Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
SADEDDİN KAYNAK
Sadettin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da, Taşkasap'ta Lütfipaşa mahallesi'nde doğdu. Babası Fatih Camii "Ders-i amlarından" ve "Huzur-i Hümayun" hocası Ali Alaeddin Efendi, annesi Havva Hanım'dır. İlk zamanlarında Hafız Saadettin Bey olarak tanınmıştır. Bulunduğu semtte ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Balkan Savaşının çıktığı yıllarda (1912),"İlahiyat Zabiti"
olarak askerlik görevini yapmak üzere Diyabakır'a gönderildi. Bu münasebetle Elazığ, Harput, Malatya gibi illerimizi dolaştı.İstanbul'a döndükten sonra çalışmalarını kişisel çabası ile sürdürdü. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, o yıllarda adını duyurmuş bir sanatkar olarak birkaç kez Çankaya Köşkü'ne çağrıldı.Atatürk'ün emri ile Kur'an-ı Kerim'in savaşla ilgili ayetleri üzerine ordu komutanlarına konferans verdi.

1926 yılında plak doldurmak üzere Berlin'e çeşitli tarihlerde Viyana, Paris ve Milano'ya gitti. Buralarda Batı Musikisi ile ilgilendi: Paris'te konser verdi. Türkiye'de de plak doldurmuştur. 1953 yılında Sultanahmed Camii ikinci imamlığına tayin edilmişti. Beyin kanamasına bağlı olarak 1955'de sol tarafına felç geldi. Son yıllarını Kadıköy'deki Koşuyolu'nda bulunan iki katlı evinde hasta olarak geçirdi. Bu sıralarda nota defterini her musiki severin yararlanmasına açmıştı.Musikişinas dost ve arkadaşlarının ziyaretinden mutlu olur, en yakın arkadaşlarının aramamasından yakınırdı. Hastalığı ağırlaşınca Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihayet 3 Şubat 1961 tarihinde burada öldü. 4 Şubat 1961 Cumartesi günü Nuruosmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, tekbir ve ilahilerle Topkapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zehra Hanım'la evli olan Kaynak dört çocuk babasıydı.

Sesinin güzelliği çok küçük yaşlarında çevresinin dikkatini çekerek ilk musiki derslerine Hafız Melek Efendi'den ilahi meşk ederek başladı. Bununla yetinmeyerek, o zamanlar Darüşşafaka'da musiki öğretmeni olan Kazım Uz'dan yararlandı. Daha sonra Şeyh Cemal Efendi'ye devam ederek durak, ilahi ve dört beş fasıl meşk etti. Kendi ifadesine göre bu hocasından geçtiği ilk eser Tab'i'i nin bayati makamındaki ağır semaisiymiş. Hattat ve neyzen Emin Efendi'den de yararlanmıştır. Başlangıçta nota bilmeyen, bestelerini başkalarının notaya aldığı Kaynak, sonraları eserlerini bizzat notaya alacak kadar nota öğrendi. Kimseden ders almadan, önce bildiği eserleri notaya alarak geliştirdi. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi, düzenli bir musiki eğitimi görmemesine rağmen mevcut kabiliyetini kullanarak bu sanatta ilerlemeyi başardı. Her ne kadar plaklar doldurmuş, şarkılar ve gazeller okumuş bir kimseyse de Sadeddin Kaynak'ı bir ses sanatkarı olarak düşünmek doğru değildir. Onun Türk Musikisi'ndeki yeri bestekarlığıdır. Bu sebeple sesinin fiziksel yönünü tartışmakta yarar yoktur.

Sadeddin Kaynak bestekarlığa, 1926 yılında Berlin'e giderken yol arkadaşı olan bir avukatın "Hicran-ı elem…" sözleri ile başlayan bir şiirini hüzzam makamından besteleyerek başladı. Eserleri hakkında bir değerlendirme yapmadan önce, onun bestekarlığının birkaç yönden ele almak ve incelemek gerekir. Çünkü hakkında en çok tenkite sebep olan film şarkıları bestekarlığının elbette bir gerekçesi vardır. Kaynak, musikimizin büyük ustalarının henüz hayatta bulunduğu yıllarda geleneklere bağlı sanatkarlardan ders alarak bu sanatın içine girmiş, yeteniği ve merakı ile bilgisini giderek geliştirmişti. Bu sebeple musikimizdeki beste formlarının geleneklerine uymuş, büyük küçük her formda gerçekten sanatlı ve güzel eserler vermiştir. Bu eserlerinden çok, film şarkılarının üne kavuşması Kaynak için bir talihsizlik olmuştur. O halde bu film şarkılarını öne sürerek, bugünkü yoz musikiye zemin hazırladığını söylemek bir ölçüde haksızlık olur. Bunu toplumsal gelişmelerde, geniş halk kitlelerinin musiki zevkinin basite kaymasında aramak gerekir.Ayrıca sinema sanatı gibi hem göze, nem de kulağa seslenen bir olayın etkisi yabana atılacak bir nokta değildir. Kaldı ki o yıllarda "kanto" ve benzeri musiki akımları vardı ve "Arabesk" denen musiki gibi büyük ilgi görüyordu. Kaynak buna da iltifat etmemiştir.Bu noktaya yönelmesinde hiç şüphesiz maddi sebepler de etken olmuştur.

İkinci olarak doğu illerimizde vatani görevini yaparken, çok zengin ve renkli folklorik özelliği olan bu yörelerde incelemeler yapmıştı. Halk musikimizin bölgesel motiflerini derinlemesine incelemiş, bu motifleri sanatkar benliğine yoğurarak bir form ortaya koymuş, şarkı ile türkü arası bir özellik taşıyan eserlerinde ustalıkla kullanmıştır. Bu gibi eserleri o kadar başarılı olmuştur ki, bazıları halk musikimizin otantik eserleri ile karıştırılmıştır. O yörelerin özelliği olan uzun havaları ve Hoyrat ezgilerini bazen ritimli, bazen resitatif olarak pek çok eserine yansıtmıştır. Bu gibi eserlerini bestelerken yine bu yörelerde çok kullanılan hüseyni, gerdaniye, muhayyer gibi makamları seçmiş çoğuna "daği" özellik vermiştir. "Güneş", "Fırat", "Gurbet Mektubu" (Göresin mi geldi beni meleğim? ), "Ağlarım çağlar gibi", "Batan gün kana benziyor", "Bağrıma taş basaydım" v.b. eserlerinde bu izlenimlerin bütün yansımalarını, renk ve kokularını bulmak mümkündür. Hatta bu folklorik etki başka eserlerinde de hissedilir.

Filmcilik o yıllarda Avrupa ve Amerika'da hızla ilerlemiş, pek çok Dünya Klasiği filme alınmış ve müzikaller çok moda olmuştu. Ülkemizde de buna karşı bir heves başlamıştı. II.Dünya Savaşı çıkınca hem bu endüstri durdu, hem de çevrilmiş olan filmler gelmez oldu. İşte bu sıralarda Mısır'da bu gibi filmlerin çok kötü kopyaları yapılıyor, ucuz fiyatla Türkiye piyasasına sürülüyordu. Bu arada dublaj sanatı gelişerek Türkçeleştirildiğinden, filmlerin musikisinin de Türkçeleştirilmesi uygun görülmüştü. Sadeddin Kaynak bu ihtiyaçtan yola çıkarak seksen beş Arab filmini, "Allah'ın Cenneti, Kahveci Güzeli, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor" gibi Türk filmlerini de seslendirdi. Filmlerin orjinalinde musikili bölümlerin süresi çok uzundu, bizim beste şekillerimiz bu mesafeyi kapatamıyordu.Ayrıca eserlerin sözleri filmin konusu ile ilgili olmalıydı. Böylece Vecdi Bingöl devreye girerek eserlerin sözleri ona sipariş edildi.Bu aranağmeli, usul ve makam geçkili, geleneksel betsel şekillerine benzemeyen yepyeni bir form olan film musikisi bestekarlığı doğmuş oldu. Kaynak, bu kısıtlı beste siparişlerinde asla bayalığa düşmemiş, pek azının dışında arabesk nağmelere yer vermemiş ve oldukça başarı kazanmış bir sanatkardır.Bu gibi eserlerinde de titiz bir sanatkarın sanat endişesini ve esprisini bulmak mümkündür. Seslendirdiği ilk film "Leyla ile Mecnun" dur. Her filmde bazen yirmiye yakın söz eseri olduğuna göre, bu gibi eserlerinin sayısı oldukça kabarık olmalıdır.

Bütün bu noktalar ve bu gerçekler göz önüne alınacak olursa, Sadeddin Kaynak'ı üç açıdan incelemek gerekir. Birinci açıdan, bestekarlık geleneklerimize bağlı olarak büyük ve küçük formlarda eserler veren büyük bir bestekardır. İkinci yönden, halk musikimizin geleneksel şekillerini, sanat musikimizin duyuş ve anlayışı ile yorumlayan bir sanatkar olarak dikkati çeker. Üçüncü yönden ise, bazı zorunluluklar ve ihtiyaçtan ileri gelen film musikisi bestekarı olarak görünmesidir.Bu yüzden zaman zaman eleştirilere neden olduğu görülür. Bilmeden, istemeden bugünkü yozlaşmaya bir kapının aralanmasına sebep oldu ise, bunu Kaynak'ın kişiliğinde değil başka noktalarda aramak gerekir.

Bazı revülerin musikili bölümlerini de bestelemiştir. Dini musiki eserleri de vardır. İlahi bestekarlığında da başarılıdır. Çok verimli bir bestekar olmasına rağmen eserlerinin tam bir listesi yoktur. Çoğunun Dr.Alaeddin Yavaşça'nın koleksiyonunda olduğu söyleniyor. Eserlerinin bir bölümünü ailesi tescil ettirmişse de bu az bir bölümünü teşkil eder. Bazı eserlerinin telif hakkını ses sanatkarı Safiye Ayla satın almıştır.

O gün olduğu gibi bugün de çok popüler bir musikişinas olan Kaynak, tek başına, Hafız Kemal Efendi ile hayli plak doldurmuştur. Plağa okuduğu ilk eser Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin bayati makamındaki durağıdır. Eserlerinin çoğu plaklara okunmuş; Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği eserler satış rekorları kırmıştır. Zaten kendisi de bu sanatkarları sever, bu sanatkarların okumasını istermiş. Bilinen eserlerinin beş ilahi, üç gazel plağı, iki beste, bir marş bestesi ile şarkı, türkü, fantezi ve film musikisi eserleri olarak yüz seksen eserden ibaret olduğu söyleniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp- Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemaşiran-Aşk ehline hicran ülfette safa var
  Acemaşiran-Bir hal zühur etmesin bir daha
  Acemaşiran-Bulutlar kokunu getirir bana
  Acemaşiran-Geliyor baş buğumuz Atatürk
  Acemaşiran-Gönül sana tapalı
  Acemaşiaran-Gönül seni ayık bulsam sorsam nedir diye aymısın
  Acemaşiran-Keloğlan isterse eğer
  Acemaşiran-Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı
  Acemaşiran-Nideyim bilmem elinden senin
  Acemaşiran-Oh güzel kız gözlerin mavi yıldız
  Acamaşiran-Sanma şahım alemi sen sadıkane yar olur
  Acemkürdi-Bizim elin koyunları kuzular
  Acemkürdi-Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler
  Acemkürdi-Nişanlım ayrı benden
  Acemkurdi-Sahil gecenin gölgesi altında uyuklar
  Acemkürdi-Söyleyin nerde o göz nuru gönül sevgisi
  Acemkürdi-Yalnız diye aşkıma yeminim var
  Bayati-Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun
  Bayati-Bin gözyaşının incileşip aktığı an
  Bayati-Bizim sahraların başı pare pare duman şimdi
  Bayati-Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim
  Bayati-Her sinede bir gam gelen ağlar giden ağlar
  Bayati-Ruhuma sunduğun mukaddes günah
  Bayati-Ümit yolu serap mı
  Bayatiaraban-Gece gündüz uyku girmez gözüme
  Bayataraban-Geldi bir hale gelmez gönül
  Bayatiaraban-Gonca idik gül olduk
  Bayatiaraban-İlahi
  Bayatiaraban-Kalbin yine niçin küstü
  Bayatiaraban-Ömrümün neşesiz geçti baharı
  Bayatibuselik-Beyaz göğsün bana karşı açma
  Bayatibuselikmahur-Göçmenler ve akıncılar
  Bestenigar-Çiçekten nağmeden bir deste bağlar
  Besetenigar-Ey gönül bir derde düştün
  Bestenigar-Söyle git ağlanacak halini dildare
  Buselik-Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım
  Çargah-Sporcu kızlar
  Dügah-Can vatan canan vatan
  Dügah-Mersiye
  Eviç-Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi
  Eviç-Ela gözlerini sevdiğim dilber
  Eviç-Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun
  Eviç-Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim
  Eviç-Kokladım yar elinden güllerin güzelinden
  Eviç-Rast-Fulurya fulurya güzel fulurya
  Evcara-Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim
  Ferahfeza-Hayat garip bir rüyadır
  Ferahnak-Boğaziçi büyükdere tutuldum ben bir esmere
  Ferahnak-Nemiz kaldı bizim mulkü arabda
  Gerdaniye-Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de
  Gerdaniye-Dağların sünbülü var bağların bübülü var
  Gerdaniye-Devretmedi muradımca zamane
  Gerdaniye-Gözler mavi yüz penbe
  Gerdaniye-Ovalarda meltem ol dağlarda badı saba
  Gerdaniye-Yar ayrılık yaktı beni
  Gerdaniye-Yıllarca çırpındın yıllarca yandın
  Gerdaniye-Zeynebim uçtu gitti
  Gülizar-Ey bağban senden bir sualim var
  Gülizar-Mersin bağları yalı rengi alev boyalı
  Gülizar-Şu kimsesiz saharalarda
  Gülizar-Yurdumuz irem bağı her yanında ırmağı
  Hicaz-Açılırsın güzelim birer kadeh içelim
  Hicaz-Ağla gözlerim ağla
  Hicaz-Ağlarım sokaklarda her baharda her karda
  Hicaz-Aşkım benim hep ye-s ile kalbimde uyurken
  Hicaz-Ayrılık hasretliğin çekerim
  Hicaz-Bahtımın karanlık sarp yamacından
  Hicaz-Bana yardan vazgeç derler gönül yardan vazgeçer mi
  Hicaz-Ben ağlarım eller güler
  Hicaz-Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok
  Hicaz-Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış
  Hicaz-Benim yarim gelişinden bellidir
  Hicaz-Bir ah çeksem dağı taşı eritir
  Hicaz-Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti
  Hicaz-Boynunu bükme dolap dertli dolap
  Hicaz-Bu haydutlar birer aptal
  Hicaz-Bu yerler ne fusunkardı
  Hicaz-Bülbüller gibi çiler mutlu şen gönül
  Hicaz-Bunca demdir hasretliğin çekerim
  Hicaz-Dağların mazısı var alnımın yazısı var
  Hicaz-Deli gönül gafil olma gözün aç
  Hicaz-Deli gönül gezer gezer gelirsin
  Hicaz-Dertli gönül dinle beni gül bitti kaldı dikeni
  Hicaz-Dırvana vurdum ucti
  Hicaz-Dıştan viran bağlıyım
  Hicaz-Ela gözlerine kurban olduğum
  Hicaz-Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu
  Hicaz-Ey şanlı beldenin kahraman kızı
  Hicaz-Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu
  Hicaz-Gelin havası
  Hicaz-Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu
  Hicaz-Gönlümün içindedir gözden ırak sevgili
  Hicaz-Hazan ile geçti gülşeni büstan
  Hicaz-İlahi
  Hicaz-Ilgıt ılgıt esen seher yelinden
  Hicaz-Kahraman Türk anası memesiz Fadime
  Hicaz-Kalbin derdimi bilse acırdı belki biraz
  Hicaz-Kayboldun içimizden hangi illere gittin
  Hicaz-Laz Havası
  Hicaz-Marş
  Hicaz-Muhabbet bağına girdim bu gece
  Hicaz-Muhabbet köyünün olsam şarabı
  Hicaz-Ne boş yere yanmışım
  Hicaz-Ne feryad edersin divane bülbül
  Hicaz-Ne feryad edersin divane bülbül senin de sevgilin
  Hicaz-Ninni
  Hicaz-Sana derim allı gelin has gelin
  Hicaz-Senelerden beri hasret çekerek yare gönül
  Hicaz-Sevmek suçsa çekinmezdim ölümden
  Hicaz-Son ümidim de bitti kuş gibi uçup gitti
  Hicaz-Tel tel taradım zülfünü tellerine gül bağladım
  Hicaz-Uyu güzel oğuzum
  Hicaz-Ümitlerin hep kırıldı o eller benden ayrıldı
  Hicaz-Yad eller aldı beni
  Hicaz-Yalvarırım gel gitme beni yalnız terketme
  Hicaz-Yeşil gözlerini ufkuma ger ki
  Hicaz-Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye
  Hicazaşiran-Açıldı gül figan etmekte bülbül nevbahar oldu
  Hicazbuselik-Bir zaman gençti yaşım
  Hicazbuselik-Nice yıllar geldi geçti
  Hicazkar-Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir
  Hicazkar-Bu gün mutlu günümdür
  Hicazkar-Canımdan yakın kadınım sen nerdesin ben nerdeyim
  Hicazkar-Çiçeklerin gülüyor sevincinden
  Hicazkar-Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın
  Hicazkar-Günlerce durmadan koşar ararım
  Hicazkar-Hey pınar derin pınar
  Hicazkar-Leyla acep neden ses vermiyor feryadıma
  Hicazkar-Mehtap mı halelendi sular mı minelendi
  Hicazkar-Nev nihalim kim büyüttü böyle bi perva seni
  Hicazkar-Sarsam seni gönlümce
  Hicaz-Yücelerden nazlı nazlı gelin gibi süzülen ay
  Hicazkar-Yüzün güllerden ince
  Hüseyni-Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşem
  Hüseyni-Ağlarım çağlar gibi
  Hüseyni-Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip
  Hüseyni-Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor
  Hüseyni-Bağrıma taş basaydım
  Hüseyni-Bayburtun eğmeleri beğenmem değmeleri
  Hüseyni-Ben bir çoban kızıyım
  Hüseyni-Ben seni ellere verdim vereli
  Hüseyni-Beydağına yaslanmış sıralı yeşil dağlar
  Hüseyni-Bingöllerden süzülürsün inersin Fırat
  Hüseyni-Bir ay doğmuş Pasinden
  Hüseyni-Bir gün ben olaydım yaradan
  Hüseyni-Bir ılık yaz gecesi her taraf neşe dolu
  Hüseyni-Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi
  Hüseyni-Cenk Türküsü
  Hüseyni-Dursun Kaptan
  Hüseyni-Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine
  Hüseyni-Elimde silahım var dilimde Allahım var
  Hüseyni-Erzincan yüreğim yaktı dağladı
  Hüseyni-Esmer bugün ağlamış
  Hüseyni-Fırat kenarının ince dumanı
  Hüseyni-Gidek bizim ellere
  Hüseyni-Gönül civan ister boyu boyunca vay
  Hüseyni-Göresin mi geldi beni meleğim
  Hüseyni-Gözler var anam gözler
  Hüseyni-Gurbet elde yaman oldu halimiz
  Hüseyni-Güneş yüzlü sünbül var
  Hüseyni-Hasret kavuşturan geliyor
  Hüseyni-Haticem saçlarını dalga dalga taratmış
  Hüseyni-İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor
  Hüseyni-Kalbimde biten güldür
  Hüseyni-Karşı dağdan uçan turna
  Hüseyni-Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak
  Hüseyni-Manastırın kapısında bir harap kışla
  Hüseyni-Ne çare gönül ne çare
  Hüseyni-Sabah uyanan ağlar
  Hüseyni-Senin yazın kışa benzer
  Hüseyni-Sesini duydum geldim
  Hüseyni-Sor şu yıldızlara sor dağan aya
  Hüseyni-Söğütler sıra sıra su verilir mısıra
  Hüseyni-Tutam yar elinden tutam
  Hüseyni-Tutunca bir yiğit gurbet yolunu
  Hüseyni-Yanık Ömer
  Hüseyni-Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var
  Hüseyni-YIllar yollardan uzun gurbette er doğar ay
  Hüseyni-Yüce dağ başında yatmış uyumuş
  Hüseynikürdi-Ben seni ellere verdim vereli
  Hüseyniuşşak-Selam size selam size şehirliler selam size
  Hüzzam-Artık bu bahçede ötmesin bülbül
  Hüseyni-Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
  Hüzzam-Aşkın beni durmaz yakar
  Hüzzam-Batarken ufukta bu akşam güneş
  Hüzzam-Beklerim hergün bu sahillerde mahzun böyle ben
  Hüzzam-Beni hüznümle bırak istemiyorum seni
  Hüzzam-Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim
  Hüzzam-Bir ses duydum inceden
  Hüzzam-Bir yer ki sabah olmayacaktır
  Hüzzam-Çıkar yücelerden haber sorarım
  Hüzzam-Çok aradım ruhuma eş olacak bir kızı
  Hüzzam-Dağların başı kardır
  Hüzzam-Eridim inlemeden katı yürekli güzel
  Hüzzam-Eski libas gibi aşığın gönlü
  Hüzzam-Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor
  Hüzzam-Gözlerinden içti gönlüm neşeyi
  Hüzzam-Hangi suçum oldu sebep hicrine
  Hüzzam-Hicranu sinei pürhunumu dağlar
  Hüzzam-İlahi
  Hüzzam-Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında
  Hüzzam-Kara kazan koldadur yarim uzak yoldadır
  Hüzzam-Leylakların hayali salkımların emeli
  Hüzzam-Meğer çok sevilenler birgün unutulurmuş
  Hüzzam-Mehtaplı gecelerde biz sahile inerdik
  Hüzzam-Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni
  Hüzzam-Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek
  Hüzzam-O siyah gözlerini bir daha oldun görsem
  Hüzzam-Saatlerce başbaşa kaldığımız gece
  Hüzzam-Sen her zaman kalbimdesin
  Hüzzam-Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler
  Hüzzam-Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı
  Hüzzam-Söyle zalim nerdesin
  Hüzzam-Sular gibi akar çağlar benim şu gamlı gönlüm
  Hüzzam-Uzaktan merhaba olmaz gel ey mestane bakışlım
  Hüzzam-Ya ilahi bize tevfikini göster
  Hüzzam-Ya sahi bel cemali
  Hüzzam-Yakın gel bir daha göreyim seni
  Isfahan-Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni
  Karcığar-Aşığım baharın yeşil gözüne
  Karcığar-Bakışları hovarda buluşalım fuarda
  Karcığar-Bir gül koparıp göğsüme tak
  Karcığar-Bir kız ile bir gelinin ahdi var
  Karcığar-Bir yastıkta kocasın gelin ile güveyi
  Karcığar-Dağları hep kar aldı
  Karcığar-Def dümbelek çengi çemen
  Karcığar-Esirinim civan senin
  Karcığar-Gam çekme güzel nolsan baharın sonu yazdır
  Karcığar-Kara bulutları kaldır aradan
  Karcığar-Kirpiği oyalı kız bakışı rüyalı kız
  Karcığar-Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm
  Karcığar-Nazlım sana kavuşamam
  Karcığar-Oh güzel şirin kız bakışları derin kız
  Karcığar-Serçeler oynaşıyor kanları kaynaşıyor
  Karcığar-Şu Şilenin ufacıcık taşları
  Karcığar-Tanburamın ince kıvrak beli var
  Karcığar-Telli turnam yücelerden aşdımı
  Karcığar-Uludağı dumanlıdır başın senin
  Karcığar-Yine geldi evvel bahar günleri
  Kürdiacemaşiran-Savaşkanlık bizimdir
  Kürdilihicazkar-Ay saçlarını koyda tararken
  Kürdilihicazkar-Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne
  Kürdilihicazkar-Birgün yaşadık hatırası yıllara erdi
  Kürdilihicazkar-Damlalar damla damla içinde
  Mahur-Alem bizar oldu benim zarımdan
  Mahur-Ateşim hiç sönmedi
  Mahur-Ay doğar katar gider
  Mahur-Babam bir asker idi
  Mahur-Bana olan cefa senden değildir
  Mahur-Bayram gecesi
  Mahur-Bekarlar evlenmeyi küçük birşey sanmayın
  Mahur-Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
  Mahur-Ben sizinle birlik olup
  Mahur-Gel seninle bu kışın bir yere kapanalım
  Mahur-Gönül dağlar gibi yalçındır sarpdır
  Mahur-Kadehinle bana biraz rakı ver
  Mahur-Marş
  Mahur-Ne olaydım yar seninle bir yastıkda baş olaydım
  Mahur-Olsa da hoş kokulu dikenlidir gül yolu
  Mahur-Rüzgarlarla arkadaş bulutlarla hemderdim
  Mahur-Sevgi şevkat iki kardeş
  Mahur-Sıçrayınca at sırtına oluruz zorlu fırtına
  Mahur-Yine coştu Türk Yurdu
  Muhayyer-Anacığım nice olur
  Muhayyer-Ay doğdu batmadı mı
  Muhayyer-Bahar oldu düştün dile sen de figan eyle bülbül
  Muhayyer-Başımda duman var kalbimde sızı
  Muhayyer-Batan gün kana benziyor
  Muhayyer-Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma
  Muhayyer-Birgün için ben olaydım yaradan
  Muhayyer-Bu ceng ü cegane bana gerekmez
  Muhayyer-Bu çiçeklerden kim alır
  Muhayyer-Bu gece mehtabı koynuna almış
  Muhayyer-Bülbülüm gel de dile
  Muhayyer-Dağlar ağardı kardan
  Muhayyer-Derdimden anlayanım bana acıyanım yok
  Muhayyer-Elmanın alına bak
  Muhayyer-Esmerim kıyma bana
  Muhayyer-Gece gündüz uyku girmez gözüme
  Muhayyer-Güneş gibi şahsım olsa
  Muhayyer-Hayat tatlı bir rüya
  Muhayyer-İşte seni seven benim
  Muhayyer-Karşıda kara yonca gel seveyim doyunca
  Muhayyer-Kıroğlanın davarı dereye iner
  Muhayyer-Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır
  Muhayyer-Sürmeyi göz öldürür
  Muhayyer-Yareliyim yareli
  Muhayyer-Yine dumanlı dağlar yollar geçilmez oldu
  Muhayyer-Yolculuk var sevenler diyarına
  Muhayyerbuselik-Mecnun gibi nam istese efsana olurduk
  Muhayyerbuselik-Pınar başında sandım
  Muhayyerkürdi-Akşam yine gölgen
  Muhayyerkürdi-Aman güzel Maçkalı
  Muhayyerkürdi-Bana bir tatlı haber verdi
  Muhayyerkürdi-Bir içim su gibi özlerim seni
  Muhayyerkürdi-Bir zaman kalbim boştu kelebek gibi şendim
  Muhayyerkürdi-Dağlara nur doğsun bağlar süslensin
  Muhayyerkürdi-Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
  Muhayyerkürdi-Gönlüm özledikçe görürdüm hele
  Muhayyerkürdi-Gönül başbaşa verip sevişmek hevesinde
  Muhayyerkürdi-Gün olup yadıma geldikçe sönen hatıralar
  Muhayyerkürdi-Hani bir gündü şu derdim sana bir geçse dedim
  Muhayyerkürdi-Karlı dağlar yıldızı
  Muhayyerkürdi-Ne yazık anlamadın kalbimi bir an için olsun
  Muhayyerkürdi-Seher yolu gül dağıdır
  Muhayyerkürdi-Şükü Çavuş mert yürekli
  Muhayyerkürdi-Yine bahar oldu çoştu yüreğim
  Müetear-Mecalim yok bir tek söze
  Müstear-Sebabet geçti artık zevki mazi bir serab oldu
  Neva-Hançerim bileğide zağlanır gide gide
  Neva-Hicran gönül belası
  Nevabuselik-Elbet gönüllerde sabah olacak
  Neveser-Hicranla harab oldu da sevda eli gönlüm
  Nihavend-Ah gözler o gözler siyah gözler
  Nihavend-Aşk böyledir aşıkı sevda söyletir
  Nihavend-Bahar bitti güz bitti
  Nihavend-Bebekle Göksu Kanlıca
  Nihavend-Bir hayal alemi içindeyim ben
  Nihavend-Bir kadeh içtim sardı beni
  Nihavend-Bu gece mesud gece bitmesin bu eğlence
  Nihavend-Çal ahımı inlet güzelim kanasın kalbim elinde
  Nihavend-Canıma can katan yar
  Nihavend-Doğumun kutlu olsun
  Nihavend-Dudaklarında bu ilham dudaklarımda vezin
  Nihavend-Ey ipek kanatlı seher rüzgarı
  Nihavend-Flurya flurya güneş eğildi suya
  Nihavend-Gel göklere yükselelim gel de seninle
  Nihavend-Gidiyor eski sene yenisine geçelim
  Nihavend-Gönül nedir bilene gönül veresim gelir
  Nihavend-Gül sen dalın olayım
  Nihavend-Güller ne hoştur renkler ne ince
  Nihavend-Hatırla ey gönül hoş geçen demi
  Nihavend-Hayatın her neşesini evlilik verir insana
  Nihavend-Hem neşelen hem dans eyle
  Nihavend-İçi yemişle dolu örme sepet kolunda
  Nihavend-İçimde bir hüzün var bilmem neye üzgünüm
  Nihavend-İlkbahara bürünmüşsün gül yüzüne şal olaydım
  Nihavend-İstanbul biricik dünya güzeli
  Nihavend-Kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle
  Nihavend-Kervan gider kavuşmaya bin can gider
  Nihavend-Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş
  Nihavend-Köyümün benzeri yok bu illerde
  Nihavend-Kutlu olsun vezirimize
  Nihavend-Marş
  Nihavend-Mehtab gümüşten oya işliyor yeşil suya
  Nihavend-Mehtaba bürünmüş gece
  Nihavend-Menekşelendi sular
  Nihavend-Mestim bu gece coşkunum şenim
  Nihavend-Mesud olunca gönül
  Nihavend-Ne bekleyen kimsem var
  Nihavend-Ne dert kalır ne hüzün
  Nihavend-Neden uzaklaşıyor saadet aramızdan
  Nihavend-Nedir suçum yüce Tanrım
  Nihavend-Oh oh ne güzel şey
  Nihavend-Okurken aşk kitabını düşünme ıstırabını
  Nihavend-Öteden beri peri bana el eder
  Nihavend-Ruhuma gecenin matemi doldu
  Nihavend-Ruhumda gezen sevgilisin gözleri mahmur
  Nihavend-Sararmış çiçeğim
  Nihavend-Sevgi kanununun aldım
  Nihavend-Tahirim can Tahirim benim civan Tahirim
  Nihavend-Tez geçse de bir sevgide bin hatıra vardır
  Nihavend-Yalnız seni sevdim seni yaşadım
  Nikriz-Dedim dilber yanakların kızarmış
  Rast-Aile yavasını kadındır cennet yapan
  Rast-Allah Allah deyip ettik sefer
  Rast-Ankara Marşı
  Rast-Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım
  Rast-Bir dudak büktün devirdin badei gülgünümü
  Rast-Bir vakte erdiki bizim günümüz
  Rast-Biz volkanız deryalarla çarpışırız sönmeyiz
  Rast-Bülbül uyanık uçuyor musun
  Rast-Cenazede mersiye
  Rast-Çocuk şarkısı
  Rast-Demiryolu demiryolu nura boğdun sağı solu
  Rast-Doğmazdı kalbe iman
  Rast-Duman duman üstüne ben de duman olayım
  Rast-Encamı hayatı bir hesab et
  Rast-Ey milletin lahzada halkettiği ordu
  Rast-Gün altun başını yine koydu yurdun sinesine
  Rast-Hayat ne tatlı ipek kanatlı
  Rast-İlahi
  Rast-Marş-Şimşek kanatlı
  Rast-Mesud bugün gönüller gülelim eğlenelim
  Rast-Min mekkete vel beytil emced
  Rast-Nefes
  Rast-O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor
  Rast-Söyle kuzum hayaline onu biraz unutayım
  Rast-Şuğul
  Rast-Türbe i ravza i sultan ı risalettir bu
  Rast-Uvertür
  Rast-Uyan prenses gözlerii görsün herkes
  Rast-Yaşatan ölmez yaşar gönüllerdedir yeri
  Saba-Andım o geçen günleri hasretle derinden
  Saba-Düştüm onulmaz derde
  Sababuselik-Ağlasın bülbülleri varsın bu bağı alemin
  Segah-Atatürk'e mersiye
  Segah-Ayrılık yaman kelime
  Segah-Balıkçılar
  Segah-Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım
  Segah-Çanakkale şehitleri bu topraklar için
  Segah-Derman kar eylemez
  Segah-Dertliyim ruhuma hicranımı sardımda yine
  Segah-Esen yelde yadın mı var bülbül neden ağlarsın
  Segah-Feryad
  Segah-Gönül sevdin sevilmedin sevda elinde elinde
  Segah-Gönülden yadın mı var
  Segah-İlahi
  Segah-İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye
  Segah-Leyla bir özge candır
  Segah-Nefes
  Segah-Türkü-Geldi belleme ayı belleyelim tarlayı
  Sultaniyegah-Aşkımın bahçesinde açılan sarı zambak
  Sultaniyegah-Birleştirdi sevda bizi tek vücutta ikimizi
  Sultaniyegah-Gün ufka indi renkler silindi
  Segah-Ses vermez benim kalbim değme gönül sesine
  Sultaniyegah-Yeşiller umman kadar derin olurmuş
  Suzidil-Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma
  Suzidil-Uyan sevgilim uyan benim sana yalvaran
  Suzinak-Gül derler güler yüze gül derler
  Suzinak-Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır
  Suzinak-Kalbin acı bilmezse ona halimi göster
  Suzinak-Kurban oldum adına sığındım kanadına
  Suzinak-Saki yeni sevdim bana sen eski şarab sun
  Şedaraban-Filiz oldum büküldüm uzandım kollarına
  Şedaraban-Gecemiz kapkara saki
  Şedaraban-Tenhalarda dolaştık sevda izinde
  Şehnaz-Ben şimdi her emelden her güzelden
  Şehnaz-Dalda bir ishak öter
  Şehnaz-Günlerce peşinden ağladım koştum ceylan
  Şehnaz-İlahi
  Şehnaz-Okşayan sesinle taze bir can buldum
  Şehnazbuselik-Gönlümün sultanısın ferman senin efendim
  Şehnazbuselik- Gözlerin mest olduğun demlerde ey şeh nazdan
  Şevkefza-Durup da bir bakışın bütün bir cihan değer
  Tahir-Dizlerine kapansam kana kana ağlasam
  Tahir-Gelin Havası
  Uşşak-Akşam oldu neyleyim bade doldu neyleyim
  Ussak-Alemde doğru dost yoktur
  Uşşak-Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın
  Uşşak-Bir gündü Leyla'nın yüzüne daldı
  Uşşak-Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından
  Uşşak-Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek
  Uşşak-Bugün en mesud günün
  Uşşak-Cevap bekleme kuzum yok diyecek bir sözüm
  Uşşak-Çiftçiyiz ünümüz var
  Uşşak-Eyyamın olmadan gemim yürümez
  Uşşak-Gemi ister yedek ne yelken ne kürek
  Uşşak-Gemi yedekte bayrak direkde
  Uşşak-Gemim gidiyor baştan
  Uşşak-Giderim önüm gurbet arkamdan gelir hasret
  Uşşak-Göçmenler
  Uşşak-Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm
  Uşşak-Gül derler bana gül derler
  Uşşak-Hakikat anladım dünyada ben herşey yalan
  Uşşak-Haydindi kızlar oyuna haydindi
  Uşşak-Hem ümidim hem de neşemsin
  Uşşak-Her seste bir nağmesi var
  Uşşak-Hoy deniz Karadeniz
  Uşşak-Hoy kemençe kemençe zerdali dalımısın
  Uşşak-İneyim gideyim Osmaneline
  Uşşak-Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir
  Uşşak-Mihnetle geçen ömrüme
  Uşşak-Nazır olmaz sana alemde teksin
  Uşşak-Ne idi ne oldu halim çektiklerim vebalim
  Uşşak-Ne yaptım kendimi nasıl aldattım
  Uşşak-Niçin baktın bana öyle
  Uşşak-Perişan ömrümün neşesi söndü
  Uşşak-Peşimden bir bahar gelir
  Uşşak-Şen güzeller şen güzeler
  Uşşak-Sevda dolu gözleri sözleri cana yakın
  Uşşak-Süzülmüş damlalar aydan güneşim
  Uşşak-Tamzaradan geçdin mi
  Uşşak-Toprak ana selam sana
  Uşşak-Türk işçisiyiz her işin eri
  Uşşak-Yanakları çiçektir
  Uşşak-Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın
  Uşşak-Yine esti muhabbetin yelleri
  Uşşak-Yolculuk var sevenler diyarına
  Uşşak-Yol göründü serime od düştü içerime
  Uşşak-Segah-Maye
  Zavil-Ela gözlüm yıktın benim evimi
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR