Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
KAZIM UZ MUÂLLİM
Sakallı Kâzım Bey adı ile de bilinen Kâzım Uz, 21 Şubat 1872 tarihinde İstanbul’da Dırağman mahallesinde doğdu. Babası İşkodra’dan gelerek İstanbul’a yerleşen Mustafa Efendi’dir. Hâfızpaşa ilkokulu ile Fatih Rüştiyesi’nde okuduktan sonra, babasının ölümü üzerine orta öğrenimini Darüşşafaka lisesinde tamamladı. Bu okuldan mezuniyet tarihi 1892’dir. Aynı yıli Posta-Telgraf Nezareti Muhasebe Kalemi’nde resmi göreve başladı. Bu sıralarda “Mûsiki Hümayûn”a alındı. Burada iki yıl kadar çalıştıktan sonra istifa ederek
ayrıldı. “Maarif Meclisi” huzûrunda başarılı bir sınav vererek öğretmenlik hakkını elde etti.

Ankara İdadisi’nde Türkçe, defter tutma usûlü, coğrafya öğretmeni oldu. Dokuz ay sonra terfi ederek Topkapı Rüştiyesi Türkçei Farsça ve matematik öğretmenliğine getirildi. Bu yıllarda Maarif Nezareti’nden “Sorulu-Cevaplı Farsça” ve bir mûsiki eseri için izin almıştı.Daha sonra aynı bakanlığın özel kaleminde çalıştı. Fahri olarak Darüşşafaka Lisesi’nde mekanik, matematik dersleri verdi. 1898 yılından başlayarak Mercan İdadisi’nde geometri ve “hesab-ı nazari” okuttu; İstanbul Sultanisi’nde mûsiki hocalığı yaptı. Bunlardan başka pek çok öğretim kuruluşunda kırk yılı aşkın bir süre içinde eğitimciliğini sürdürdü. Biraz Fransızca bilen Kâzım Uz 9 Kasım 1942 tarihinde Suadiye’deki kira evinde öldü ve Edirnekapısı mezarlığında toprağa verildi.

Mûsiki çalışmalarına Darüşşafaka’da okuduğu yıllarda Zekâi Dede’den ders alarak başladı. Okuldan mezun olduktan sonra hocası ile ilişkisini kesmeyerek evinde yaptığı meşklere devam etti; hayli eser öğrendi. Batı Mûsikisi’ni Muzika-i Hümayûn’dan öğrenmişti. On beş yaşında başlayan bu dersler Zekâi Dede’nin ölümüne kadar sürdü. Bütün Mevlevi âyinleri ile nadir dini eserlerimizi geçmişti. Musullu Hâfız Osman Efendi’den de yararlandı. Kendi ifadesine göre Osman Efendi’nin ısrarı ile sultaniyegâh makamındaki âyinini besteledi.

Kâzım Uz Mevlevi idi; Bahariye Mevlevihânesi’ne devam eder, mutribe çıkar ve âyin okurdu. Bu sıralarda Hüseyin Fahreddin Dede’yi tanıdı; bu büyük ustadan mûsikimizin inceliklerini öğrendi. Zeki, yerine göre ciddiyeti ve şakayı ayıran, terbiyeli bir kimseydi. İçki kullanmazdı ve eğlenceye düşkün değildi. Zekâi Dede’den öğrendiklerini “Hataü’l-Ervâh” adı altında yazdı ise de bastıramadı. Batı mûsikisi nazariyatı ile ilgili bir kitabı ve âyini basılmıştır. Hüseyni-bûselik makamı onun buluşudur. Koska’da “Darülmûsiki” adı altında açtığı okulda, başta Sadeddin Kaynak olmak üzere, pek çok öğrenci yetiştirdi.

Lâmia hanımla evlenmiş, bir oğlu ile bir kızı olmuştur.

İki yüz kadar eser bestelemiştir. Bunlardan âyin, durak, ilâhi olmak üzere altı dini eser, bir operet, üç peşrev, iki saz semâisi, bir beste, yirmi altı şarkı ile yirmi beş marşı biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemkürdi-Yüzü güldü semayı pür hazenin
  Bayati-Levhi dilde nakş olundu mihri yar
  Bayatiaraban-Ayrılığı ne kadar acı bir şeymiş
  Bayatiaraban-Izdırabı canı va hayfadaki canan bilmiyor
  Çargah-Korkma sönmaz bu şafaklarda
  Eviç-Aşkla kâim cümle âlem cevheri ervahdır aşk
  Gerdaniye-Çobanımın kavalı söyler yanık mavalı
  Hicaz-Canlar vatanından kopup hicran ile geldim
  Hicaz-Sana ben safveti kalbimle perestiş ederim
  Hicaz-Sevdaya inanmak hezayandır
  Hicaz-Yine bir aşkı emelsuz ile giryan oldum
  Hicazaşiran-Ruhumda baharımda açan tatlı emelsin
  Hicazkâr-O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim
  Hicazkâr-Sayd oldu gönül aşkına ah hayli zamandır
  Hüseyni-Şehi iklimi hüsni divanesiyim ben
  Hüseyni-Sübhu sam aşkınla canan gözlerim hep ağladı
  Hüseynibuselik-Murgi sidre şulei dil hanemin pervanesi
  Hüzzam-Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin
  Hüzzam-Bir nigâh et güzelim şayan olayım
  Hüzzam-Dilrubalar sevmemek mümkün değil
  Hüzzam-Nursun mahbubi sübhanım Muhammed Mustafa
  Hüzzam-Rüzgâr uyumuş ay dalıyor
  Hüzzam-Şule hiz etdin yine vaktiyle yanmış gönlümü
  Isfahan-Gülşeni vuslatda ey bülbül
  Karcığar-O bakışlar akar bir su
  Kürdilihicazkâr-Ey goncai nev handesi
  Kürdilihicazkâr-Ey nazlı çiçek gül penbe bebek
  Kürdilihicazkâr-Sarsam seni bir lahza
  Mahurbuselik-Turuncu gibi kırmızı
  Nevabuselik-Cemalin dideme daim ola
  Neveser-Dinle ruhum karanlık kayalardan yükselen
  Nihavend-Ey Anadolu
  Nihavend-Hay gülerim ben seni pek çok severim
  Nihavend-İsmet Paşa Marşı
  Nihavend-Mekteplileriz düşmanımız cehlü atalet
  Nihavend-Pek çok zamandan beri
  Nühüft-Sen mi görüp sevmişin bende cemalin beni
  Rast-İman gibi bir yoldaş olunca
  Rast Sakarya Marşı
  Saba-Şairleri aşkın gülgununa yansın
  Segah-Şehzade Sultan Süleyman
  Segahmaye-Arife miratı vahdetdir
  Sultaniyegah-Bastık yine düşmanları avn etti hüdamız
  Sultaniyegah-Dök zülfünü ruhsarına mehtap tutulsun
  Sultaniyegah Peşrev
  Sultaniyegah-Sende iksiri muhabbet mi ne var bilemem
  Suzinak-Bilmemki nedendir bana sen hor bakıyorsun
  Şedaraban-Bahar geldi her yerde çimen çiçek açıyor
  Şedaraban-Gam seni terk eylemez
  Şedaraban-Hep neşeli sevda dolu peymanen olaydım
  Şehnaz-Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine
  Şehnazbuselik-Bezmi ezelde guşi cana
  Şevkefza-Sen idin arami canım
  Tahirbuselik-Aşkın mutekabil olanı ömre bedeldir
  Tahirbuselik-Görmesem gül yüzünü
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR