Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ŞEMSEDDİN ZİYA BEY
Şemseddin Ziya Bey, geçen yüzyılın ünlü devlet adamı, şair, mûsikişinas bilgin bir veziri olan Mahmud Celâleddin Paşa ile, paşanın ikinci eşi Leylâ Hanım’ın oğludur. 1882 yılında Vefa’da babasının konağında doğdu. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra özel hocalardan ders alarak itina ile yetiştirildi. Fransızca, Arapça, Farsça öğrendi ve genel kültürünü zenginleştirildi. Daha on altı yaşında iken Ertuğrul Süvari Hassa Alayı’nda Sultan II.Abdülhamid’in oğlu şehzade Abdülkadir Efendi’ye emir subaylığı yaptıktan
sonra “Hünkâr Yaverliği” rütbesine yükeltildi. Babasının ölümünden sonra ağabeyi Salih Münir Paşa’nın himayesinde saraydaki hizmetinin sürdürdü. Padişahın kızı Refia Sultan’la evlenmek üzere iken, bundan vazgeçerek Raşel adında bir Musevi kızı ile evlendi. Bir yıl kadar süren bu evlilikten çocuğu olmadı ve boşandılar. Bundan sonra mûsikişinas bir kimse olan Fatma İsmet Hanım’la evlendi. İsmet Hanım çok güzel lavta çalardı. Bu evlilik bestekârımız için bir dönüm noktası olmuştur.

Saray’ın resmiyetinden ve teşrifatından bıkan Şemseddin Ziya Bey, bu görevlerinden ve askerlikten ayrılarak önce Ticaret, sonra Nafıa Nezaretine girdi. Burada Nezaret mektupçuluğu ikinci kâtipliğe kadar yükseldi. Son görevi İstanbul vilâyeti mektupçuluğudur. Başarılı hizmetlerden ötürü “Liyakat Nişanı” almıştır. Şemseddin Ziya Bey 1925 yılında çok genç yaşında öldü; Ortaköy Yahyaefendi mezarlığındaki aile mezarlığına gömüldü.

Babasını ısrarı ile keman çalarak mûsiki çalışmalarına başladı. Bir süre uğraşmasına rağmen başarı elde edemedi. Fatma İsmet Hanım’la evlendikten sonra, bu eşinin teşviki ile Tanburi Cemil Bey’den tanbur ve kemençe dersleri aldı; bestekârlık denemeleri yaptı. Eserlerini notaya eşi alırdı. Sanatkâr kişiliğinin gelişmesinde, babasının bir akademi niteliğindeki konağına devam eden sanat ve edebiyat adamlarının büyük etkisi olmuştur. Ağabeyi Atıf Esenbel de Cemil Bey’den lavta ve kemençe dersleri alırdı. Babasının ölümünden sonra mûsiki çalışmalarını yoğunlaştırıldı.

Yakışıklı, kültürlü, terbiyeli, sanatkâr ruhlu ve biraz içe dönük yaratılışlı bir kimse olan sanatkâr aynı zamanda şairdi. Eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Az yaşadı, az eser verdi. “Bir bestekâr olarak Rahmi Bey, Lemi Atlı’yı andıran, hatırlatan taraflarıyla ağır, hafif, güzel, içli şarkılar besteledi. Eserleri, ölümünden sonra zevcesi İsmet Hanım tarafından bir araya getirilerek bastırılmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Acemaşiran-Etti mahım dün gece müstağraki lütfu kerem
  Eviç-Yanağın penbe bir güldür
  Hicaz-Anılsın yar ile bir yerde mey nuş etdiğin demeler
  Hicaz-Ey şuhi cihan nuri zaman taze fidansın
  Hicaz-Felek cemiyyetin bozdu nedir bu
  Hicaz-Ne bahtımdır ne yari bi amandır
  Hicaz-Olalı ben sana bende
  Hicaz-Sen ne devlet ne saadet ne cihansın bilsen
  Hicazkâr-İşvelidir ol civan
  Hicazkâr-Şarab iç gül feminde gül açılsın
  Hicazkâr-Sazendeler ahenk etsin içilen mey şarab olsun
  Hisar-Değme Allah aşkına ey ruzigâr
  Hüseyni-Çektim elimi senden ey afet beni yakma
  Hüseyni-Diyemem ben elemi dehr ile dilgir olsun
  Hüseyni-Enisim gam küsârımdır hayalin
  Hüseyni-Yaslanıp yatmış firası nazına anı seher
  Hüzzam-Firakınla duyar ruhum denizden nağmeni canan
  Hüzzam-Lebinde goncei sevda gülümser
  Hüzzam-Şu muhlik yareyi açdım felek res i hayalimde
  Isfahan-Ben nasıl ah eyledim kurtulma sen de ah dan
  Isfahan-Deruni oldum üfkenden
  Kürdilihicazkâr-Bıktım elinden artık senin ben
  Kürdilihicazkâr-Bilmem neden peri koymuş onun adını
  Kürdilihicazkâr-Gözleri pür işve süzgün ve neşe vedar
  Kürdilihicazkâr-Güvenme hüsnüne bu çağın geçer
  Kürdilihicazkâr-Hep cilveli işveli kaş kara göz sürmeli
  Kürdilihicazkâr-Mecnuna misal etti beni çeşmi siyahın
  Kürdilihicazkâr-Munis nazarından dökülen vade inandım
  Kürdilihicazkâr-Sevmek ile sevişmek ne imiş bir şunu görsek
  Mahur-Şu güzele bir bakın bakışı nur saçıyor
  Muhayyer-Usandım artık istiğnalarında ey safa kuster
  Müstear-Feryadına efganına imdad edecek var
  Müstear-Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir
  Neva-Ko sinem ateşe yansın
  Nişaburek-Ruyi gül endamı hoş hüsnü nazik eda
  Rast-Nihan oldu gönülden zevki hülya
  Segah-Kan ağlarken celbi muhabbet emeliyle
  Suzidil-Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir
  Suzidil-Ey gonca açıl zevkini sür faslı baharın
  Süzinak-Yazıktır gamzene söyle
  Şedaraban-Düşünüp hep seni ruhum düşünür bi payan
  Şedaraban-Her esir oluşta bir hüsnü ane
  Şedaraban-Oldu şeb mahmuru zevkin
  Uşşak-Bir aşka esir ettiki ol çeşmi siyahım
  Uşşak-Hasretin aldı elimden takat dermanımı
  Uşşak-Ol şuhi cefa perveri gördüm de bayıldım
  Uşşak-Şu salkım söğüdün altı daima
  Uşşak-Sular pür saye akşam bi karar oldu
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR