Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
Suphi Ziya ÖZBEKKAN
Suphi Ziya Özbekkan 1887 yılında İstanbul'da Türbe semtinde doğdu. Babası devlet adamı ve ünlü mûsıkîşinaslarımızdan Ziya Paşa, annesi Samipaşa-zâde Suphi Paşa'nın kızı Ayşe Behiye Hanım'dır. Hamdullah Suphi Tanrı Över sanatkârın dayısıdır. Altı yaşına kadar özel öğretmenlerden ders alarak eğitildi.Bir Fransız mürebbiyeden önce Fransızca öğrendi. Annesinden elde ettiği Farsça bilgisini,

Vecihe Daryal'ın babası Abdülmecid Daryal'dan aldığı derslerle ilerletti.Ders gördüğü öğretmenler o zamanın isim yapmış okullarının, özellikle Galatasaray Sultanisi'nin en tanınmış öğretmenleriydi.

İlk memuriyeti, İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi iken 1903 yılında girdiği Hariciye Nezareti Fransızca kâtip yardımcılığıdır. Amcası Reşid Paşa Roma büyükelçisi iken Roma'ya tayin oldu. İki yıl burada,bir yıl Cenevre'de görev yaptı.1908 yılında "Tensikat Komisyonu" üyeliğine getirildi, 1911 yılında Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1914 yılında tayin olduğu "İtibar-ı Millî Bankası" genel kâtipliği sırasında,1920 yılına kadar pek çok dış gezilere katıldı.1922 yılında bu görevinden ayrılarak avukatlık yapmağa başladı.Ankara'da bulunduğu yıllarda bazı yabancı şirketlerde çalıştıBundan sonra "Türk Ticaret ve Sanayi Bankası" müdürlüğüne atandı;1927 yılında Dışişleri Bakanlığı'na geçerek "Siyasi Müşavirlik" yaptı.Üç yıl sonra Ticaret Bakanlığı'na nakletti.1930 yılından sonra Kahire,Roma, Londra büyükelçiliklerine ticaret danışmanı oldu. 1943'de ülkeye dönerek aynı bakanlığın inceleme kuruluna üye oldu.Bu sıralarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yönetim kurulu üyeliğini de yapmıştır.

1943-1945 yılları arasında Ankara Radyosu Müdürlüğü'nde bulundu; 1952 yılında emekli oldu.Bundan sonra aynı yerde sanat danışmanı, üslûb hocası olarak 1962 yılına kadar çalıştı.Günümüzde halen kayıtları yapılıp özellikle TRT Radyolarında yayınlanmakta olan "Küçük Koro" nun da kurucusudur.

Suphi Ziya Bey 19 Temmuz 1966 Salı günü Ankara'da öldü; 21 Temmuz 1966 Perşembe günü kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asrî mezarlığı'nda toprağa verildi.İkiçocuk babası olan Özbekkan,anadili kadar Fransızca bilirdi.

Farsça ve Arapça'ya da vakıftı.İleri yaşına rağmen "Devlet Lisan İmtihanına" girmiş,iyi İngilizce bildiğini ispatlamıştı.Ağabeyi İbrahim Ziya Özbekkan'ın aksine ağır hareketli,gururlu gözüken, az konuşan, herkesle kolay kolay samimi olamayan bir kişiliği vardı. O zamanki mûsıkî çevrelerine pek girmez, kendi çevresinden çıkmak istemezdi. Şiirle de uğraşmış,bestelerinin bazılarının sözlerini kendisi yazmıştır.

Türk Mûsıkîsi'ni babasının konağındaki sanat atmosferini teneffüs ederek tanıdı. Konağa Hacı Kirami Efendi,Leon Hancıyan,Tanburî Cemil Bey,Üsküdarlı Ziya Bey,Hanende Hüsamettin Bey, Udî Nevres Bey,Lavtacı Andon,Ali Rıfat Çağatay,Raûf Yektâ Bey,Kemani Kirkor gibi sanatkârlar devam ederdi.Ablasının da sesi güzeldi ve Tanburî Ali Efendi'den ders alırdı. Ünlü hanende Nasib hanım harem ve selamlıkta yapılan fasıllara katılırdı.İbrahim Ziya Özbekkan, Ali Rıfat Bey'den Ud dersi alırken Suphi Ziya Bey de Tanbur çalmağa heves etti; ancak Ali Rıfat Bey "Bir evde iki mızraplı saz olmaz" fikrini ileri sürerek Kemençe çalmasını tavsiye etti.Böylece kemençeci Vasil'den Kemençe dersleri almağa başladı ve bu dersler dört yıl sürdü.

Hacı Kirami Efendi ile Leon Hancıyan'dan makam ve usûl öğrendi. Sazında biraz ilerledikten sonra konaktaki fasıllara katılmaya başladı. Düzenli bir mûsıkî öğrenimi görmemesine rağmen mûsıkînin pratik yönlerini, özellikle geçki tekniğini iyi bilir; makam ve usûllerin gereğini yerine eksiksiz olarak getirirdi. Eserleri başkaları tarafından notaya alınmıştır.

Bestekârlığa kırk iki yaşında,Hüzzam makamında bir İlâhi denemesi ile başladı.İlk din dışı bestesi,sözleri Fazıl Ahmed Aykaç'a ait olan"Neden hiç durmadan sevmiş" güfteli Uşşak makamındaki şarkısıdır. Bunu"Gücendi biraz sözlerime biraz münfail oldu" ve sözleri büyükbabası Sami Paşa'ya ait olan "Semt-i dildare bu demler güzerin var mı sabâ ? " şarkıları izledi. Suphi Ziya Bey,kendisi ile değişik tarihlerde yapılan mûsıkî sohbetlerinde Dede Efendi ile Hacı Arif Bey'den çok etkilendiğini, en çok da Mustafa Çavuş'u sevdiğini söylemiştir. Nitekim,"Gönül verdim bir dilbere" güfteli şarkısının Dr.Suphi Ezgi, Mustafa Çavuş'un bir eseri olduğuna inanmıştır. "Dökülmüş zanbak gibi"sözleriyle başlayan şarkısında da aynı espri vardır.

Lemi Atlı'dan sonra gelenekçi Türk Sanat Mûsıkîsi Bestekârlarının son halkası sayılır.Onun ölümü ile bu tür sanat anlayışı ve yaratıcılığı sona ermiştir denir.Bestekârlığa geç başlaması,mûsıkîmizde kullanılmış ve kullanılmakta olan her unsuru sabırla incelemiş olmasından ileri gelse gerektir.

Her beste formunu çok iyi yorumlamış, bestekârlık tekniğini,usûl ve makamların melodik yapısını içine sindirerek buna göre beste yapmıştır. Eserlerinde eşsiz bir duygu zenginliği ve ifade gücü dikkati çeker. Birkaç örneğin dışında "Makam-güfte","Güfte-Melodi" uygunluğu en üst düzeydedir. Geçki zarafeti ve zenginliği dikkat çekicidir.Viyana'da ölen kızı Hümeyra için bestelediği "Titrer yüreğim her ne zaman yâdıma gelsen" güfteli Muhayyer şarkısı,Hicaz Divan'ı,Uşşak makamındaki "Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin" güfteli şarkısı, daha doğrusu hepsi birbirinden güzel,birbirinden orijinal eserlerdir.Kullanmış olduğu her formda mükemmel eserler vermiştir.

Dr.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alıntıdır.

  Acemasiran-Bilmem niye yar dide-i giryanıma bakmaz
  Bayati-Birgün gelecek gönül şad olacaksın
  Bayatiaraban-Ah yaramaz yavru ceylan
  Bestenigar-Bağı dehrin hem hazanın
  Bestenigar-Ne demlerdi sezayı bezmi ülfet
  Buselik-Boş kalbimi bir hatıranın gölgesi
  Evç-Ne vefa var ne şifa var dil-i biçareye yardan
  Ferahnak-Hicran gecesi bahtı kare
  Gerdaniye-Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
  Hicaz-Beni güldürmedin alemde neden ey yüzü mahım
  Hicaz-Bir zamanlar casasus olan
  Hicaz-Dilerim buse olup kalmayı her an dudağında
  Hicaz-Dün gece yes ile kendimden geçtim
  Hicaz-Ehli zevkin neşesi kaçmış
  Hicaz-Ey badı saba yar ile vuslat ne zaman
  Hicazkar-Vuslat ı canane erişmiş gönül
  Hüseyni-Feryad ediyor bir gül için bülbülü şeyda
  Hüseyni-Hasretle zar u zar gönül
  Hüzzam-Gülü sevdise gönül hüsnüne benzer diye
  Hüzzam-Tövbe ettim aşka cana dil de takat kalmadı
  İsfahan-Bahtına sazım beni dildardan dur eyledi
  İsfahan-Ben esiri derdi hicranım vefasız yare ne
  İsfahan-Gülistanı dehre geldik
  İsfahan-Nedir ey cerh i zalim yari yarimden cuda kılmak
  İsfahan-Ol nahli çemen servi hiraman olacaktır
  İsfahan-Yare varsın peyki nalem
  Karcığar-Her vakti seher bülbülü guş eyledi ol gül
  Kürdilihicazkar-Bahçenizde sünbül olsam
  Kürdilihicazkar-Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet
  Mahur-Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım
  Muhayyer-Dedim bu kız ne güzel
  Muhayyer-Nar bağçesinin goncesi
  Muhayyer-Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen
  Müstear-Dönsek mi bu aşkın safağından
  Nevabuselik-Gönül verdim bir dilbere
  Neveser-Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor
  Nihavend-Edilsin badeler nuş inlesin tanbur sabah olsun
  Rast-Allah bes ve der heme an zul cemal
  Rast-Aşkı muhabbet gibi sandı
  Saba-Ağlarım ağladığım yare numayan olmaz
  Saba-Aşıka tan etmek olmaz müpteladır neylesin
  Saba-Ey badı saba yer ile vuslat ne zamandır
  Saba-Saba seririn ol meh
  Saba-Semti didare bu demler seferin var mı saba
  Sabazemzeme-Saba yolun düşerse
  Suzidil-Hüsnünde bahar neşvesi bar teşnei vuslat
  Suzinak-Dağıtıp peymaneyi sun zehri bana
  Şehnazbuselik-Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda
  Tahirbuselik-Bahtı na sazım beni didardan dur eyledi
  Uşşak-Aklımı başımdan alan gözlerim
  Uşşak-Dökülmüş zanbak gibi
  Uşşak-Gücendi biraz sözlerime münfail oldu
  Uşşak-Her şey bu zaman evinde na car geçer
  Uşşak-Mevsimle geçen şimdiki aşklarda kısaldı
  Uşşak-Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin
  Uşşak-Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm
  Uşşak-Yarim güler güller açar yaz olur
  Yegah-Dem bezmi visalinde heba olmak içindir
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR