Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
MEVLEVİ YUSUF DEDE
XVII.yüzyılın en kudretli neyzeni olan Yusuf Dede Konya’da doğdu; doğum tarihi bilinmiyor. Konya Mevlevihânesi’nde Bostan Çelebi’ye intisab ederek hâfız oldu. Biraz mûsiki öğrendikten sonra İstanbul’a gelerek önce Galata Mevlevihânesi’ne girdi. Mûsiki sanatında ve ney üflemekte asıl ilerlemesi bu dergâhta oldu ve neyzenbaşılığa kadar yükseldi. Aynı zamanda iyi Çeng çalardı. Sultan IV.Murad bir gün “İstavroz Bahçesi”ne gelmişti. Yusuf Dede ile şeyhi Adem Dede
de orada idi. Mûsiki icrâ edildi, ney çalındı. Ney çalışındaki ustalığa hayran olan pâdişah şeyhinin izni ile saraya alınmasını emretti. Böylece şeyhinin izni ve Mevlevi elbisesi giymek şartı ile sarayın “Gılmanan-ı Hassa” sınıfına girmiş oldu. Çeng’i de büyük ustalıkla çaldığı için yapılan fasıllara bazen biri, bazen de diğeri ile katılırdı.

Sultan IV.Murad’ın 1689 yılında ölümü üzerine saraydan ayrıldı. Bu sıralarda bütün eşyası yağmalanmış ve bazı üzücü olaylar olmuştu. Yeni pâdişahın emrettiği ücreti fazla bularak kabul etmemiş, yirmi akçelik emeklilik maaşını yeterli bulmuştur. Hayatının bundan sonraki yılları Beşiktaş Mevlevihânesi’nde geçti. Aynı dergâhın şeyhi Hasan Naci Dede’nin kızı ile evlendi. Kayınbabasının ölümünden sonra iki kez şeyhliğe getirildi. Yusuf Dede 1669 yılında İstanbul’da vefat etti. XVII.yüzyıl Divan şairlerinden Cevri onun için şu beyitleri söylemiş:

Biri de Yusuf-ı derviş ki Mevlânâ’nın
Râhını zinde eder nağme-i nay-ı her bâr
İrse ger âlem-i ervâha sadâ-yı nâyı
Rakseder rûh-ı Senâyi vü revân-ı Attar

Safâi, Yusuf Dede’nin Arapça ve Farsça bildiğini, Mevlânâ’nın Mesnevi’sine yüzyirmi bin beyitlik bir “Nazire” yaptığını, Hazreti Muhammed’in mûcizelerinden söz eden “Ravzatü’n-Nûr” isimli bir eserinin bulunduğunu kaydederek hakkında övgü dolu sözler söyler. Evliya Çelebi de kudretli bir neyzen olduğunu belirtir. Yine verilen bilgilere göre her zaman siyah bir aba giyer ve tekke kılığı ile dolaşırmış. Bestelerinin hepsi unutulmuş, sadece Hüseyni makamından bir peşrevi günümüze gelebilmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR