Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
NEYZEN RIZA BEY
Neyzen Rıza Bey’in asıl adı Ali Rıza’dır. Vefa’lı olmadığı halde uzun yıllar oturduğu için “Vefalı Rıza Bey” adı ile de bilinir. Rûşen Kam Ali Rıza Bey hakkında şu bilgileri veriyor: “Oğlu Muzaffer Gürcan, babası hakkında şu maûmatı verdi”: “Neyzen Rıza Bey, Feshâne kâtiplerinden İsmail Efendi ile Celile Hanım’ın oğludur. 1885 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Bayezid Rüştiyesi’ne girerek buradan mezun oldu.
Az bir zaman zarfında (Câmi Dersleri) aldı. İlk memuriyetine (Evkâf-ı Humayûn Kayıt Kalemi)’nde başladı. Sonra (Defter-i Hakani Nezareti)’nin kuruluşunda (Senedât Kalemi)’nde nakledilmiş ve derece derece terfi ederek (Dersaadet Senedât Kalemi Başkâtipliği)’ne kadar yükselmiş ve buradan emekli edilmişti.

“Ali Rıza Bey, Hakkâk Misli Efendi’den ders alarak on sekiz yaşında ney çalmaya başladı. Beylerbeyi’ne taşındıktan sonra, Beylerbeyi Camii müezzinbaşı Osman Efendi’den söz mûsikimize ait bir hayli eser meşk etmiştir ki, onun mûsiki kabiliyetinin gelişmesinde bu zatın çok büyük tesiri olmuş ve kendisinden çok istifade sağlamıştır. O yılların ünlü mûsikişinas, hanende ve bestekârlarından Beylerbeyli Hakkı Bey’le de yakınlığı vardı.”

İstavroz İlkmektebi’nde mûsiki öğretmenliği yaptı. Sonra Vefa’ya taşınarak bu muhitte meşhur olan Bolahenk Nuri Bey ve Hacı Kirami Efendi ile düşüp kalktı. Özellikle Hacı Kirami Efendi’nin takdirini kazandı. Ali Rıza Bey, neyzenlikten sonra bestekârlığa da heves etti. İlk eseri kürdilihicazkar makamından bestelediği bir şarkıdır. Bu eserini hocası Misli Efendi’ye epeyce tereddütler geçirip okuduktan sonra gördüğü takdir ve teşvik yüzünden, bestekârlıkla daha ciddi bir surette meşgul oldu ve otuz-kırk parça eser vücûde getirdi.Bu eserlerin ikisi durak şeklindedir; biri uşşak, diğeri yegâh makamındandır.

Büyük formda bir tek eseri biliniyor. Geriye kalanları muhtelif makam ve usûllerde bestelediği şarkılardan ibarettir. Bilhassa kuvvetli bir duyuş ve anlayışın güzel bir ifadesi olan bu şarkılar, Ali Rıza Bey’in bestekârlıktaki, bilhassa şarkı bestekârlığındaki maharetini belirtecek mahiyettedir.Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Hacı Faik Bey, Medeni Aziz Efendi gibi geçen yüzyılın en tanınmış ve sevilmiş bestekârlarının tesirleri altında kalan Ali Rıza Bey’in bu formdaki eserleri, bugün artık şarkı repertuvarımızın en seçkin eserleri arasına girmiştir.”

“Ali Rıza Bey çok güzel ney açarmış sonra vurgulu âletlerimizden def yapmak hususunda çok mahirmiş. Yaptığı ince ve zarif donanma fenerleri, kendisinin Beylerbeyi muhitinde (Fenari Ali Rıza Bey) diye anılmasına sebap olmuştur. Son zamanlarında nısfiye ile de uğraşmış; fakat, ney tavrını kaybetmeden ve bu sazı çığırtma haline getirmeden.”

“Ali Rıza Bey 1923 senesinin Mart ayının yirmi dördüncü günü İstanbul’da Göztepe’de öldü.”

Türk Mûsikisi Ansiklopedisi adındaki eserde, girift çaldığı ileri sürülüyorsa da doğru değildir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemaşiran-Mahveder her neşeyi üfdadelik
  Bayati-Aman ey yari cefa et
  Bayati-Ey goncei bağı eda
  Bestenigar-Gam zamanında gerektir ahu zar
  Çargah-Hey name sen ol mehlikadanmı gelirsin
  Çargah-Urdu feleğin sinesine
  Ferahnak-Geçen şimdi bu yerden
  Hicaz-Düşeyim der iken eyvah vefalısına
  Hicaz-Eyyamı sefa geçti diye
  Hicazkar-Bahtım o kadar kara ki
  Hicazkar-Mecnuna döndüm aşkınla cana
  Kürdilihicazkar-Neydi maksudun senin bu hale
  Nihavendikebir-Azme kasdettim nihavend semtine
  Nihavendikebir-Ey tifli nazi bi bedel
  Saba-Bezmi gamını şahnı gülistane değişmem
  Sazkar-Ey nahli gül dilber peri
  Şedaraban-Pek tazesin amma senin yoktur eşin
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR