Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
SEYYİD MEHMED NUH
Diyarbakır’ın eski çağlardaki adı Amida idi. Sonraları Amid ya da Kara Amid denmiş, daha sonra Diyar Bakr olmuş, bazı fonetik değişikliklere uğrayarak Diyarbekir durumuna gelmiştir. Şehrin adı 1938 yılında Diyarbakır olarak değiştirilmiştir. Özellikle ilk zamanlarda Osmanlı egemenliği altında büyük imar hareketlerine sahne olmuş, bir, ilim ve ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Câmiler, kervansaraylar, medreseler yapılmış, dokuma sanayi gelişmiş, bir kültür ortamı doğmuştur. Bu yüzyıllarda Diyarbakır’dan yetişmiş pek çok ilim ve
sanat adamına rastlanır.
Seyyid Mehmed Nuh bu şehirde bilmediğimiz bir tarihte doğdu. Memleketinde düzenli bir eğitim gördü. Genç yaşında İstanbul’a gelerek bilgisini ilerletti. Mûsikiyi kimlerden öğrendiğine dair hiçbir belge yoktur. Sultan IV.Mehmed’in (1648-1687) saltanat yıllarında üne kavuştuğu göz önünde tutulursa, mûsiki sanatımızın en parlak dönemini yaşadığı bu yıllarda Enderûn mükemmel bir öğretim kurumu olarak çalışıyordu. Yine bu dönemde Hâfız Post, Buhûri-zâde Mustafa Itri, Yahya Nazım Çelebi, santuri Ali Ufki Bey ve daha başka sanatkârlar hayatta idi. Herhalde Seyyid Nuh istidatlı kişiliğini bu ortamda geliştirdi. Bir yandan dönemin pâdişahı, diğer yandan Selim Giray Han sanatkârlara yardımcı oluyor her iki sarayda muhteşem fasıllar ve edebi sohbetler yapılıyordu. İşte Seyyid Nuh da usta bir hanende olarak bu sanatkârlarla birlikte büyük ilgi gördü; bu iki hükümdarın bizzat takdirini kazandı. İstanbul’da uzun yıllar parlak bir sanat hayatı yaşadıktan sonra, Sultan III.Ahmed’in saltanat yıllarının ortalarına doğru kendisine Diyarbakır’da “Timar” verilerek memleketine döndü ve 1714 yılında burada öldü. Mezarının yeri belli değildir. Şeyhülislâm Esad Efendi, ölümü için söylenmiş olan şu tarih beytini veriyor:

Bin yıl da ömrü olsa kişinin ne kârı var
Nuh’un da bir müsâde-i rûzigârı var
(H.1128)

Çağdaşı olan Esat Efendi, bizzat dinlediği Seyyid Nuh hakkında “Atrabü’l ‘Asar”ında kısa bilgi vererek Enderûn’da hanende olduğunu belirttikten sonra otuz kadar eserinin bulunduğunu kaydeder. Oysa eski güfte mecmualarında yüze yakın eserinin sözleri vardır. Bir bestekâr olarak beste, semâi, şarkı formlarında eserler bestelemiştir. Elimizde bulunan eserleri her yönü ile geleneklere bağlı, sağlam yapılı ve mutantan eserlerdir. “şehnaz makamındaki Beste’si gerek melodik kuruluşu, gerek şehnaz makamının melodik seyir ve hareketini gösteren karakter ve estetiği bakımından klâsik mûsikimizin en parlak, en sanatlı bestelerinden biridir.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal “Hoşsada” adındaki eserinde belirttiğine göre, Fasih Dede Seyyid Nuh’a bir “Muhabbetnâme” göndererek onu Pythagoras’a benzetmiş ve uzun uzun övmüştür.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Hicaz-Şeb cununi dil dimagamra perişan
  Nühüft-Ta kim hattın ey mah cebinin yüze çıktı
  Şehnaz-Bezmi sakiya devreylesin mül gül gibi
  Şehnaz-Nice sevmeyeyim dostlar bir acaip hali var
  Tahir-Meyletti gönül bir mehi hurşidi tiraze
  Tahir-Ne havayı bağı ruhsar
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR