Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ŞEMSEDDİN NAHİFİ
Adı Şemseddin, mahlası Nahifi’dir. Fatih Sultan Mehmed döneminin bu ünlü mûsikişinası Aydın’lıdır ve Aydın’da doğmuştur; doğum tarihi bilinmiyor. Daha çok şâirliği ile tanındığı için başta Edirne’li Sehi Bey olmak üzere, o dönemde yazılmış olan teskerelerde şâirliğinin yanı sıra büyük bir mûsikişinas olduğuna da değinilir. Edebiyat tarihimizde bu isimle anıldığı gibi “Usta Şemsi” adı ile de bilinir. Genç yaşında İstanbul’a
gelmiş, iyi bir medrese eğitimi görmüş, çağının bütün ilim dallarında geniş bilgi elde ederek özellikle edebiyat ve mûsikide üne kavuşmuş, Arapça ve Farsça öğrenmişti. Ünü ülke sınırlarını aşarak İran ve Arabistan’a yayılmıştı. Bu ülkelerde bile “Gûyende Usta Şemsi” olarak aranır ve özlenir olmuş, daha sonra buralara geziler yapmıştı. Bu yüzyılın tanınmış mûsikişinaslarından Sagâri ile sarayda fasıllar yapardı. Adı Osmanlı sarayına ulaşınca, sanatı sayesinde Fatih Sultan Mehmed’in ilim ve sanat adamlarından oluşan çevresine girmiş, büyük iltifatlar görerek hediyeler almış, zamanının büyük bölümünü bu ortamda geçirmişti.

Günlerden bir gün Abdülkâdir adında İranlı bir mûsikişinas İstanbul’a gelerek Fatih Sultan Mehmed’in huzurunda Şemseddin Nahifi ile yaptığı sonbetten sonra bir mûsiki yarışması düzenlemişti. Çok değerli bir sanatkâr olan Şemseddin’in bu yarışmada “Bir tasnifin hem ebyadın deyüp, hem taksimin edüp tasnif baplayup, ırladı” deniyor. Bugünkü dile göre şâir olan sanatkâr hemen oracıkta bir şiir yazarak bestelemiş ve mecliste bulunanları şaşırtmış, kendisine hayran bırakmıştı. Pek çok eser bestelemesine rağmen bunların hepsi unutulmuş, ancak Evsad usûlünde bir ilâhisi gelebilmiştir. Mûsiki nazariyâtı ile uğraşarak “Bereket” adındaki bir de “Edvâr” kitabı yazmıştır. Mûsiki sanatını kimlerden öğrendiği bilinmiyor.

Arapça, Farsça, Türkçe şiirler yazan Nahifi çağının tanınmış kişilerini hicvederek gücendirdiği söylenir. Kesin olarak bilinmemekle birlikte belki de bu huyu dolayısiyle gözden düşmüş, padişâhın çevresinden uzaklaştırılmış, bazılarına göre kendi isteği bazılarına göre de sürgün edilerek Bursa’ya yerleşmiştir. Bursa’da herkesten uzak sessiz köşesinde kızı ile yaşamaya başlamış. Büyük maddi sıkıntı çektiği için arada bir inzivadan çıkar, mûsiki heveslilerine ders vererek geçimini sağlarmış. Kişiliğine ve sanatına indirilen bu ağır darbeyi hazmedememiş, hayatının son yıllarında akli dengesini bozmuştur. Bu sebeple komşularının yardım amacı ile gönderdiği yiyecekleri zehirlidir diye yemezmiş. XV.yüzyıl bu büyük ve talihsiz sanatkârı, iyi günlerinde büyük takdir ve iltifat görerek aranmasına rağmen, gözden düşünce yoksulluk ve perişanlık içinde 1494 yılında Bursa’da ölmüştür.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR