Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ŞEYH EDHEM EFENDİ
Edhem Efendi 1860 yılında Fatih’te, Çarşamba semtinin Hoca Hayreddin mahallesinde doğdu. Kadı İsmail Efendi’nin oğludur. Hâfızpaşa İlkokulunda okuduğu sıralarda babası öldü. Babasız kalınca “Darüleytam”a bağlı Bahriye Haddehânesi’ne yazıldı. Şeyhülislâm Kara Halil Efendi’nin aracılığı ile Muzika-i Humayûn’a girdi. Buradan ayrıldıktan sonra Defter-i Hakani ve Bahriye Nezareti katipli yaptı. Hoşsada’da belirtildiğine göre hacca gidisinde Medineye de uğradı ve orada ilk kez Türkçe Mevlid okudu. Sarıgüzel’de
Fındıkoğlu sokağındaki evinde otururdu. 1918 Fatih yangınında evi yanınca bir süre tekkede oturmasına izin verildi. Kadiriyye tarikatına mensuptu; resmi görevinden emekli olduktan sonra çeşitli tekkelere devam etti. Tekkeler kapatılıncaya kadar Çarşamba’daki Kefeli Tekkesi şeyhliğinde bulundu. 1934 yılında öldü.

Mûsikide hocası bilinmiyor; herhalde o da bir çok mûsikişinasımızda olduğu gibi çağının ünlü ustalarından bu sanatın inceliklerini öğrendi. Emekli olduktan sonra kendisini tamamen mûsiki ve ibâdete veren Edhem Efendi, Fatih’te Hâfızpaşa Kıraathânesi’nin karşısındaki bir odada , daha sonra evinde meraklı gençlere mûsiki öğretirdi. Bu dersler tekkelerin kapatılmasına kadar devam etti. Neyzen Süleyman Ergüner, Hâfız Sami, Hâfız Celâl başlıca öğrencileridir. 1890 yılında yayınladığı “Bergüzar-ı Edhem ya da Tâlim-i Usûl-i Mûsiki” adındaki eserinde yüz yetmiş bestesinin sözlerini vermiştir. Bu eser için Muallim Naci ile Hacı Faik Bey övücü yazılar yazmışlardır.

Bestekârlığa 1878 yılında, nihavend makamında bestelediği “Gönlüm yine bir ateş-i hicrana dolaştı” güfteli şarkısı ile başladı. Pek çok eser besteledi ise de, zamanında notaya alınmadığı için çoğu unutuldu. Bir söz eseri bestekârıydı. Dini ve dindışı alanda ortaya koyduğu eserler sağlam, geleneklere bağlı, duygulu ve güzel eserlerdir. Çağının mûsikişinaslarıyla, özellikle Şevki Bey ile yakın dosttu. Onun ölümü üzerine iki şarkı bestelemiştir. Üç ilâhi, bir beste, bir aksak semâi, üç yürük semâi, bir köçekçe, yüz elli şarkı olmak üzere şimdilik yüz altmış kadar eseri biliniyor.

Herkes tarafından sevilen, sayılan, alçak gönüllü, sözü sohbeti yerinde bir kimseydi. Edhem Efendi’ni beş çocuğu olmuştur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Eviç-Ey Hüda'nın sevgili mahbubu ey fahri cihan
  Ferahfeza-Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
  Ferahnak-Şevka mahrum kıldın artık tabi mahzunanemi
  Hicaz-Nabzım ele almakta tabib çare ne söyle
  Hicazkâr-Bir çaresi yok illet imiş illeti aşkın
  Hicazkâr-İncitme ben şuhi şenim gel siteminle
  Hüseyni-Adil u fasik u facir fakirim Ya Resulallah
  Hüzzam-Bahar oldu beyim evde durulmaz
  Hüzzam-Çeşmi ahulerinin hatırası ya ezeli
  Hüzzam-Kande baksa aşıkı billah görür cananını
  Kürdilihicazkâr-Yeşillendi yine ey dil çemenler
  Nihavend-Gönlüm yine bir ateşi hicrane dolaştı
  Nihavend-İnfialim telif na sazedir
  Suzidil-Hayali gitmiyor asla gözümden
  Suzinak-Alil u asi vu fasık gedayım Ya Resulallah
  Uşşak-Bir nigâh et bana çeşmanıma hayra olayım
  Uşşak-Ey ciğer parem enisim gam gusarım lanede
  Uşşak-Ta ezel eyleyen aşkı hakiki bizleri
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR