Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
KEMAL EMİN BARA
Kemal Emin Bara 1876 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde doğdu. Bahriye nazırlarından Mehmed Emin Paşa’nın oğludur. Öğrenimine Bebek’teki bir ilkokula başladı; Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ne devam etti. Babasının görevle Kırklareli’nde bulunduğu sırada idâdiye devam ettiyse de bitiremedi. Mehmed Emin Paşa Yemen’e tayin olunca o da ailesiyle birlikte oraya gitti. Ordu karagâhında levâzım teğmeni olarak çalıştı. 1897 yılında sağlık sebepleri ile istifa ederek Beyrut’a geldi. Yarım kalan idâdi tahsilini Beyrut Fransız
Kolleji’nde tamamladı. Orada bulunan Fransız Tıp fakültesine devam etti; fakat bitiremeden ayrıldı. Balkan Savaşı’nın patlaması üzerine ordudaki görevine döndü ve subay olarak savaşa katıldı. Çeşitli illerde Fransızca ve resim öğretmenliği yaptı. 10 Nisan 1957 tarihinde öldü; Kozluca Mezarlığı’na defnedildi. Refika Hanımla evli olan sanatkârın iki erkek, bir kız çocuğu olmuştur.

Kemal Emin Bara çok yönlü bir sanatkârdı. Sanat ve dil alanında kendisini yetiştirmiş Fransızca, Arapça, Farsça öğrenmişti. Tiyatro, resim, edebiyat alanında derin bilgisi vardı. Fransızca’dan Türkçe’ye oyunlar çevirmiş, senaryolar yazmış, tiyatro ve filmlerde bizzat oynamıştı. İstanbul Şehir Tiyatroları’na çok emeği geçen bir kimseydi. Heykel bile yapmıştır. Aynı zamanda oldukça duygulu bir şâirdi. Yazdığı şarkı güftelerini gerek kendisi, gerekse diğer bestekârlar bestelemiştir. Sözün kısası güzel sanatların her kolu ile ilgilenmesine rağmen hiçbirinde sebatlı olmadı.

Mûsik çalışmalarında belli bir hocası yoktur. Yemen’de bulunduğu yıllarda, orada posta-telgraf kâtibi olarak görev yapan Kanunu Hacı Ârif Bey’den yararlandığını anılarında anlatır. Bir bestekâr olarak olarak tekniği sağlam, duygulu, az ve güzel eserler besteledi. Bir peşrev, bir medhal, on beş kadar şarkısı gerçekten usta malı eserlerdir. Söz eserlerinin bazıları şarkı formuna örnek olarak gösterilebilir.

Ne yazık ki bestekârımız da İzmir’de bulunduğu yıllarda (1926-1927) günün modasına uymuş, Türk Mûsikisi’ne çok ağır bir dille hücum etmiş, kendi yazdığı yazılar ve verdiği konferanslarla kalmayarak öğretmenlik yaptığı okulun mûsiki öğretmenine de çirkin yazılar yazdırtmıştır. İstanbul’a dönüşünden ve Arel’i tanıdıktan sonra bu hareketlerinden vazgeçtiği söylenir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran-Her şiven her nazın bir başka fend olaydı
  Buselik-Ey melek rahmeyle artık
  Buselikaşiran-Bahar olsa yine seyri gülistan
  Hicaz-Ben inandım ey gönül lutfeyle gel sen de inan
  Hicaz-Ben seni gördüm göreli
  Hicaz-Bu renk bu çaba
  Hicaz-Çoktan beri sevdim seni ey gözleri mahmur
  Hicaz-Sabah oldu yare bu intizarım
  Hicaz-Tarif edemem zevkini vuslatındaki anın
  Hüseyni-Dağlar dumana daldı
  Karcığar-Benim servi hiramanım
  Karcığar-Bir nim neşe say bu cihanın baharını
  Karcığar-Deli gönlüm dağları aştı yine
  Karcığar-Yine doğdu içime bizim köyun güneşi
  Karcığar-Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim
  Mahur-İki gözüm sensiz lutf et de söyle
  Müstear-Bu neşeden sana ey dil kelal gelmedimi
  Nihavend-Nerde ahu nigehin
  Saba-Bir haber yok kuyi canandan saba
  Sultaniyegah Medhal
  Suzidil-Nevbahar oldu cihan mesruru handandır bugün
  Suzinak-Habgahınken efendim
  Uşşak-Bağı hüsnün o güzel gülleri soldu
  Uşşak-Nakamı firkat uzamaz vasıl olursun
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR