Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
SULTAN I.MAHMUD
Amcası Sultan II.Mustafa’nın tahttan indirilişinden sonra (1695) yedi yaşında kafes hayatına girdi. 1730 yılında hükümdar oluncaya kadar bütün vaktini şiir, mûsiki, hat ve hakkâklık gibi güzel sanatların dört koluna hasretti. Özellikle mûsiki sanatında mükemmel bir seviyeye ulaştı. İyi bir bestekâr ve usta bir tanburi idi. Aynı zamanda sarayda cariyelere mûsiki hocalığı yapardı. Zarif şiirler ve ilâhiler söyleyen bir şâirdi. O dönemin olaylarına tanık olan “Mir’atü’t Tevârih-Takvimü’t-Tevârih Zeyli” sahibi Şamdani-zâde
Süleyman Efendi adı geçen eserinde,

“Tuğ-i şâhi mi desem zülfüne, şebboy mu desem?”

matlalı olan bir şiiri ile,

“Sahba-yi lâli neşve-i candır ol âfetin”

mısraı ile başlayan bir başka şiirini bestekâr cariyelerin bestelediğini yazıyor. Şeyhülislâm Esad Efendi, zaman zaman huzûra çıkarak bestelerini ve diğer eserlerini pâdişaha okur takdir görürmüş.

Eserleri dikkatle dinler, beğenirse bestekârı taltif eder, bazı makamların benzerliklerini, inceliklerini görerek hatâları gösterirmiş. Bu sanatkâr pâdişahın tam aksine ölümünden sonra tahta geçen Sultan III.Osman, yukarıda da belirttiğimiz gibi, mûsikimiz açısından bu olumlu dönemi sonra erdirmiş, saray mûsikişinaslarını saraydan çıkartarak dağıtmıştır.

Çeşitli mûsiki ansiklopedilerinde ve mûsiki ile ilgili bazı eserlerde bu pâdişah adına çeşitli saz eserleri kayıtlıdır. TRT Müzik Dairesi Başkanlığında bulunan çeşitli koleksiyonlarda yaptığımız incelemelerde Sultan I.Mahmud adına kayıtlı hayli eseri tespit ettik. Bütün bunlardan kudretli bir bestekâr olduğu anlaşılıyor. Buna karşılık sözlü eserine rastlayamadık.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Aramidil Peşrev
  Aramidil Saz Semaisi
  Bayati Peşrev
  Buselik Peşrev
  Eviç Peşrev
  Eviç Saz Semaisi
  Hicaz Peşrev
  Hicaz Saz Semaisi
  Hicazırak Peşrev
  Hicazırak Saz Semaisi
  Karcığar Peşrev
  Karcığar Saz Semaisi
  Neveser Peşrev
  Nevkeş Peşrev
  Nevkeş Saz Semaisi
  Nikriz Peşrev
  Nikriz Saz Semaisi
  Şehnaz Peşrev
  Şevkaver Peşrev
  Şevkaver Saz Semaisi
  Uşşak Derli Peşrev
  Uşşak Peşrev
  Uşşak Saz Semaisi
  Uşşak Muhalif Peşrev
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR