Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
LEON HANCİYAN
Leon Hanciyan, tahminlere göre 1841 yılında İstanbul’da Hasköy’ün Çıksalın semtinde doğdu. Hancılık yapan babasının adı Nezaret, annesinin adı Eftik’dir. Soyadı baba mesleğinden kaynaklanır. Ailesi çok az musiki ile ilgiliydi; babası lavta çalardı. Annesi bir süre Markar Ağa’dan musiki meşk etmişti. Hancıyan ailesi sonradan Üsküdar’a yerleşti. Çok uzun bir ömür süren Leon Efendi’nin hayatı hakkında
bildiklerimiz kendisinin verdiği bilgilere dayanır. Bunların içinde inanılması güç olanlar da vardır.

Orta öğreniminden sonra tıbbiyeye kaydoldu ise de bitiremeden ayrıldı. Bir süre serbest çalıştıktan sonra 1877 yılında patlayan Osmanlı-Rus Savaşına (Doksanüç Harbi) eczacı kalfası olarak katıldı. Savaşın bittiği sıralarda yüzbaşılık rütbesine kadar terfi etmişti(!). Sultan II.Abdülhamid döneminin baskılarına dayanamayıp Bulgaristan’a kaçtı. Romanya ve Mısır’da dolaştı. Bulgaristan’da bulunduğu yıllarda Sofya Konservatuarı’nda Türk Musikisi dersleri verdi(!). İstanbul’a dönüşünden sonra kendisini tamamiyle musiki çalışmalarına yöneltti. Darülbedayi ile Darülelhan’ın kurucuları arasına katıldı. Çeşitli Ermeni kiliselerinde korist olarak çalıştı. Bir süre “Şark Musiki Cemiyeti”ne başkanlık etti. Ömrünün son yıllarını sıkıntılar içinde geçirerek 11 Temmuz 1947 tarihinde Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastahanesi’nde öldü. Aynı semtte bulunan Ermeni mezarlığına gömüldü.

Leon Hancıyan hiç evlenmedi ve ölünceye kadar yalnız yaşadı.Gençliğinde hayli fırtınalı bir hayat sürmüştür. İhtiyarlığının sıkıntılı yıllarında, nota koleksiyonunu Ankara Radyosu Müdürlüğü’ne sattı. Cevdet Kozanoğlu’nun gayreti ile alınan bu koleksiyon bugün Müzik Dairesi Başkanlığı arşivinde bulunuyor. Yaşlılığında gözleri görmez olduğun için nota sandığını olduğu gibi teslim etmiş, tasnif sırasında sandığın dibinden gençliğine ait aşk mektupları da çıkmış.

İlk musiki derslerini papaz Kapriyel’den aldı ve Hamparsum notasını öğrendi. Türk Musikisini kendi ifadesine göre Zekai Dede, Mutafzade Ahmed Efendi,Yağlıkçı-zade Ahmed Efendi’den meşk etti. Hatta Della-zade İsmail Efendi ile Dede Efendi’yi de tanıdığını ileri sürmüştür. Bütün bunlardan başka müzikoloji ile uğraşarak Batı, Çin ve Japon musikilerini de incelediğini söylemiştir.

Musiki sanatının inceliklerini, teorik ve pratik yönlerini, piano ve keman çalmasını kendi kendine öğrendi. Biraz ud çaldığı da söylenir. Asıl ününü hanendelikde kazandı; bildiği eserlerin çokluğu ile tanındı. Başta Hacı Arif Bey olmak üzere çağdaşı olan bütün musikişinaslarla arkadaşlık etti. Hacı Arif Bey’in saraydan her uzaklaşması sonucu düştüğü maddi sıkıntılarda ona destek oldu. Elde ettiği haklı ün onun yüksek düzeydeki insanlarla tanışmasını sağladı.Saraylarda ve konaklarda yapılan musiki toplantılarına katıldı. Hatırlı kimselerin yakınlarına, şehzadelere ud ve keman dersleri verdi.O dönemde yetişmiş, isim yapmış, bestekarlık ya da icrakarlıkla uğraşmış musikişinasların hemen hemen hepsi Leon Hancıyan’dan ders almıştır denebilir. Musiki Osmaniye Cemiyeti ile diğer bazı kuruluşlara sesi ve sazı ile hizmet vermiş, ilkokullarda musiki öğretmenliği yapmıştır. XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl başında yaşayan bazı bestekarlarımızın eserleri için sağlam bir kaynak olarak bilinir. Çok iyi Hamparsum notası bildiğinden öğrendiği her eseri bu nota ile tespit ederek unutulmasını önlemiştir. Özellikle Hacı Arif Bey’in çok eseri ya bizzat kendisinden alınmış, ya da nota koleksiyonundan elde edilmiştir.

Saz ve söz eseri bestekarıdır. Eserlerinin çoğunun unutulmasına rağmen bir peşrev, üç saz semaisi, bir aksak semai ile onbeş kadar şarkısı biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Ferahnak Saz Semaisi
  Hicaz-Ah felek yıkdın dili abadımı
  Hicazkar-Feleğin ettikleri canıma
  Hicazkar Saz Semaisi
  Hüseyni-Gör felek bana neyledi
  Hüseyni Saz Semaisi
  Karcığar-Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde
  Suzidil-Cana gamı aşkınla perişan gezer oldum
  Suzidil Saz Semaisi
  Suzinak Peşrev
  Suzinak-Şem a dildare yaktım
  Şehnazbuselik Peşrev
  Şehnazbuselik Saz Semaisi
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR