Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
TİZNAM YUSUF ÇELEBİ
XVIII.yüzyılın ilk çeyreğinde çok yaygın bir ün kazanan Hâfız Yusuf Çelebi hakkındaki bilgilerimiz hemen hemen Esad Efendi’nin verdiği kısa bilgilere dayanıyor.Değişik kaynaklarda verilen bilgiler ise çok kısa ve eksiktir. Bu kaynaklarda adı “Tiznâm, Hâfız Tiz” olarak da anılır. Aynı yüzyılın ortalarına doğru İstanbul’da öldüğü sanılıyor. “Lâle Devri”ni yaşayan sanatkârın ölüm tarihinin 1728 ya da 1730 olduğu da ileri sürülür. Âilesinin “Köle” olduğu ve iyi bir öğrenim gördüğü biliniyorsa da kimlerden ders aldığı ve nerede
okuduğu hakkında hiçbir bilgi yoktu. Tanınmış bir mûsikişinas olduktan sonra kölelikten azad edilen Yusuf Çelebi’nin sesi ve okuyuş uslûbu çok güzeldi. Uzun süre Sultan Selim Câmii’nde “na’t’hanlık” yaptı. Elimizde bulunan sekiz on parça eseri, onun dini ve dindışı alanda usta bir sanatkâr olduğunu ispatlamaya yeterlidir. Sözleri Gafûri’ye ait olan evç makamındaki durak

“Tahtgâh etdi vücûdum şehrini sultan-ı aşk”

sözleri şâir ve bestekâr Nazım Çelebi’ye ait olan Rast makamındaki durak,

“Aftâb-ı subh-i mâ evhâ Habib-i Kibriyâ”

dini mûsikimizin iki sanat âbidesidir. Bunlardan başka Bursalı Rumi, Mahvi, İbrahim Nakşi, Seyyid Seyfullah, Himmet-zâde Abdullah, Enveri, Niyazi Mısri, Sultan III. Ahmed’in şiirlerine besteler yapmıştır. XVII. Yüzyılın âlim ve mûsikişinaslarından Abdülbâki Ârif Efendi’nin Miraciye’sine, Mevlid’e nazire olarak yapmış olduğu beste ise tamamen unutulmuştur. Eski mecmualarda dindışı mûsikimizin büyük formlarındaki elli kadar eserinin sözleri kayıtlıdır. Bunlardan bir beste, bir aksak semâi unutulmaktan kurtulmuştur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.
  Eviç-Tahtgâh etdi vücudum
  Hüzzam-Bu aşkın canım elinde
  Nikriz-Gelince çeşmine cana şarabı nah senin
  Rast-Afitabı suphi ma enha
  Rast-Ezelden aşk oduna
  Rast-Merhaba ey şulei ayine
  Uşşak-Ey şehinşahı serir i enbiya
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR