hasan Efendi, Lâmekâni Mustafa gibi tanınmış mûsıkîşinaslarla dostluk kurmuş, yararlanmıştı. Halim Paşa'nın yalısına devam eder, hem musıkî toplantılarından hem de Paşa'nın değerli nota kolleksiyonundan yararlanırdı. Ayrıca şehzade Cemaleddin Efendi'ye ders verir, Hıdiv ailesinden Emine Hanım'ın Bebek'teki yalısında kadınlardan teşekkül eden saz heyetinde hocalık yapardı.

Hacı Ârif Bey çok öğrenci yetiştirdi. Bunlardan Âmâ Nazım Bey, Kânunî Tahsin Bey, Fethi, Salim, Selim ve Pepe Reşad sayılabilir. Bu sanatkârların bazıları musıkî tarihinde iz bırakmıştır. "Darü'l-Mûsıkî" cemiyetini kuranlardandır. Tanbur'i Cemil Bey ve Udî Nevres Bey 'le konserlere katılırdı.

Bir bestekâr olarak her formda eser verdi. Mûsıkî repertuvarımızda 5 Peşrev, 10 Saz Semaisi, 1 Sirto, 3 Beste, 2 Yürük Semai, 70 Şarkısı bulunuyor, ayrıca taksim plâkları da vardır. Ünlü bestekâr Zeki Ârif Ataergin, oğludur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Ferahnak-Gerçi aşka müptela dünyada sade ben değil
  Hicaz-Çıktıkça suzidilden cana fegane nale
  Hicaz-Sevdiğim çünmü beni töhmetle itham eyledin
  Hüseyni-Kakülündür bedri vechinde senin zerrin nikab
  Hüseyni-Ne-cansın fitnei ahir zamansın
  Hüseyni Saz Semaisi
  Hüzzam-Hicrin ile yaktın teni
  Karcığar-Bir yareli kuş çırpınıyor sanli telinde
  Kürdilihicazkar-Görünce oldum üftade
  Kürdilihicazkar-Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenim
  Kürdilihicazkar-Tabekey hicr ile giryan olayım
  Kürdilihicazkar-Yadeyle beni sevdiğim Allahı seversen
  Mahur-Canım seni gayet sever
  Mahur-Senle durmak derd nak eyler
  Müstear-Can dayanmazmış vedai firkate
  Rasy-Geçmiyor eyyamı mihnet gitmiyor benden melal
  Sultaniyegah-Hayli demler ıztırabı
  Sultaniyegah Peşrev
  Sultaniyegah Saz Semaisi
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR