Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
NANE AHMED ÇELEBİ
Ahmet Çelebi’nin hayatı hakkında kısa bilgiyi Evliya Çelebi ile Esat Efendi veriyor. İstanbul’un Galata semtinde doğdu; burada büyüdü. Mûsikimizin büyük ilerleme kaydettiği IV.Mehmed döneminde ünü yaygınlaştı. Ahmed Çelebi bu sanat atmosferi içinde, çağdaşı olan mûsikişinaslardan yararlanarak değerli bir sanatkâr, bilgili bir kişi ve iyi bir hanende oldu. Verilen bilgilere göre sesi ve uslûbu çok güzeldi; sanatına karşı çok titiz ve müsamahasızdı. Mûsikiden anlamayanların yanında mûsiki icrâ etmezdi. Genel bilgisi çok geniş
Ahmed Çelebi, Hac’dan dönerken 1686’da Mısır’da öldü. Ölümü üzerine düşürülen tarih mısraı şudur:

“Bustan-ı adn ola ya Rab câ-yı Nâne’nin”

Çeşitli güfte mecmualarında ve tezkirelerde yüze yakın dini ve dindışı mahiyetteki eserlerinin sözleri bulunuyor. Şiirle de uğraştığı için şuâra tezkirelerinde kendisinden övgü ile söz edilir. Günümüze Muhayyer makamında ve ağır çenber usûlünde “Vakd-i subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler”, Tahir makamında ve aksak semâi usûlünde “Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm” güfteli iki eseri gelebilmiştir. İstanbul Ansiklopedisi’nde (s.319), sözleri Üsküdarlı Yahya’ya ait olan aşağıdaki şiiri ırak makamında ilâhi olarak bestelediği kayıtlıdır:

Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör
Can gözünden sil gubârı çehre-i dil-dârı gör
Oyalanma aldanıp ârâyişine âlemin
Menzil-i maksudûna bir gün ulaşıp varıgör

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Muhayyer Beste
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR