Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
Nikağos AĞA
Nikoğos Taşçıyan 1836 yılında İstanbul'da Hasköy'de doğdu. Ailesi ve öğrenimi hakkında yeterli bilgimiz yok. Bu Ermeni vatandaşımız ilk musiki derslerini kilisede, bir din adamı olan Kapriyel Ebeyan'dan aldı. Türk Musikisi hocası Dellal-zade İsmail Efendi'dir. İsmail Efendi'nin aracılığı ile Dede Efendi ile tanıştırıldı. Nikogos'u dinleyen bu büyük musiki ustamızın "Önce Türkçe öğren sonra benden ders almaya gel"

anlamında tavsiyede bulunduğu söylenir. Bu ikazı unutmayan Nikogos Ağa, Türkçe öğrenmeye, dilindeki yabancı aksanı düzeltmeye gayret etti. Bunun için o dönemin büyük devlet adamlarından ve edebiyatçı Ahmed Vefik Paşa'dan edebiyat dersleri aldığı da söylentiler arasındadır.

Zamanla musiki alanında ilerledikten sonra Dellal-zade'nin tavsiyesi ile öğretmen olarak Enderun'a tayin edildi. Sadrazam Ali Paşa'nın hizmetinde bulundu. Hoşsada'da Abdurrahman Şeref Bey'e atfen verilen bilgiye göre Ali Paşa'nın dairesinde iken bir sebeple küserek buradan ayrılmış ve bir daha dönmemiş. Bunun farkına varan paşa, bir musiki toplantısı için Nikogos'un bulunmasını emretmiş. Samatya'da perişan bir durumda bulmustur; kahyadan para alarak taliğini düzeltmişler. Durumu öğrenen Ali Paşa aylığının kesilmemesini sağlamış.

O dönemin sanatsever başka devlet adamlarından da yardım görmüştü Mesela Müşir Edhem Paşa bildiği eserleri notaya alması için maddi yardımda bulunmuştur. Türk Musikisi repertuvarını Dellal-zade'den öğrendiği için hem repertuvarı genişti, hem de bildiği eserlerin en doğrusunu bilirdi.

İyi Hamparsum notası bildiğinden 1873 yılında Ermenistan'a davet edilerek pek çok Ermeni dini musiki eserini notaya aldı. Bunlar daha sonra Ermenice olarak yayınlanmıştır. Kardeşi Agop Taşçıyan ve Nivark Osmanlıyan'la 1861 yılında on beş günde bir çıkan bir musiki dergisi yayımladı.

Kumkapı Meryemana Kilisesi'ne 1879 yılında papaz oldu.

Kardeşi Agop, Kapriyel Nisan da musikişinastı. O yılların ünlü musiki ustaları ile yakın arkadaşlık yaptı. Bir hristiyan olmasına rağmen mevlevihanelere giderek ayin okurdu.Bu sebeple Ahmed Celaleddin Dede'yi tanımış ve ondan da yararlanmıştır.

Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde saray meşkhanesinde hocalık yapmıştır. Nikogos Ağa'yı yakından tanıyan ve bir süre ders alan Leyla Hanım hatıralarında;

Sultan elbet sur olur
Hep bendeler mesrur olur
Vechiyle alem hep nur olur
Alem sana mecbur olur.

güfteli hicaz makamındaki şarkısını Sultan Aziz'in kızı Münire Sultan'ın isteği üzerine bestelediğini belirtiyor.

Bazı kaynaklarda tanburi olduğu ileri sürtülüyor. Bu hususta başka belge yoktur. Onun iyi bir hanende olduğunu biliyoruz. Sanatkar kişiliği için, Ruşen Kam şunları yazmış: "...Hanende Nikogos Aga, San Onnik, Hristaki Civan Ağa şarkı yolunun en güzel mahsullerini vermiş bestekarlarımızdandır. Umumiyetle musikimizin iyi anlayış ve öğreniş çerçevesi içinde yetişmis olan Nikogos Ağa, ağırbaşlı şarkılarıyla devrinin bu yoldaki çalışmalarına hız vermiş bir bestekarımızdır. Nikogos'un şarkılarındaki melodik kuruluş daha çok klasik anlayışın etkisi altındadır. Acemairan makamındaki bir şarkısında bu makamın melodik seyir ve hareketine vermiş olduğu karakter, bu bestekarımızın orijinal bir müzik anlayışın en güzel örneğidir."

Nota bilmesine ve eserlerini kolayca notaya alabilmesine rağmen iki yüz eser bestelediği halde bunlardan ancak altmış be tanesi günümüze gelebilmiştir. Kendi milliyetinden çok Türk Musiki sanatı içinde ebedileşen Nikoğos Ağa 1885 yılında öldü ve Topkapı Ermeni mezarlığına gömüldü..

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemaşiran-Ey çeşmi ahu mehlika cürmüm nedir söyle bana
  Acemaşiran-Ey şuhu afet darıldım gayet
  Acemaşiran-Hem sevip hem yakadan attın beni
  Acemaşiran-Sohbetimi gerçek sandın
  Acemaşiran-Yandı dil aşkınla ey şuh i şenim
  Acemkürdi-Bari felek ben yüzüne söyleyim
  Acemkürdi-Sevdi gönlüm ey melek sima seni
  Arazbar-Gülşene teşrifini ey gül izar sakladın
  Arazbarbuselik-Gerçi milkim etti amma resk-i sur
  Bayatiaraban-Gidiyorum gözyaşımı dökerim
  Ferahnak-Bir tıfıl yosma eda hem bi menend
  Ferahnak-Cerha istigna eder nem var benim
  Ferahnak-Dil verdim ol gül gonca-i zare
  Ferahnak-Gel unuttuk sohbeti meyhaneyi
  Ferahnak-Hoş yaratmış bar-i ezel
  Gülizar-Sormadı hal-i dil-i gam hareyi
  Hicaz-Aşkınla sinem dağlarım
  Hicaz-Niçin a sevdiğim niçin
  Hicazkar-Akşam olur güneş gider
  Hicazkar-Aşıkları inandırır yalan vad ile kandırır
  Hicazkar-Bana hem dem eyleyen ey gam seni
  Hicazkar-Beyhude aşkına yandım efendim
  Hicazkar-Geldi safa canu dile
  Hicazkar-Görmek müyesser olmadı mahım
  Hicazkar-İftiharımdır bilir rabbi gani
  Hicazkar-Ol dökülen kumral saç canımı yaktı
  Hüseyni-Bir yana eğdir fesin ey nev civan
  Hüseyni-Ciğerim paresi goncam bizi teşrif edecek
  Hüseyni-Gördüğüm gün ruyini ey mehlika
  Hüseyni-Meh cemalin görmek için ağlarım
  Hüseyni-Mesti zehri firkati hicranım
  Hüseyni-Nev goncasın bu dil hezar
  Hüseyni-Serde sevda dilde gam
  Hüseyni-Seyrederken sebz-i şahn-ı gülşeni
  Hüzzam-Ey melek hubu hayali
  Hüzzam-Niçin nalendesin böyle
  Hüzzam-Sen bana vad-i visal ettin de zalim gelmedin
  Karcığar-Sen mehi gördük de seha yandı derunum
  Muhayyer-Nari firkatle yanar canım benim
  Muhayyerkürdi-Var mı hacet söyleyim
  Rastıcedid-Malokofdan giyme meram
  Saba-Gördüm seni oldu esir
  Suzidil-Bir nigah ile beni ey dilruba
  Suzinak-Bir güzele ben de gönül bağladım
  Suzinak-Bülbüller eylesin feryad
  Suzinak-Ey gonca-i gülizar-i nevaziş
  Suzinak-Hayalin didede ateşler bıraktı canıma
  Suzinak-Suzinakı ateşi aşkım
  Uşşak-Bir şuh-i sitemkar beni saldı yine derde
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR