Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
KEMAL BATANAY
Kemal Batanay 1893 yılında İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Atikalipaşa’nın Hırka-i Şerif mahallesinde doğdu. Aslen Kayserili olan Mehmed Ziyaeddin Efendi ile Ayşe Hanım’ın oğludur. Ağa Mektebi’nde okuduktan sonra Fatih Rüştiyesi ile Vefa İdâdisi’ni bitirdi. Önce medrese derslerine devam etti; sonra İlâhiyat Fakültesi’ne kaydolarak bir yıl kadar okudu. Bu sıralarda Çanakkale Savaşı başladığından savaşa katıldı. Cephede hâfızlık, müezzinlik eder, yazı işlerine bakardı. Savaş bittikten sonra 1920-1926 yılları arasında “Şirket-i Hayriye”de,
1926-1958 yılları arasında da İstanbul Ticaret Odası’nda çalıştı. Buradan emekli olduktan sonra kendisini özel çalışmalarına verdi. 1971-1974 yılları arasında “Kubbealtı Enstitüsü”nde repertuar öğretmenliği yaptı. 1976 yılından ölümüne kadar ise Türk Mûsikisi Devlet Konservatuvarı’nda repertuar dersleri verdi. Son yıllarını hasta olarak geçirdi; 22 Haziran 1981 tarihinde İstanbul’da öldü.

İlk gençlik yıllarında hıfzını tamamlayan Kemal Batanay, “Câmi Dersleri” alan, dini kültürü yüksek bir kimseydi. Hat çalışmalarına bu yıllarda başladı. İlk hat hocası Hasan Efendi’dir. Bir süre “Medresetü’l-Hattatin” de öğrenim gördü. Talik yazıyı Sultanselim Câmii müezzini Hulûsi Efendi’den, celi yazıyı Hacı Ömer ve Hacı Kâmil Efendi’lerden, sülüs türünü de Mehmed Efendi’den öğrendi. “İcâzeti” talik yazıdandır. Ayrıca şiirle de uğraşırdı.

Mûsikide ilk hocası Kasımpaşa Piyale Câmii imamı şeyh Cemal Efendi’dir. Sonraları Galata Mevlevihânesi neyzenbaşısı Neyzen Emin Efendi (Yazıcı), Rauf Yekta Bey, Ahmed Irsoy’dan dini ve dindışı mûsiki ile usûl, makam ve nota dersleri aldı. Özellikle Rauf Yekta Bey’den on altı yıllık bir süre içinde mûsikimizin inceliklerini ve nazariyatını öğrenmeye çalıştı. Ahmed Avni Konuk ile Suphi Ezgi’den de yararlanmıştır. Sadeddin Arel’in cumartesi toplantılarına katılarak kültürünü ilerletti. Gençliğinde sesi güzeldi, sağlam bir uslûbla okurdu. Tanbur hocası Kadı Fuad Efendi, Refik Fersan ve Ömer Bey’dir.

Bir bestekâr olarak dini ve dindışı mahiyette hayli eser besteledi. Bunlardan nikriz makamından bir Mevlevi âyini, yine aynı makamdan sözleri Farsça olan Na’t-ı Mevlâna, mevlid, bir ağır semâi, yirmi yedi şarkı, beş ilâhi, üç peşrev,beş saz semâisi, üç beste, bir yürük semâi, bir türküsü biliniyor.

Kemal Batanay sanatkâr yetiştiren bir aileye mensuptur, heykeltıraş Zühdü Müridoğlu, Nureddin Ulueren yanı ailedendir. İlk esşi Müveddet Hanım’dan sonra 1953 yılında tanburi Naime Batanay’la evlendi. Ercüment Batanay sanatkârın oğludur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Evcara-Bir hiyabındır ki hasret kuyi canandan geçer
  Eviç-Bağçe i alemi hoş bu ile doldur
  Eviç-Bir dudak büktün devirdin badei gülgunumu
  Hisarbuselik Peşrev
  Hisarbuselik Saz Semaisi
  Nihavend-Bir gül gibi gür saçlarına bend olabilsem
  Nikriz Ayin-i Şerif
  Nikriz-Devran içinde durdum
  Nikriz Peşrev
  Nikriz Saz Semaisi
  Rast-Dil hanesi pür nur olur
  Saba-Besmeleyle başlayalım gel söze
  Suzidil Saz Semaisi
  Uşşak-Canu dilden diyelim
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR