Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
LADİKLİ MEHMED ÇELEBİ
Mehmed Çelebi Amasya yakınlarındaki Lâdik kasabasında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Denizli ilinin eski adının Lâdik olduğunu ve burada doğmuş olduğunu ileri sürüyorsa da, araştırmacılar Rauf Yekta Bey’in ileri sürdüğü fikri daha uygun buluyor. Çünkü Sultan II.Beyazıd sehzâdeliğini Amasya’da geçirmiş mûsikisever bir padişâhtır. Yazar “Fethiyye” adındaki eserini padişâh’a
burada sunmuştur. Bursalı Tâhir Bey de “Osmanlı Müellifleri” adındaki eserinde bu fikri doğrulayacak mahiyette bilgi verir. Mûsiki tarihimizde “İsrafil-zâde” lâkabı ile anılan Mehmed Çelebi, Lâdikli Abdülhâmid bin Nasuh bin İsrafil’in oğludur.

Öğrenimini nasıl yaptığını bilmiyoruz, ancak eserlerine bakılacak olursa güçlü bir eğitim gördüğü anlaşılır. Eserlerin birinin önsözünde mûsikiyi matemetiksel ilimlerin en üstünü ve en şereflisi sayar. Bu ilmin açıklamasını yapmak için eski eserleri ve belgeleri toplamakla işe başladığını, buna inanmayanların iddiâlarını çürütmek için bu işi yaptığını söyler. Yalnız eski eserleri bir araya getirmekle ve bunları tespit etmekle kalmamış, çağında mûsiki adına yapılmış yenilikleri de toplamıştır. Eski nazariyâtçılardan söz etmiş, bunlardan aktarmalar yapmıştır. Müzikoloji alanında Mehmed Çelebi’den sonra XX.yüzyıl başına kadar mûsikimizin bilimsel yönünü bu ayarda inceleyen ve geliştiren, özgün eser veren başka müzikolog çıkmamıştır. Mehmed Çelebi’nin 1500 ya da 1482 yıllarında öldüğü anlaşılıyor.

Eserleri:

1-Zubtedü’l-Beyân: Mantık hakkındaki bu eserini pâdişâha Amasya’da iken sunmuştur.

2-Er-risâletü’l-Feyhiyye: Kâtip Çelebi “Keşfüzzünûn” adındaki eserinde bu kitap hakkında bilgi vermiştir.Kısa adı “Feyhiyye” olan bu kitabı da pâdişâha yine Amasya’da iken ithaf etmiştir. Esere yapılan fetihlerin hatırası olarak bu ismin verildiği söylenir. Bu kitabında eski makamlar, kendi zamanında terkip edilmiş olan yeni makamlar ve mûsiki nazariyatından söz eder. Yurtiçi ve yurtdışı kitaplıklarda muhtelif nüshaları vardır.

3-Zeynü’l-Elhan Fi’Imit’t-Te’lif ve ‘l-Evzan (Kısa adı Zeynü’l-Evzân): Sultan II.Beyazıd’a 1483 yılında sunulduğu ileri sürülür. Bu eser daha sonra yazıldığı için, birinciye göre daha ayrıntılıdır ve yüzyılımızın başında bilimsel çalışma yapanlara başvuru kitabı olmuştur. Aslının yazılışının 1483, Türkçe olanının tarihinin 1484 olduğuna bakılarak kitabı bizzat kendisinin Türkçeye çevirdiği sanılmaktadır. Eserin önsözünde konuları üç fasılda topladığını ve bunların kapsamını sıralar.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR